Baten en resultaat onder druk in 2018, conform verwachtingen en OVERNAME van de Kas Bank.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 25/02/2019 08:59
Baten dalen tot EUR 100,1 miljoen (2017: EUR 104,6 miljoen), conform verwachting, voornamelijk doordat het aantal klanten daalt.
Bedrijfslasten stijgen naar EUR 90,3 miljoen (2017: EUR 84,7 miljoen) door extra investeringen in de transformatie van onze organisatie, waarbij het onderliggende kostenniveau in lijn is met de gestelde EUR 20 miljoen aan structurele besparingen voor 2016-2019. Deze doelstelling is binnen bereik en nieuwe doelstelling is gesteld.
Nettoresultaat van EUR 8,3 miljoen (2017: EUR 15,1 miljoen).
Sterke financiële positie: kapitaalratio van 37% (2017: 35%) en liquiditeitsratio van 238% (2017: 221%).
Investeringen in de transformatie van de organisatie en uitbreiding van productaanbod om nieuwe groei te realiseren.
In een apart persbericht kondigt KAS BANK aan een voorwaardelijke overeenstemming te hebben bereikt met CACEIS over een openbaar bod op alle aandelen KAS BANK. Door de krachten te bundelen, krijgt KAS BANK toegang tot extra balansmassa, wint het aan concurrentiekracht en wordt KAS BANK in de groep gepositioneerd als het center of excellence voor dienstverlening aan pensioenfondsen.

Resultaatontwikkeling
IN MILJOENEN EURO'S 2018 2017 Verschil %
Totaal baten 100,1 104,6 -4,5 -4%
Totaal bedrijflasten -90,3 -84,7 -5,6 7%
Bijzondere waardeverminderingen 0,5 0,1 0,4 400%
Belastingen -2,0 -4,9 2,9 -59%
Netto resultaat 8,3 15,1 -6,8 -45%
2018 was financieel gezien een moeilijk jaar met druk op de baten waardoor ook het kostenniveau steeg. Deze ogenschijnlijke tegenstelling was het gevolg van een vertraging bij het terugbrengen van het aantal FTE’s zodat de hoge klanttevredenheid en stabiele operationele prestaties konden blijven worden gewaarborgd, alsmede het gevolg van extra investeringen in efficiency (met het oog op lagere toekomstige kosten) en in productontwikkeling en verbetering van onze diensten (met het oog op hogere baten in de toekomst). Door deze trends realiseerden we een nettoresultaat van EUR 8,3 miljoen (2017: EUR 15,1 miljoen) en een rendement op het eigen vermogen van 4% (2017: 7%).

In 2018 werden zowel de baten als bedrijfslasten ook beïnvloed door de verkoop van onze investering in een Nederlands hypotheekfonds. We hebben dit besluit genomen om volatiliteit in de resultaten als gevolg van de implementatie van IFRS 9 te voorkomen. De verkoop van dit hypotheekfonds droeg in totaal EUR 8,1 miljoen bij aan de baten. De opbrengst van de verkoop is geherinvesteerd in strategische en verbeteringsprojecten (EUR 6,0 miljoen), hetgeen heeft geleid tot een hoger totaal kostenniveau.

In 2016 kondigde KAS BANK een kostenbesparingsprogramma van EUR 20 miljoen aan voor de periode tot en met 2019. Wanneer de bedrijfslasten gecorrigeerd worden voor de gemaakte kosten met betrekking tot strategische en verbeterprojecten en voor de bijdrage aan het resolutiefonds, dan ligt de realisatie van de programma iets voor op planning.

Het positieve resultaat op bijzondere waardeverminderingen in 2018 heeft voornamelijk betrekking op de gedeeltelijke aflossing van afgewaardeerde leningen. De boekhoudkundige impact van IFRS 9 met betrekking tot verwachte verliezen op inbare leningen is verantwoord in de openingsbalans en heeft geen (materiële) impact op de resultaten voor 2018.

De belastinglast over 2018 bedraagt EUR 2,0 miljoen. De effectieve belastingdruk van 19% wordt positief beïnvloed door een belastingaanpassing met betrekking tot (voormalige) Duitse activiteiten.

KAS BANK and CACEIS agree on a recommended public offer in cash for all securities in KAS BANK
The combination makes CACEIS a leading asset service provider in the Netherlands and allows KAS BANK to export its expertise in servicing institutional investors such as pension funds and insurance companies to all the European markets CACEIS is currently servicing. CACEIS’ pan-European ambition is therefore confirmed, with a reinforced position in the Netherlands, a major country in Europe for financial activities, that will serve its clients’ international development strategy. The acquisition is expected to create value through substantial potential synergies.

Transaction Highlights
KAS BANK and CACEIS have reached conditional agreement on a recommended all-cash public offer by CACEIS for KAS BANK of EUR 12.75 per Security (the Offer Price), valuing KAS BANK at EUR 188 million.
The Offer represents a premium of 110% over the closing price of KAS BANK on Friday, 22 February 2019 and 111% over the average volume weighted price for the 3 months prior to and including that date.
The Managing Board and Supervisory Board of KAS BANK unanimously support and recommend the Offer.
KAS BANK and CACEIS have agreed on an integration plan and non-financial covenants for the period after completion of the Offer.
CACEIS will finance the transaction from its own funds.
The Offer is expected to be completed in the third quarter of 2019 and is subject to customary conditions, including approvals from the Dutch Central Bank and European Central Bank.


tijd 09.22
Kas Bank EUR 12,50 +6,44 vol. 113.000

Dramatische cijfers en deze overname is de beste oplossing en VERLOSSING!!Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL