Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Boskalis dochter VBMS verwerft Borssele Beta export kabellegcontract

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 30/10/2017 08:37
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat dochteronderneming VBMS in consortium met NKT Cables het Borssele Beta contract van TenneT heeft verworven voor het installeren van twee exportkabels die de offshore windmolenparken Borssele 3 en 4 zullen verbinden met het onshore hoogspanningsnet van TenneT in Nederland. Het contract heeft voor Boskalis een waarde van circa EUR 70 miljoen.

De verbinding van het Borssele offshore windgebied op de Noordzee met het hoogspanningsnet omvat twee 700 MW verbindingen, genaamd Alpha (voor Borssele 1 en 2) en Beta (voor Borssele 3 en 4). In november 2016 verwierf VBMS het contract voor Borssele Alpha en is de optie toegekend voor Borssele Beta, waarvoor nu het contract is verworven. De vier 66 kilometer lange exportkabels zullen via de monding van de Westerschelde naar het vasteland lopen en nabij het bestaande hoogspanningsstation Borssele aan land komen.

Boskalis zal de binnen de groep aanwezige expertise en capaciteiten ten volle benutten om ervoor te zorgen dat het project veilig en efficiƫnt wordt uitgevoerd. Om onderhoud aan de kabels gedurende de operationele levensduur tot een minimum te beperken, zal Boskalis de bodem op ondiepe gedeeltes van het traject egaliseren en baggeren, hetgeen VBMS in staat stelt om de exportkabels op de vereiste diepte simultaan te leggen en in te graven. Borssele Alpha zal in 2019 in gebruik worden genomen gevolgd door Borssele Beta in 2020.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag op onze markten opdrijven: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met de ontwikkeling van duurzame energieopwekking als gevolg van de verandering van het klimaat en een toenemende energieconsumptie.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL