Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Oranjewoud, fietspaden in veengebied snel realiseren met minder CO2-belasting.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 20/12/2017 09:31
20 december 2017
Heerenveen, 14 december 2017 - Bij de aanleg van fietspad F441 in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland bodemstabilisatie met Allu Stabilisatie systeem toegepast. ‘Allu Stabilisatie systeem minimaliseert het gebruik van primaire grondstoffen en het aantal transportbewegingen dat normaal gesproken nodig is. Resultaat is een snelle werkwijze met forse CO2-reductie, minder schade aan lokale wegen en beperking van overlast voor de omgeving.’ Aldus Corrie Bos , projectleider Wegen bij Antea Group.

De bodem wordt tot 3,5 meter diep gemengd met een bindmiddel. Het veen krijgt zo de eigenschappen van lemige zandgrond. Voor fietspad F441 betekent dit een stevige, maar geen ‘beton-harde’ laag zodat de aanleg van kabels en gras / beplanting ook in de toekomst mogelijk blijft. Deze innovatieve stabilisatietechniek betekent dat paden en wegen in veengebieden binnen korte tijd geasfalteerd kunnen worden. Met traditionele voorbelasting is hiervoor minimaal vier maanden nodig.

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group maakt zich samen met aannemer Heijmans sterk voor Allu Stabilisatie systeem. Provincie Zuid-Holland en toekomstig eigenaar Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard zijn de opdrachtgevers die meegaan in deze innovatie. Het Allu Stabilisatie systeem is in opdracht van Heijmans aangebracht door Kok Lexmond – Kok Lexmond heeft daarvoor het Allu Stabilisatie systeem aangeschaft waarmee Massa Stabilisatie kan worden uitgevoerd. Fugro voerde de benodigde bodem- en laboratoriumonderzoeken uit en bepaalde de samenstelling van het gebruikte mengsel.

Aantoonbaar

Allu Stabilisatie systeem is een Finse innovatie die inmiddels in 18 landen succesvol wordt toegepast. Dankzij GPS-technieken is het mogelijk om de draagkracht van de bodem aantoonbaar en beheerst te versterken. Voor opdrachtgever provincie Zuid-Holland en beheerder Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard was dit een belangrijke randvoorwaarde om te kiezen voor Allu Stabilisatie systeem. Sinds de start van de werkzaamheden worden de effecten op het grondwater in het gestabiliseerde pakket veen en in de omgeving onderzocht en gemonitord. Nu, na een jaar monitoring, blijkt dat de bodemstabilisatie geen consequenties heeft voor het grondwater in de omgeving. De omgevingsdienst is op basis van de monitoringsresultaten akkoord gegaan met het uitgevoerde werk.

Met de Omgevingsdienst is afgesproken nog twee jaren te monitoren om meer kennis op te bouwen van de werking in de grond.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL