NV Bever Holding

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 30/03/2019 09:10
NV Bever Holding deelt mede dat zij een dagvaarding heeft ontvangen van Staal Beheer NV terzake van de door Staal Beheer NV gevorderde nakoming van een vermeende borgtochtovereenkomst.
Uit hoofde van deze vermeende borgtochtovereenkomst zou er volgens Staal Beheer NV een verplichting bestaan voor NV Bever Holding om een bedrag aan Staal Beheer NV te betalen van circa €6 miljoen euro. Als zekerheid voor deze betalingsverplichting heeft Staal Beheer NV conservatoir beslag gelegd op 3 vastgoedobjecten van NV Bever
Holding alsmede op de door NV Bever Holding gehouden aandelen in
dochtervennootschappen.
NV Bever Holding heeft Staal Beheer NV kenbaar gemaakt geen gevolg te zullen geven aan de door Staal Beheer NV gestelde betalingsverplichting omdat deze volgens NV Bever Holding niet bestaat. Immers, in november 2015 heeft NV Bever Holding in het kader van de algehele aflossing en integrale beëindiging van de (financierings)relatie onvoorwaardelijke en volledige kwijting ontvangen van Staal Beheer NV.
NV Bever Holding betreurt deze handelswijze van Staal Beheer NV en zal zich
vanzelfsprekend (juridisch) verzetten tegen deze ongefundeerde claim en beslaglegging.
Ook zal NV Bever Holding alle kosten en schade die voor haar hieruit voortvloeien op Staal Beheer NV verhalen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL