Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Batenburg Techniek op koers met goed derde kwartaal

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 06/11/2017 17:49
? Opbrengsten en resultaat groeien in Q3 ten opzichte van 2016
? Orderportefeuille blijft op goed niveau
? Positieve vooruitzichten voor tweede helft 2017
Batenburg Techniek heeft de positieve lijn van het eerste halfjaar doorgetrokken in het derde kwartaal. De opbrengsten en het genormaliseerde bedrijfsresultaat in deze periode zijn, ook exclusief de acquisitie van Bellt eind oktober 2016, gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het positieve sentiment in de proces- en maakindustrie en in de utiliteitsbouw zet zich voort. De voor Batenburg Techniek relevante markten binnen de energiesector vertonen een wisselend beeld en de activiteiten in de olie-gerelateerde markten blijven achter. De orderportefeuilles van de divisies zijn over het algemeen van een goed niveau, vooral in de industriële automatisering en in de utiliteitsbouw.
Ralph van den Broek, CEO van Batenburg Techniek:
“De markten waarin wij opereren ontwikkelen zich over het algemeen positief, op de olie-gerelateerde industrie na. De focus op onze klantbenadering en het creëren van samenwerkingsverbanden met andere partijen binnen en buiten de onderneming werpen hun vruchten af. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van de expertise van de verschillende bedrijven binnen de groep. Met nog een kwartaal te gaan, zien wij de tweede helft van het jaar dan ook met vertrouwen tegemoet.”

Handel en Assemblage
De activiteiten in de maakindustrie ontwikkelen zich over het algemeen positief, vooral op de gebieden van bevestigingstechniek en elektronicacomponenten. De vraag in die markten trekt verder aan en door versterking van de commerciële slagkracht wordt deze ook steeds beter gekapitaliseerd. De activiteiten van Batenburg Techniek in de markt voor energietechniek vallen wat tegen, maar rail-infra laat goede volumeontwikkelingen zien. De resultaten van de onderneming in de markt voor industriële elektronica stabiliseren zich en het is de verwachting dat deze resultaten in 2018 verbeteren door investeringen in capaciteit en efficiëntie. Ondanks een stijging van de opbrengsten komt de marge voor de divisie als geheel wat lager uit voor het hele jaar ten opzichte van 2016.

Industriële Automatisering
De activiteiten in de procesindustrie, infra en waterschappen ontwikkelen zich positief. Verdieping in de klantrelaties en het gezamenlijk aanbieden van projecten door de verschillende bedrijven in deze divisie vormen een fundament voor duurzame groei. Op het gebied van infra is een groot project aangenomen voor de verbetering van de tunnelveiligheid op Schiphol, waarmee de positie op dit gebied verder wordt uitgebouwd.

De markt voor tuinbouwautomatisering ontwikkelt zich positief met goede resultaten in zowel Noord- als Midden- en Zuid-Amerika. Met een nieuw samenwerkingscontract op het gebied van draadloze arbeids- en productregistratie wordt vervolg gegeven aan de trend van het ontwikkelen van meer serviceconcepten voor tuinders. Na een lange aanlooptijd komen ook in de Aziatische tuinbouwmarkt projecten op gang. De activiteiten in de markt voor marine en offshore blijven zich concentreren op renovatie en onderhoud. Daarnaast wordt de aandacht met succes verlegd naar gespecialiseerde machinebouw en distributie. De orderportefeuille voor deze divisie is voor de rest van dit jaar goed gevuld.

Gebouwgebonden Installaties
De voor Batenburg Techniek relevante delen van de utiliteitsmarkt groeien door. Ondanks de vakantieperiode zijn de opbrengsten in het derde kwartaal goed en geeft de orderportefeuille reden tot tevredenheid. Door een sterkere focus op directe klanten, het uitbreiden van de activiteiten en het vergroten van de interdisciplinaire samenwerking neemt ook de omvang van de portefeuille voor service, beheer en onderhoud toe. Wel wordt in deze divisie krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar. Dit heeft effect op het invullen van vacatures, het vinden van inleners en de totale kosten.
Volvo Ocean Race Batenburg Techniek heeft zich als host city sponsor officieel verbonden aan de finish van de Volvo Ocean Race in Den Haag in juni 2018. Hierbij wordt een belangrijke parallel getrokken: de zeilers zijn tijdens de race elke dag gefocust om samen het maximale uit hun schip, de techniek én de mens te halen. De focus en samenwerking herkent Batenburg Techniek in haar eigen organisatie. Deze editie van de Volvo Ocean Race gaat Batenburg Techniek benutten om de verschillende activiteiten van de onderneming een gezamenlijk platform te bieden. Zo is dit internationale topsportevenement in oktober jl. luister bijgezet door een kick-off bijeenkomst met relaties in Rotterdam, de thuisstad van de onderneming.

Verwachting 2017
De resultaten van het derde kwartaal en de ontwikkeling van de orderportefeuilles geven vertrouwen in een goed tweede halfjaar. Wel blijft het de verwachting dat door fasering van activiteiten over het gehele jaar, de opbrengsten en het bedrijfsresultaat in het tweede halfjaar wat lager uitkomen dan in het sterke eerste halfjaar.

Rotterdam, 6 november 2017
Raad van bestuur
Batenburg Techniek N.V.

d.d. 7. nov. 2017
Batenburg EUR 34.25 -1.74 vol. 2.478Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL