BAM rapporteert gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 19 miljoen, handhaaft verwachting gehele jaar

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 03/05/2018 08:38
• Bedrijfsopbrengsten 3,7% omhoog, gedreven door Infra
• Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen in alle sectoren hoger dan eerste kwartaal 2017
• Orderportefeuille € 0,5 miljard hoger sinds eind 2017
• Verlenging doorlopende kredietfaciliteit van € 400 miljoen tot in 2023
(x € miljoen, tenzij anders aangegeven)
Kerncijfers
Eerste kwartaal 2018 Eerste kwartaal 2017 Boekjaar 2017
Opbrengsten 1.435 1.383 6.604
Gecorrigeerd* resultaat vóór belastingen 19,0 4,9 63,3
Orderportefeuille (ultimo) 12.100 10.300 11.600
Handelswerkkapitaal-efficiency -9,9% -10,5% -10,4%
Cijfers niet gebaseerd op IFRS 9 en 15. * Voor herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate.

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep: ‘Onze markten ontwikkelden zich in het eerste kwartaal 2018 overeenkomstig onze verwachtingen. De verbetering van het resultaat kwam van alle sectoren, met in het bijzonder goede resultaten van Vastgoed in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, alsook van Publiek-private samenwerking. De groei van de orderportefeuille kwam uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met solide marges op nieuw verworven opdrachten. Eind maart was meer dan 90 procent van de voor 2018 geplande omzet in portefeuille.
Ik ben verheugd dat Frans den Houter is voorgedragen als CFO om BAM per 1 augustus te komen versterken. Zijn kennis en ervaring met verandermanagement en risico- en contractmanagement zullen ons in staat stellen de uitvoering van onze strategie te versnellen en verbeterde voorspelbare prestaties te realiseren.
Kijkend naar de rest van het jaar, zien wij positieve ontwikkelingen in de meeste van onze markten. Tegelijkertijd blijven wij waakzaam ten aanzien van de druk op de supply chain en de ontwikkeling van personeelskosten, vooral in Nederland. Wij herhalen ons vooruitzicht voor het gehele jaar 2018, dat we een gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van rond 2 procent verwachten.’

Hoogtepunten
De sector Bouw en vastgoed leverde een sterke bijdrage aan het overkoepelende kwartaalresultaat. Het totaal aan Nederlandse woningverkopen bedroeg 528, vrijwel allemaal aan particuliere kopers. De markt voor nieuwe huizen bleef beperkt door een tekort aan beschikbare locaties. De bedrijfsopbrengsten in het Verenigd Koninkrijk waren lager, hoewel de orderportefeuille groeide, inclusief voormalige Carillion-projecten voor bestaande opdrachtgevers van BAM en de Atlantic Square-kantoorontwikkeling in Glasgow. Bij de sector Infra vertoonde het resultaat het gebruikelijke seizoenspatroon en lag hoger dan vorig jaar. De herontworpen caissons van het nog steeds uitdagende project zeesluis IJmuiden zijn momenteel in BAM rapporteert gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 19 miljoen, handhaaft verwachting gehele jaar
Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik
Telefoon (030) 659 89 88
Postbank 2903344 / ABN AMRO bank ’s-Gravenhage 43.00.08.97
Datum 3 mei 2018

TRADING UPDATE EERSTE KWARTAAL 2018
Persbericht, 3 mei 2018, blad 2 van 2 aanbouw. Er was een aanzienlijke omzetgroei in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland.
De orderportefeuille nam toe door verwerving van nieuwe projecten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het betreft onder meer BAM’s deel in het Afsluitdijk-project in Nederland en de uitbreiding van
het betondek voor London City Airport. De orderportefeuille van BAM International nam af, omdat sommige investeringen in olie- en gasprojecten op zich laten wachten; de werkzaamheden voor het onshore Yas Arena-project in Abu Dhabi zijn van start gegaan.
De sector Pps kende opnieuw een goed resultaat uit de portefeuille, alsook een bate van de overdracht van meerdere Ierse rechtbanken (Irish Courts Bundle) aan de joint venture met PGGM. Tot nu toe werd in 2018 een nieuw project verworven; het aanbod van projecten in de pijplijn blijft gezond.
De handelswerkkapitaal-efficiency ratio bedroeg -9,9 procent, wat een weerspiegeling is van de oplevering van enkele grotere projecten met voorfinanciering en onlangs toegekende projecten in de opstartfase. Het optimaliseren van het werkkapitaal blijft een belangrijke prioriteit.
BAM heeft de huidige doorlopende kredietfaciliteit van € 400 miljoen verlengd tot in 2023, met een optie voor een extra jaar. Dit onderstreept de solide financiële positie van de Groep.
Wijziging in boekhoudkundige richtlijnen en uitgangspunten
BAM zal IFRS 9 (Financiële instrumenten) en IFRS 15 (Opbrengsten van contracten met opdrachtgevers) toepassen in de financiële verslaglegging voor het halfjaar 2018. BAM is bezig met het finaliseren van de impact van beide IFRS-wijzigingen. BAM zal bij het halfjaarresultaat 2018 herziene financiële gegevens
verstrekken voor vergelijkbare verslagperioden in 2017.

Live audiowebcast
Op 3 mei 2018 vindt om 10.00 uur een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan worden gevolgd via een live audiowebcast (www.bam.com).

Over Koninklijke BAM Groep
Koninklijke BAM Groep nv is een bouwconcern met tien werkmaatschappijen, actief in Bouw en Vastgoed, Infra en Publiek-private samenwerking. BAM neemt in vijf Europese thuismarkten een leidende positie in:
Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Daarnaast realiseert de Groep projecten in Denemarken, Luxemburg en Zwitserland. BAM International opereert wereldwijd in uiteenlopende nichemarkten. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke pijlers van BAM’s oplossingen op het gebied van ontwerp, bouw en facility management. De Groep streeft ernaar marktleider te worden bij de toepassing van digitale technologie, om opdrachtgevers de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard te kunnen verzekeren. BAM’s jaaromzet bedraagt ruim € 6,5 miljard, de Groep telt circa 20.000 medewerkers en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam. www.bam.com

Volgende gebeurtenis
23 augustus 2018: bekendmaking resultaten eerste halfjaar 2018.

tijd 10.43
De Midcap 791,79 -3,17 -0,40% BAM EUR 4,225 +26,2ct vol. 4,2 milj.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL