HAL, UPDATE DERDE KWARTAAL 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 22/11/2018 09:40
Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, is gedurende de eerste negen maanden van 2018 met € 384 miljoen gestegen. Rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2017 (€ 248 miljoen) en de verkoop van eigen aandelen (€ 2 miljoen) bedroeg de nettovermogenswaarde op 30 september 2018 € 12.260 miljoen (€ 150,08 per aandeel) vergeleken met € 12.122 miljoen (€ 151,45 per aandeel) per 31 december 2017. Per 16 november 2018 was de waarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille € 475 miljoen gedaald sinds 30 september 2018 (€ 5,81 per aandeel). De informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of beoordeeld.

Beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
Eind september bedroeg de beurswaarde van de belangen in beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen (Koninklijke Vopak N.V., Koninklijke Boskalis Westminster N.V., Safilo Group S.p.A. en SBM Offshore N.V.) € 4,7 miljard vergeleken met € 4,4 miljard eind 2017. Het belang in Boskalis is vergroot van 35,71% per jaareinde 2017 naar 40,3% op 30 september 2018. Op 21 september 2018 heeft Safilo een kapitaalsverhoging van € 150 miljoen aangekondigd, door middel van een claimemissie. HAL heeft zich gecommitteerd, onder bepaalde voorwaarden, deze claimemissie volledig te onderschrijven.

Optiek-retail
De omzet bedroeg over de eerste negen maanden van 2018 € 2.822 miljoen (2017: € 2.579 miljoen). Dit vertegenwoordigt een toename van € 243 miljoen (9,4%). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen, steeg de omzet met € 116 miljoen (4,5%). De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 948 miljoen (2017: € 858 miljoen). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet over het derde kwartaal met 5,7%. De vergelijkbare winkelomzet over de eerste negen maanden, gebaseerd op constante wisselkoersen, steeg met 3,6% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2017: 2,6%). De vergelijkbare winkelomzet over het derde kwartaal steeg met 5,1% (2017: 3,1%). Het bedrijfsresultaat (gedefinieerd als de winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving immateriële vaste activa, maar inclusief afschrijving van software) bedroeg over de eerste negen maanden € 338 miljoen (2017: € 323 miljoen). Het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal bedroeg € 118 miljoen (2017: € 112 miljoen). In het derde kwartaal is een goodwill impairment last geboekt van € 31 miljoen (inclusief € 12 miljoen goodwill op het niveau van HAL) op de Italiaanse activiteiten. Eind september 2018 bedroeg de beurswaarde van het 76,72% belang in GrandVision € 4,1 miljard (eind 2017: € 4,2 miljard).

Niet genoteerde ondernemingen
De omzet van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden € 1.726 miljoen (2017: € 1.583 miljoen). Dit betekent een stijging van € 143 miljoen (9,0%). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoers- veranderingen steeg de omzet van de niet-genoteerde ondernemingen met € 102 miljoen (6,4%). De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 587 miljoen (2017: € 531 miljoen). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet over het derde kwartaal met 5,1%.

Acquisities
Op 2 november 2018 heeft HAL de acquisitie aangekondigd van 100% van de aandelen van Famed Investments B.V. door HAL Armstrong Beheer B.V. (81% HAL). Famed is actief op het gebied van uitbesteding van bedrijfsprocessen en factoring in de Nederlandse gezondheidszorg. HAL Armstrong Beheer B.V. bezit reeds 100% van de aandelen in Infomedics Groep B.V., welke eveneens actief is op het gebied van uitbesteding van bedrijfsprocessen en factoring in de Nederlandse gezondheidszorg. De omzet over 2017 van de verkregen activiteiten bedroeg € 26,5 miljoen. De gecombineerde omzet over 2017 van Famed en Infomedics bedroeg € 53 miljoen.

De acquisitie van Westag & Getalit AG door Broadview (97,4% HAL) is afgerond op 21 augustus 2018. Per 30 september 2018 bezat Broadview 83,4% van het stemrecht en 58,3% van het totale uitstaande aandelenkapitaal.

Onroerend goed
In Juli 2018 verkocht HAL voor $ 20,5 miljoen (€ 17,7 miljoen) een kantoorgebouw in het centrum van Seattle dat in 2013 werd verkregen. Op de verkoop is een resultaat na belastingen van € 7,7 miljoen gerealiseerd. In augustus 2018 verkreeg HAL een belang in een onroerend goed joint venture in Woodinville, een voorstad van Seattle. De joint venture gaat 268 appartementen ontwikkelen en 3.000 m² aan winkelruimte.

Vooruitzichten
Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogelijke boekwinsten en -verliezen, doen wij geen uitspraak over de verwachte winst over het jaar 2018.

Financiële agenda
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde 23 januari 2019 Publicatie jaarresultaten 2018 28 maart 2019
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
tussentijdse verklaring 16 mei 2019
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2019 28 augustus 2019
Tussentijdse verklaring 20 november 2019
HAL Holding N.V.

tijd 11.43
HAL EUR 137,80 +60ct vol. 2.159Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL