HAL, UPDATE DERDE KWARTAAL

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 22/11/2017 19:44
Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, is gedurende de eerste negen maanden van 2017 met € 392 miljoen gedaald, rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2016 (€ 279 miljoen). Eind september bedroeg de nettovermogenswaarde € 12.083 miljoen (€ 150,95 per aandeel) vergeleken met € 12.754 miljoen (€ 162,46 per aandeel) per 31 december 2016.
Per 17 november 2017 was de waarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met € 350 miljoen gedaald sinds 30 september 2017 (€ 4,37 per aandeel). Deze daling is voornamelijk een gevolg van de lagere beurswaarden van GrandVision en Vopak.
De informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of beoordeeld.
Beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
Eind september bedroeg de beurswaarde van de belangen in beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen (Koninklijke Vopak N.V., Koninklijke Boskalis Westminster N.V., Safilo Group S.p.A. en SBM Offshore N.V.) € 4,3 miljard vergeleken met € 5 miljard eind 2016. Deze daling was voornamelijk het gevolg van de lagere beurswaarde van Vopak.

Optiek-retail
De omzet bedroeg over de eerste negen maanden van 2017 € 2.579 miljoen (2016: € 2.495 miljoen). Dit vertegenwoordigt een toename van € 84 miljoen (3,3%). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen, steeg de omzet met € 104 miljoen (4,1%). De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 858 miljoen (2016: € 825 miljoen). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet over het derde kwartaal met 4,9%. De vergelijkbare winkelomzet over de eerste negen maanden, gebaseerd op constante wisselkoersen, steeg met 2,6% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2016: 1,7%). De vergelijkbare winkelomzet over het derde kwartaal steeg met 3,1% (2016: 0,4%). Het bedrijfsresultaat (gedefinieerd als de winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving immateriële vaste activa, maar inclusief afschrijving van software) van de optiek-retailondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden € 323 miljoen (2016: € 318 miljoen). Het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal bedroeg € 112 miljoen (2016: € 108 miljoen). In het derde kwartaal is een goodwill impairment last geboekt van € 38 miljoen op de Amerikaanse activiteiten. Eind september 2017 bedroeg de beurswaarde van het 76,72% belang in GrandVision € 4,2 miljard (eind 2016: € 4,1 miljard).

Niet genoteerde ondernemingen
De omzet van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden € 1.583 miljoen (2016: € 1.546 miljoen). Dit betekent een stijging van € 37 miljoen (2,4%). Exclusief het effect van acquisities, desinvesteringen en wisselkoers- veranderingen steeg de omzet van de niet-genoteerde ondernemingen met € 58 miljoen (3,8%). De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 531 miljoen (2016: € 495 miljoen). Exclusief het effect van acquisities, desinvesteringen en wisselkoersveranderingen steeg de omzet over het derde kwartaal met 4,6%.
In het derde kwartaal is een goodwill impairment last van € 26 miljoen geboekt in het segment niet genoteerde ondernemingen.

Acquisities
Op 2 november 2017 is de acquisitie van 25% van de aandelen in DMF Investment Management B.V. afgerond. Deze acquisitie was al bekendgemaakt op 7 juli. De onderneming is werkzaam onder de handelsnaam Dutch Mortgage Funding Company (“DMFCO”) en is actief in het origineren en beheren van Nederlandse hypotheken onder het label MUNT Hypotheken die worden gefinancierd door Nederlandse pensioenfondsen. De omzet over 2016 bedroeg € 21 miljoen.

Onroerend goed
In augustus verkreeg HAL een belang in een onroerendgoed joint venture in Seattle. De joint venture gaat een appartementengebouw van zes verdiepingen en 132 appartementen ontwikkelen op een perceel grond van ongeveer 2.000 m². Het perceel is gelegen boven het Beacon Hill Light Rail Station in Seattle.

Vooruitzichten
Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogelijke boekwinsten en -verliezen, doen wij geen uitspraak over de verwachte winst over het jaar 2017.

Financiële agenda
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde 24 januari 2018 Publicatie jaarresultaten 2017 29 maart 2018
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
tussentijdse verklaring 17 mei 2018
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2018 29 augustus 2018
Tussentijdse verklaring 21 november 2018
HAL Holding N.V.
22 november 2017Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL