HAL. NETTOWINST OVER 2018 VAN € 155 MILJOEN (2017: € 391 MILJOEN)

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 28/03/2019 18:03
HAL. NETTOWINST OVER 2018 VAN € 155 MILJOEN (2017: € 391 MILJOEN)
NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET € 638 MILJOEN.

De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2018 bedroeg € 155 miljoen, overeenkomend met € 1,91 per aandeel vergeleken met € 391 miljoen (€ 4,84 per aandeel) over 2017. De daling van € 236 miljoen is voor
€ 192 miljoen het gevolg van het aandeel van HAL in de buitengewone lasten bij Boskalis (voornamelijk afwaarderingen).
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en op de boekwaarde van de niet- beursgenoteerde ondernemingen, daalde in 2018 met € 638 miljoen. De daling is voornamelijk het gevolg van een lagere beurswaarde van GrandVision
en Boskalis.
Rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2017 (€ 248 miljoen) en de verkoop van eigen aandelen (€ 2 miljoen) bedroeg de nettovermogenswaarde per 31 december 2018 € 11.238 miljoen
(€ 137,57 per aandeel), vergeleken met € 12.122 miljoen (€ 151,45 per aandeel) per 31 december 2017.
De nettovermogenswaarde omvat niet het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen per 31 december 2018. Dit verschil wordt jaarlijks berekend en bedroeg op 31 december 2018, op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen zoals uiteengezet in
het jaarverslag in de Engelse taal, € 297 miljoen (€ 3,64 per aandeel) vergeleken met € 253 miljoen (€ 3,16 per aandeel) eind 2017.

Dividend
Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het aandeel HAL Trust in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Dientengevolge bedraagt
het voorgestelde dividend over 2018 per aandeel € 5,30 (2017: € 6,20) waarvan 50% betaalbaar in contanten en 50% in aandelen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL