Hal dividend voorstel.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 23/01/2019 17:39
NETTOVERMOGENSWAARDE DAALDE MET ONGEVEER € 650 MILJOEN IN 2018
DIVIDENDVOORSTEL VAN € 5,30 PER AANDEEL (50% IN CONTANTEN, 50% IN AANDELEN).

Nettovermogenswaarde
Op basis van de voorlopige cijfers over 2018 is de nettovermogenswaarde van HAL
Holding N.V. met circa € 650 miljoen gedaald. Rekening houdend met het contante
gedeelte van het dividend over 2017 (€ 248 miljoen) en de verkoop van eigen
aandelen (€ 2 miljoen) daalde de geschatte nettovermogenswaarde van € 12.122
miljoen (€ 151,45 per aandeel) per 31 december 2017 tot € 11.226 miljoen (€ 137,42 per aandeel) eind 2018.
De berekening van de nettovermogenswaarde is gebaseerd op de marktwaarde van de
beursgenoteerde ondernemingen en de liquide portefeuille en op de boekwaarde van
de niet-beursgenoteerde ondernemingen.
Op 28 maart 2019 worden de door de externe accountant gecontroleerde resultaten
over 2018 gepubliceerd en zal informatie worden gegeven over geschatte waarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen per 31 december 2018.
De informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of beoordeeld.
Beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
Eind december bedroeg de beurswaarde van de belangen in beursgenoteerde
minderheidsdeelnemingen (Koninklijke Vopak N.V., Koninklijke Boskalis
Westminster N.V., Safilo Group S.p.A. en SBM Offshore N.V.) € 4,1 miljard
vergeleken met € 4,4 miljard eind 2017.

Optiekretail
De vergelijkbare winkelomzet, gebaseerd op constante wisselkoersen, is in 2018 met
3,4% gestegen vergeleken met een stijging van 1,8% in 2017. Gedurende het vierde
kwartaal steeg de vergelijkbare winkelomzet met 2,9% (2017: een daling van 0,8%).
Eind december 2018 bedroeg de beurswaarde van het 76,72% belang in GrandVision
€ 3,7 miljard (eind 2017: € 4,2 miljard).

Dividend
Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand
van de liquide middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers in het jaar voorafgaande aan het jaar van de
dividenduitkering. Dientengevolge zal worden voorgesteld om over 2018 een
dividend per aandeel uit te keren van € 5,30 (2017: € 6,20) waarvan 50% in contanten zal worden betaald en 50% in aandelen. Investeringen en desinvesteringen
Op 2 januari 2019 heeft Safilo Group S.p.A. de kapitaalverhoging van € 150 miljoen door middel van een claimemissie afgerond. Deze emissie werd op 21 september 2018 aangekondigd. HAL had zich gecommitteerd, onder bepaalde voorwaarden, deze
claimemissie volledig te onderschrijven. Als gevolg van deze verplichting (en de
verkoop van 2,5 miljoen aandelen) steeg het belang van HAL in Safilo van 41,6% tot 49,8%. Dientengevolge zal Safilo nog steeds worden opgenomen in het segment
genoteerde minderheidsbelangen. De netto investering van HAL in Safilo nam toe
met € 78 miljoen.
Op 17 december 2018 bereikte Broadview Holding B.V. (97,4% HAL)
overeenstemming met Fletcher Building Ltd. over de acquisitie van de Formica
Groep (“Formica”) voor US$ 840 miljoen (vóór netto-schuld). Afronding van de
transactie is afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen door toezichthoudende autoriteiten. Op 18 december 2018 bereikte Broadview Holding B.V. (97,4% HAL)
overeenstemming over de verkoop van de IEV Groep (Intersafe/Elacin) aan Lyreco
SAS. De transactie is op 17 januari 2019 afgerond en resulteerde in een boekwinst na belastingen van ongeveer € 40 miljoen ( € 0,49 per aandeel).

FINANCIELE AGENDA 2019
Publicatie jaarresultaten 2018 28 maart 2019
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
update eerste kwartaal 16 mei 2019
Notering ex-dividend 20 mei 2019
Dividend record datum 21 mei 2019
Bepaling en bekendmaking
omwisselverhouding dividend 11 juni 2019 (na beurs)
Plaatsing van aandelen en
betaling contant dividend 18 juni 2019
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2019 28 augustus 2019
Update derde kwartaal 20 november 2019Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL