Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

2000 IoT sensoren gaan railinfra monitoren en meer berichten.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 08/10/2017 16:37
Dual Inventive, deelneming van Strukton Rail, gaat aan ProRail 2000 Internet of Things sensoren leveren. ProRail gaat deze sensoren de komende maanden landelijk uitrollen voor het monitoren van wisselverwarming en andere railsystemen. Wisselverwarming voorkomt storingen aan wissels door ijs of sneeuw. Door de werking van de wisselverwarming te monitoren, wil ProRail de beschikbaarheid van het spoor verbeteren.

De sensoren beschikken onder andere over een temperatuurmeter die vaststelt of de verwarming aanstaat. In Nederland krijgen 1500 wissels met wisselverwarming een sensor. De andere 500 sensoren worden gebruikt op andere spoorsystemen zoals overwegbomen en bovenleiding.

Gedurende twee jaar heeft ProRail samen met KPN diverse tests uitgevoerd met IoT-sensoren op wisselverwarmingssystemen op het spoor in Utrecht. Vanwege de positieve resultaten heeft ProRail besloten de proef landelijk uit te rollen met in totaal 1500 sensoren op wissels. Dual Inventive heeft daarvoor de aanbesteding gewonnen.

Dit is een van de stappen die ProRail maakt in de digitalisering van het spoor en het gebruiken van big data.

“We willen ervaring op doen met nieuwe technieken, zoals sensoren. We stellen de sensoren van Dual Inventive ter beschikking aan de vier onderhoudsaannemers die in de verschillende PGO-gebieden actief zijn. Ook zij moeten leren hoe ze de beschikbare data in hun dagelijkse operatie kunnen gebruiken”
Johan Schaap, manager Infrabeschikbaarheid bij ProRailToepassing sensoren
De toepassing van de IoT-sensoren van Dual Inventive kan tegen lage kosten en is vrij makkelijk te realiseren. De sensoren worden met magneten aan het wissel bevestigd, waarna de sensor-data direct online beschikbaar is. Ze meten de temperatuur van de spoorstaaf in het wissel, waardoor direct duidelijk is of de wisselverwarming aan staat. Ook in de zomer zijn de sensoren van nut, omdat ze bijvoorbeeld kunnen detecteren of een spoorstaaf vanwege de hitte mogelijk uit gaat zetten.

“Wij zijn zeer verheugd dat we mee mogen bouwen aan de digitalisering van het Nederlandse spoor. Dual Inventive heeft inmiddels tien jaar ervaring met IoT.
Niet alleen in Nederland, maar ook bij Network Rail hebben we contracten gewonnen om de digitalisering van het spoor mogelijk te maken. Daarnaast adviseren we wereldwijd meerdere inframanagers over hoe zij IoT in het spoor duurzaam kunnen realiseren. Wij adviseren ze hierbij met de keuze van de IoT-infrastructuur, communicatienetwerken, veiligheid en cyber security”

En

SolaRoad verlicht rotonde in Frankrijk.
SolaRoad, de weg die zonlicht omzet in elektriciteit is nu ook toegepast in Frankrijk. Het concept dat echt duurzame energie oplevert, krijgt steeds meer belangstelling vanuit Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. In het Franse Etampes, 50 kilometer ten zuiden van Parijs is een fietspad aangelegd waarin de innovatieve SolaRoad Kit verwerkt is. Twee SolaRoad Kit - elementen leveren hier energie aan de verlichting van een rotonde.

SolaRoad is een baanbrekende innovatie op het gebied van energiewinning. In de provincie Noord-Holland, in Krommenie, ligt sinds 2014 het eerste SolaRoad-fietspad ter wereld in de vorm van een proeftracé van 90 meter. De resultaten van de pilot zijn positief en maken het mogelijk om SolaRoad op grote schaal toe te passen en over de grens te brengen. SolaRoad past in de duurzaamheidsdoelstellingen die veel overheden en bedrijven nastreven, in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.

Franse wegenbouwer Charier
Ook in Frankrijk wegen duurzaamheidsdoelstellingen bij de inrichting van de openbare ruimte steeds zwaarder bij het toekennen van opdrachten. Het Franse wegenbouwbedrijf Charier heeft hier op ingespeeld door de SolaRoad Kit op verschillende locaties in Frankrijk toe te passen: in Etampes nabij Parijs en in La Clarté nabij Nantes. Het bedrijf bestond op 22 september 120 jaar en greep het jubileum aan om klanten en genodigden op deze locatie kennis te laten maken met dit innovatieve concept.

Van Groningen tot California
Het project in Frankrijk staat niet op zichzelf. In de provincie Groningen staat sinds kort een bank waar je kunt uitrusten en tegelijkertijd je elektrische fiets of telefoon kunt opladen met duurzame stroom uit een SolaRoad Kit. De Amerikaanse staat Californië wil SolaRoad gaan toepassen op afgelegen plaatsen die moeilijk van energie zijn te voorzien.

Over de SolaRoad Kit
De SolaRoad Kit is ontwikkeld om het concept ook beschikbaar te maken voor kleinere oppervlaktes. De kit bestaat uit vier betonelementen met daarin zonnepanelen van ongeveer 2,8 x 3,5 meter. De SolaRoad Kit levert ca. 3500 kWh per jaar op, dit is genoeg energie voor een gemiddeld huishouden voor één jaar. De kit kan energie leveren voor bijvoorbeeld wegverlichting, verlichting van een etalage, verwarming, een wifi- punt of een oplaadpunt voor elektrische fietsen of mobiele telefoons. De kit voorziet bovendien in de behoefte om op afgelegen plekken energie lokaal op te wekken en toe te passen.

SolaRoad is een ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, TNO, Strukton Civiel en Dynniq. (Kijk voor meer informatie op www.solaroad.nl.)

EN

Innovatieve bermverharding in Overijssel
Reef Infra heeft samen met TenCate Geosynthetics uit Nijverdal in opdracht van de provincie Overijssel een innovatieve bermverharding aangelegd in het fietspad van de provinciale weg N738 tussen Weerselo - Deurningen en in de parallelweg van de provinciale weg N343 Oldenzaal - Weerselo. De twee marktpartijen hebben een nieuw voorstel uitgewerkt om de kracht van twee bestaande producten te combineren, waarbij een CO2 besparing tot 50% bereikt is. Vrijdag 22 september en dinsdag 3 oktober zijn met succes de twee proefvakken aangebracht.

Het productresultaat

De innovatieve bermverharding bestaat uit beton – aangebracht door Reef Infra - gecombineerd met een wapeningscomposiet – geproduceerd door TenCate-. Voor aanleg zijn er op laboratoriumschaal enkele proefstukken getest. De proefstukken hebben een reductie tot 50% in betondikte behaald. Door dit veelbelovende laboratoriumresultaat is gestart met de aanleg van twee proefvakken op grotere schaal. In deze proefvakken is wederom de sterke ‘druk’ eigenschap van beton en de hoge ‘trek’ eigenschap van de wapeningscomposiet toegepast. Met deze innovatieve toepassing van bermverharding is het volgende bereikt:
Besparing op primaire materialen;
Minder transportbewegingen met als resultaat minder CO2 uitstoot;
Deze toepassing levert een hogere bijdrage aan een duurzame leefomgeving t.o.v. regulieren methoden.

De uitvoering
De proefvakken hebben de verwachtingen overtroffen en zijn hiermee werkelijkheid geworden. De proefvakken hebben een lengte van circa 400 en 700 meter en zijn in verschillende constructieve oplossingen uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met de verkeersbelasting. Dit innovatieve type bermverharding wordt momenteel gemonitord en doorontwikkeld, zodat het product ook in andere projecten kan worden toegepast.

Deze duurzame ontwikkeling is gestimuleerd door de provincie Overijssel en ontwikkelt en uitgevoerd door Reef Infra, onderdeel van Strukton Civiel, in samenwerking met TenCate Geosynthetics.

EN

Rotterdamse zwembaden ESCo
De gemeente Rotterdam heeft het gehele beheer en onderhoud van de negen gemeentelijke zwembaden voor tien jaar uitbesteed aan Strukton en Hellebrekers Technieken. Het betreft het eerste onderhouds- en energieprestatiecontract in Nederland. De Rotterdamse gemeentelijke zwembaden worden energiezuiniger, de CO2-uitstoot gaat omlaag en de water- en luchtkwaliteit gaat omhoog.

Voor dit project heeft Strukton een zogenaamde Energy Service Company (ESCo) opgericht. De ESCo ontwerpt en realiseert de energiebesparende maatregelen, zorgt voor de financiering ervan en garandeert de energiebesparing. Daarnaast is de ESCo sinds 1 april 2011 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de negen gemeentelijke zwembaden van Rotterdam. Hellebrekers Technieken levert hieraan een belangrijke bijdrage als specialist op het gebied van zwembadtechniek.

De zwembaden zijn het eerste cluster van het Rotterdams Vastgoed dat op deze manier wordt verduurzaamd. De maatregelen die nodig zijn voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van de gebouwen en installaties kosten de gemeente geen extra geld. Het project wordt kostenneutraal uitgevoerd en betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende de looptijd van het contract (2011-2021).
Cobouw: Zwembaden verbruiken 30% minder energie (pdf, 735 kB)

EN

Comfortverbetering op hoofdkantoor Essent.
Op het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch wordt het functioneren van de gebouwinstallaties gemonitord met beheerplatform Strukton PULSE. De informatie die dit genereert, wordt gebruikt om gericht te sturen op comfort en energieverbruik én om grip te krijgen op onderhouds- en vervangingsvraagstukken.
Het hoofdkantoor van energieleverancier Essent in Den Bosch bestaat uit twee delen: het voormalige PNEM-gebouw dat dateert uit 1950 en de latere uitbreiding, die werd gerealiseerd in 2006. Op 25.000 vierkante meter werkvloer werken hier 2.200 mensen. Hier ligt de uitdaging om niet alleen meer comfort te creëren, maar ook om CO2-reductie en besparingen op energieverbruik te realiseren.
Juiste oplossing
Strukton Worksphere introduceerde de juiste oplossing op het juiste moment: het Strukton PULSE beheerplatform monitort de prestaties en het energieverbruik van gebouwinstallaties en maakt van de verzamelde data managementinformatie. Dit geeft Essent de mogelijkheid om de verbeterdoelstellingen te realiseren, zonder al te hoge kosten.
Technologie en vakmanschap
Strukton PULSE signaleerde bijvoorbeeld dat een van de luchtbehandelingskasten niet de gewenste inblaastemperatuur haalde, terwijl de naverwarmer 100 procent werd aangestuurd. Dit heeft natuurlijk effect op het comfort in het gebouw. Wanneer dit soort informatie beschikbaar is, kan er snel gecorrigeerd worden met comfortverbetering en energiebesparing als resultaat. Technologie en vakmanschap vormen op deze manier een perfect huwelijk.
Predictive maintenance
Een extra voordeel is dat beheer en onderhoud op basis van de data voorspelbaar wordt. Als we de installaties immers langere tijd monitoren, wordt duidelijk waar verdere verbeterkansen liggen en wat de kosten zijn als we deze uitvoeren. Het mooie is dat we op basis van de data exact weten wat het resultaat van deze verbeteringen zal zijn. Zo werkt het met predictive maintenance dat transparantie en voordelen biedt aan gebouweigenaar en gebouwgebruikers.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL