Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Heijmans: 135 Heijmans ONE-woningen in Nederland

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 20/12/2017 07:27
Heijmans en Woningstichting Nijkerk hebben een koopovereenkomst gesloten voor de levering van 28 Heijmans ONE woningen. De woningen worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 geplaatst en voor uiteenlopende doelgroepen ingezet als tijdelijke huurwoning. Inclusief de overeenkomst met Woningstichting Nijkerk zijn er 57 Heijmans ONE woningen in productie. Al eerder werden 78 woningen op verschillende locaties neergezet in Nederland.

De vraag naar tijdelijke huisvesting van eenpersoonshuishoudens en de druk op de woningmarkt zijn in 2017 verder toegenomen. Als gevolg daarvan is de belangstelling bij overheden, corporaties, zorginstellingen en beleggers voor de Heijmans ONE verder gestegen. Dat heeft geresulteerd in de bestelling en levering van inmiddels 135 woningen sinds 2016.

Naast de 28 woningen die in Nijkerk worden neergezet, plaatst Heijmans er volgende maand 20 in Sneek voor woningcorporatie Accolade. In Zwolle komen in februari 2018 6 woningen te staan voor deltaWonen. Bij zorginstelling Cello in Rosmalen worden in dezelfde maand 3 woningen neergezet die als overnachtingsplaats en huisvesting voor zorgvrijwilligers gaan dienen. Daarmee is Cello de eerste zorginstelling in Nederland die de verplaatsbare woningen heeft besteld.

Vorige maand plaatste Heijmans voor woningcorporatie Wooninc. 20 woningen in Veldhoven. In 2016 werden in Weert, Panningen en America 52 Heijmans ONE-woningen neergezet in opdracht van Wonen Limburg. Corporatie Huis & Erf nam 6 woningen in Schijndel in gebruik. Alle woningen zijn ingezet om tijdelijke woningkrapte op te vangen binnen de verschillende gemeentes.

Ook bij particulieren blijft de interesse voor verplaatsbare woningen toenemen. Heijmans bestudeert de mogelijkheid om de Heijmans ONE ook op de particuliere markt te introduceren.

Over de Heijmans ONE
Heijmans ONE is een antwoord op de veranderende woningmarkt. Zo is het verplaatsbare huis interessant voor het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens en de toenemende behoefte naar flexibel wonen. Daarnaast is plaatsing van meerdere Heijmans ONE's kansrijk voor gebieden waar als gevolg van de marktontwikkelingen (nog) niet wordt gebouwd. Met deze woningen kunnen die gebieden tijdelijk nieuw leven worden ingeblazen. De Heijmans ONE heeft een oppervlakte van 39 vierkante meter en is voorzien van alle benodigde faciliteiten, zoals een keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer, eigen voordeur en buitenterras. De woning is zeer energiezuinig (all electric en optioneel uitgevoerd met 9 pv-zonnepanelen), voldoet aan het bouwbesluit voor niet permanente bouwwerken en kan in één dag worden verhuisd en weer opgebouwd. De woning is mede ontworpen door Moodbuilders.
De blijvende interesse in verplaatsbare woningen geeft vertrouwen voor het verder laten groeien van de Heijmans ONE; een niet permanent huis is een eigentijdse oplossing voor uiteenlopende huisvestingsvraagstukken.


Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL