Kas Bank, Halfjaarbericht 2019.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 05/09/2019 08:18
Halfjaarbericht 2019
De biedingsperiode van het publieke bod van CACEIS eindigt op 23 september 2019,
Voltooiing van de transactie verwacht in het derde kwartaal van 2019,
Daling van de opbrengsten resulteerde in een lager netto bedrijfsresultaat,
Bod CACEIS leidt nu al tot meer commerciële aanvragen door geïnteresseerde institutionele beleggers,
Continuerende sterke kapitaal- en liquiditeitsratio's,
Geen uitkering van interim-dividend (vanwege een openbaar bod).

Quote van de voorzitter
"De bank bevindt zich in een van de meest boeiende periodes in haar lange geschiedenis. We kijken uit naar een toekomst als integraal onderdeel van CACEIS, waarbinnen wij CACEIS' wereldwijde expertisecentrum voor de pensioenfondsen worden. Een toekomst met veel meer perspectief en mogelijkheden om onze (toekomstige) klanten optimaal te bedienen met behoud van onze identiteit als lokale specialist met oog voor al onze klanten.”

Lees het volledige persbericht www.kasbank.com


In 2019 verwelkomden wij een aantal nieuwe klanten in verschillende segmenten in onze drie thuismarkten. Een positieve ontwikkeling na het verlies van (enkele grotere) klanten in voorgaande jaren en de aanhoudende invloed van de consolidatie in de Nederlandse pensioen- en verzekeringsmarkt. In Nederland realiseren wij groei in verschillende segmenten waaronder family offices, beleggingsfondsen en onafhankelijke vermogensbeheerders. Naast meer schaal en een grotere balans kunnen we institutionele partijen een breder palet aan services bieden. In de combinatie hopen we hiermee grotere pensioenfondsen en verzekeraars te interesseren, die voorheen KAS BANK niet selecteerden als hun service provider. Dit zal helpen om marktleiderschap te verwerven in alle institutionele segmenten. In het Verenigd Koninkrijk is er een toenemende vraag naar onze diensten op het gebied van kostentransparantie, waarbij we inzicht bieden in alle kosten van de deelnemende pensioenregelingen. In Duitsland hebben wij een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen in het Depotbank-segment. Wij zien deze nieuwe klanten, de toename van het aantal aanvragen (Requests for Proposal) en de positieve feedback van onze (potentiële) klanten als een sterk bewijs dat de institutionele markt de voordelen ziet die het samengaan met CACEIS KAS BANK biedt. Deze positieve ontwikkelingen vormen een solide basis voor topline herstel in 2020 en daarna.

In H1 2019 daalde ons operationeel nettoresultaat tot EUR 0,6 miljoen. We zagen een sterke daling van onze omzet als gevolg van het verlies van klanten en de verkoop van onze investering in een Nederlands hypotheekfonds in 2018. Ons operationele kostenniveau is met 10% gedaald ten opzichte van 2018. Het beheersen van de kosten blijft een belangrijk aandachtspunt, maar het is duidelijk dat een succesvolle integratie naast het laten doorlopen van de business as usual niet gaat zonder extra kosten en investeringen. De integratie met CACEIS zal een impact hebben op onze kosten, zowel structureel als tijdelijk.

De bank bevindt zich in een van de meest boeiende periodes in haar lange geschiedenis. We kijken uit naar een toekomst als integraal onderdeel van CACEIS, waarbinnen wij CACEIS' wereldwijde expertisecentrum voor de pensioenfondsen worden. Een toekomst met veel meer perspectief en mogelijkheden om onze (toekomstige) klanten optimaal te bedienen met behoud van onze identiteit als lokale specialist met oog voor al onze klanten".

Dividend
In verband met het openbaar bod van CACEIS op KAS BANK zal over 2019 geen interim-dividend worden uitgekeerd (2018: EUR 0,21).

Status van het bod van CACEIS op alle aandelen KAS BANK
Op 26 juli 2019 publiceerde CACEIS het biedingsbericht met de voorwaarden van het bod. Onze standpuntbepaling werd tegelijkertijd gepubliceerd en is beschikbaar op onze website (www.kasbank.com). De aanmeldingstermijn, de periode waarin aandeelhouders hun aandelen onder het bod kunnen aanbieden, eindigt op 23 september 2019. CACEIS heeft het proces van het verkrijgen van goedkeuring van de toezichthouders in gang gezet. Wij verwachten dat het bod in september/oktober 2019 zal worden afgerond.

Op 12 september 2019 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden in Amsterdam om het bod te bespreken.

Onze aandelenkoers en onze aandeelhouders
Onze aandelenkoers schommelt rond EUR 12,60 per aandeel, ongeveer EUR 0,15 onder de biedprijs van EUR 12,75. Bij vergelijkbare transacties convergeert de koers van het aandeel in de richting van de biedprijs naarmate het einde van de aanbiedingsperiode nadert. Vanaf 25 februari 2019 schommelen de dagelijkse handelsvolumes in onze aandelen sterk, het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in deze periode is ongeveer 37.000.

In 2019 meldden drie nieuwe aandeelhouders een participatie van meer dan 3%. Dit betekent dat nu acht aandeelhouders een belang van 3% of meer hebben. Op basis van het register van de Nederlandse toezichthouder bedraagt het totale belang van deze acht aandeelhouders samen ongeveer 35%.

Veranderingen in de Raad van Bestuur van KAS BANK
Wij hebben aangekondigd dat de heer Jaap Witteveen, COO van de Raad van Bestuur van KAS BANK, met ingang van juni 2019 op eigen initiatief de bank heeft verlaten. Vanwege het uitstaande bod van CACEIS heeft de Raad van Commissarissen besloten dat de COO-taken vooralsnog door de overige leden van de Raad van Bestuur zullen worden uitgevoerd.

Outlook
De rest van 2019 zal worden beïnvloed door het bod van CACEIS en de daaropvolgende integratie van activiteiten.

In het licht van de voorgenomen transactie in de tweede helft van 2019 en de daaropvolgende integratie wordt er geen financieel vooruitzicht voor de tweede helft van 2019 overlegd.

Lees hier het volledige persbericht over H1 2019
De bank bevindt zich in een van de meest boeiende periodes in haar lange geschiedenis. We kijken uit naar een toekomst als integraal onderdeel van CACEIS, waarbinnen wij CACEIS' wereldwijde expertisecentrum voor de pensioenfondsen worden. Een toekomst met veel meer perspectief en mogelijkheden om onze (toekomstige) klanten optimaal te bedienen met behoud van onze identiteit als lokale specialist met oog voor al onze klanten".

Sikko van Katwijk, Voorzitter Raad van Bestuur

tijd 09.32
De Kas Bank 12,55 -5ct vol. 999Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL