Strukton Rail takes next step in optimising smart maintenance

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 25/09/2018 11:30
Strukton Rail today announced partnerships with Siemens Mobility, Willow and Rail Restore on its stand at the InnoTrans 2018. The partnerships mark a new stage in smart maintenance. Combining the power of the different companies will help to increase the safety, availability and efficiency of rail systems worldwide.

Strukton Rail’s vision that railway maintenance will be improved when using digitisation tools started twenty years ago, when the company initiated the development of inspection, monitoring and measurement systems. Strukton continued to develop these and other systems in the years following.


“Today, we are entering a new stage. We believe that today’s world asks for companies to combine their power. Each company brings its own expertise and experience. I am convinced that the partnerships we announced today will increase the safety, availability and efficiency of our customers’ rail systems”
Jacob Zeeman, CEO at Strukton Rail Nederland
Video Recognition Software
Siemens Mobility and Strukton Rail are combining their power to optimally use the opportunities of the IoT in smart maintenance and asset management. Together, the companies have developed an application that automatically recognizes incipient malfunctions on rail tracks before they actually occur based on automatic video recognition. The application combines profound expertise of Siemens in data analytics and artificial intelligence based on Railigent together with Strukton’s video monitoring system and extensive domain knowledge in the area of rail maintenance.

Holistic insight into assets and operations
Willow, a global digital company headquartered in Australia, and Strukton Rail are bringing 3D visualization of live data in an intuitive tool into the area of Rail. They are launching the Willow Rail powered by Strukton digital twin platform that can provide rail owners and operators with holistic insight into the assets and operations of an entire rail network, helping to maintain and operate networks. The platform combines Strukton’s vast domain knowledge in rail networks with Willow’s innovative approach and technology expertise in digital twins, providing valuable predictive, actionable insight into operations that improve the availability and reliability of rail networks.
Get worn rails back in shape
In its daily maintenance practice, Strukton Rail recognised a gap in the treatment of small defects in rails. With Rail Restore, it has found a partner that filled this gap through their water jetting technology.


“Rail Restore’s mobile cutting unit is a sustainable, revolutionary Innovation to get worn rails back in shape, without the disadvantages of grinding”
Jacob Zeeman

Strukton and RailRestore will market this as a full service into the market, preferably into the total package of state of the art measurement, planning, execution and reporting, thus guaranteeing 99.9% availability and over 20% reduction in costs.


“Together with our partners, we have the capability and willingness to insource lock, stock and barrel of the entire rail construction maintenance and infrastructure management ensuring continuous performance improvement at minimum costs”

EN
Whitepaper duurzaamheid gepubliceerd.
Met deze whitepaper geeft Strukton Worksphere inzicht in de energietransitie, de kansen die dit biedt voor de gebouwde omgeving en onze oplossingen. De energietransitie als kans: het moment is NU!

Wie de cijfers op een rijtje ziet, kan niet anders dan constateren dat de klimaatproblematiek een pressing issue is. De wereldbevolking blijft groeien, fossiele brandstoffen raken op, de temperatuur van de aarde stijgt en de CO2-uitstoot neemt toe. Wij zijn collectief op zoek naar de meest effectieve oplossingen voor duurzame opwekking en toepassing van energie. Om de opwarming van de aarde daadwerkelijk tot een halt te brengen, dwingt wet- en regelgeving in toenemende mate CO2-neutraal handelen af. Al op korte termijn wordt van vastgoedeigenaren en -beheerders in Nederland verwacht dat zij bepaalde duurzaamheidsmaatregelen nemen. Wat betekent dat voor u?
Whitepaper duurzaamheid
Download onze whitepaper duurzaamheid waarin wij u op de hoogte brengen van de wetgeving, wij de uitdagingen voor vastgoedeigenaren en -beheerders beschrijven en u kennis laten maken met het energietransitiemodel van Strukton Worksphere. Natuurlijk aangevuld met enkele inspirerende praktijkvoorbeelden.

EN
Klimaatadaptatie, hoezo stress?
Bouwen we een nieuwe wijk, vervangen we de riolering, zijn er plannen voor drempels in een weg? Bij het maken van plannen voor infrastructurele werken gaat klimaatverandering een belangrijke rol spelen. Antea Group verzamelt data en helpt daarmee beleidsmakers de juiste keuzes te maken.

Nu wateroverlast, hitte en droogte steeds vaker voorkomen - de afgelopen natte lente en hete en gortdroge zomer zijn daarvan een sprekend voorbeeld - is het zaak ons daarop voor te bereiden en onze omgeving daarop in te richten, vindt Benno Steentjes. Hij is expert Beheer en Klimaatadaptatie. ‘’De beheerder van de openbare ruimte, in veel gevallen zijn dat gemeenten, hebben daarbij wat mij betreft een essentiële rol. Zij moeten het initiatief tot klimaatadaptatie nemen door de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten. Dat geldt overigens ook voor projectontwikkelaars, die een wijk willen bouwen. Ook zij moeten klimaatverandering, de gevolgen en de oplossingen meenemen in hun plannen.”

Wat we moeten doen met klimaatverandering, wie neemt het initiatief en hoe doen we dat, daarvoor is samenwerking belangrijk, zegt Benno. “Wij zeggen: ga aan de slag en koppel klimaatadaptatie, dus klimaatbestendig inrichten, aan infrastructurele projecten en andere actuele ontwikkelingen, zoals energietransitie en smart cities (beheer en bestuur van steden met behulp van informatietechnologie en internet of things).”

Hitte- en droogtestress

De klimaatverandering behelst vier belangrijke peilers: als gevolg van de klimaatverandering ontstaat meer wateroverlast door heftige en langdurige buien, ontstaat hitte- en droogtestress en nemen de overstromingsrisico’s van de grotere rivieren toe. De mogelijke gevolgen van wateroverlast en hogere waterstanden hebben we inmiddels redelijk duidelijk voor ogen, meent Benno. “Lastiger wordt het bij hittestress en droogtestress. In het eerste geval kan verlies van arbeidsproductiviteit ontstaan, hebben we te maken met warme nachten (slapeloosheid) en meer zieken en sterfgevallen.

Bij droogtestress ontstaat verdroging van perken en parken, van bomen, is er kans op slechte waterkwaliteit door blauwalg en verzilting, slecht nieuws voor de landbouw. Het kan zelfs gevolgen hebben voor woningen die op houten palen zijn gebouwd: als de grondwaterstand zakt, komen de palen droog te staan en verrotten ze, met als gevolg beschadigde constructies.”

Maatregelen klimaatadaptatie

Dat maatregelen noodzakelijk zijn, is duidelijk, maar het komt er op aan de juiste te kiezen. De ontwikkelingen gaan snel. “Niet alleen het klimaat verandert rap, ook de bebouwde omgeving, zeker nu de economie weer op volle toeren draait,” aldus Renier Koenraadt, strateeg voor het thema klimaatadaptatie. “Veel gemeenten zijn op zoek naar de zwakke schakels. Aan de andere kant heeft het als bestuurder geen zin om op je handen te gaan zitten tot alles klip en klaar is. Klimaatadaptatie is meer een kwestie van bewust omgaan met deze onzekerheden dan van niets doen.”

Benno is het daarmee eens. “We kunnen sowieso van alles doen. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte, door beheerplannen aan te passen en combinaties te zoeken met vervangingsopgaven voor wegen, riolering en andere infrastructuur. Stimuleer als gemeente je inwoners zelf ook initiatieven te nemen. Bijvoorbeeld met Operatie Steenbreek, in veel gemeenten al uitgevoerd. Daarbij kunnen bewoners hun tuintegels inwisselen voor planten. Want verstening geeft veel problemen bij het verwerken van de grote hoeveelheden neerslag.”

Renier pleit voor het inbedden van klimaatadaptatie bij nieuwbouw en herstructurering. Een slimme verdeling van groen (bomen), blauw (water) en rood(stenen) levert een optimale klimaatbestendigheid op. “Zo geven bomen schaduw én ze verdampen hun opgeslagen vocht, wat zorgt voor verkoeling. Bovendien halen ze schadelijke CO2 uit de lucht. Meer groen in de stad loont dus al gauw de moeite.”

Partijen verbinden
De uitdaging is om hiervoor de noodzakelijke verbindingen en het gesprek aan te gaan met de verschillende partijen, vindt Benno. Als er water over een weg stroomt door heftige buien, zou je die weg volgens ons 10 centimeter lager kunnen leggen, zodat het als een soort stroomgoot fungeert en het water dus niet de huizen instroomt.

Maar als een gemeente op diezelfde weg juist drempels wil aanbrengen omdat de weg dan veiliger wordt, is er een probleem: want drempels houden het water juist tegen, zodat het niet snel weg kan. Dus moet je kiezen en belangen tegen elkaar gaan afwegen. Kijk op wijkniveau, daar is de afweging: meer bomen of meer parkeerplaatsen? Bovendien, wacht niet, maar ga als overheid aan de slag en geef het goede voorbeeld. Hiermee maak je maatschappelijke partners bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en kun je ze prikkelen tot het zelf nemen van initiatief.”

“Als adviesbureau helpen wij partijen die keuzes te maken. Daarom werken wij datagedreven, we doen metingen en gebruiken veel data, waarop we dan weer modellen kunnen baseren. “Dat levert een schat aan informatie op,” aldus Renier. “Nieuwe inzichten vormen een mooie aanleiding voor overheden om de komende jaren in gesprek te blijven met maatschappelijke partners over de gezamenlijk te varen koers. Waar zijn we op de goede weg en wat moet anders om de doelen in 2050 te behalen?

En hoe meten we dat? Meten kan bijvoorbeeld met sensoren, maar ook met satellieten, die infraroodopnames kunnen maken om temperatuurverschillen aan te tonen. Daaraan zie je de impact van bomen, water en stenen op zaken als droogte en hittestress.”

EN
Van der Heide: Uniek opleidingscentrum Noord-Nederland.
Op 19 sept. j.l. heeft Van der Heide, onderdeel van Antea Group, de deuren geopend voor de eerste cursisten in het unieke opleidingscentrum in Noord-Nederland. Het centrum richt zich op bedrijven en organisaties met forse elektrische installaties. De opleidingen zijn gericht op veilig werken met hoog- en laagspanningsinstallaties.
Het centrum biedt een scala aan gecertificeerde opleidingen, trainingen én examens voor professionals die installaties beheren en onderhouden.

John de Weerd, teamleider opleidingen: ‘Denk aan chemieconcerns, waterleidingbedrijven, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. We bieden onder meer opleidingen aan voor installatie- en werkverantwoordelijken, vakbekwame personen, operators (voldoende onderrichte personen) en bedieningsdeskundigen. Ook op het gebied van explosieveiligheid (ATEX) bieden we trainingen.’

Theorie en praktijk

Het opleidingscentrum in Drachten combineert theorielokalen met state of the art praktijkruimtes. De Weerd: ‘Bij van der Heide geloven we in de combinatie tussen theorie en praktijk: dit zorgt voor meer en beter inzicht. Cursisten kunnen na een theorieles meteen aan de slag met de meest gangbare hoog- en laagspanningsinstallaties en bijbehorende equipment.’

Van der Heide gaf vanuit het opleidingscentrum in Gorinchem al trainingen voor veilig werken met laag- en hoogspanningsinstallaties. De Weerd: ‘Nu we ook in Drachten zitten, voorzien we in de groeiende vraag naar gespecialiseerde cursussen en trainingen in Noord-Nederland.’ Het nieuwe opleidingscentrum biedt jaarlijks ruimte aan enkele duizenden cursisten.

lees & zie meer op
https://www.vanderheide.nl/nieuws/persbericht-uniek-opleidingscentrum-noord-nederland/1

AND
Before You Sign on the Dotted Line, Ask Your EHS&S Consultant These 10 Questions.
Lack of bandwidth. Limited budget. The absence of on-the-ground resources or niche expertise. Tight or urgent timelines. Regardless of your reasoning, you’re on the hunt for an experienced environmental, health, and safety (EHS) or sustainability consulting firm that can deliver positive results on-time and on-budget.

But choosing the right EHS consultant or sustainability expert isn’t and shouldn’t be a snap decision. You’re facing unique challenges and opportunities within your organization and industry—and you need a firm that not only offers wide-ranging expertise, but tailored solutions.

But how do you gauge whether a consulting firm is a match for your needs? What questions do you need to be asking?

After decades of work in the EHS and sustainability consulting realm, we’ve been in the hot seat countless times as our clients do their due diligence. Below we share some of the thoughtful questions we’re often asked, as well as some others we believe you can leverage to help make your decision.

Experience
see & read more on
https://us.anteagroup.com/en-us/blog/you-sign-dotted-line-ask-your-ehss-consultant-these-10-questionsBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL