Diverse berichten BAM Holding.met o.a. Het hoofdcontract voor de bouw van de Rotterdamsebaan is gegund aan de Combinatie Rotterdamsebaan.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 03/12/2015 14:09
Persbericht BAM en gemeente Groningen:) Groningen, 2 december 2015 - De gemeente Groningen heeft overeenstemming met hoofdaannemer BAM over de voortzetting van de bouw van het Groninger Forum. De gemaakte afspraken worden deze maand bekrachtigd. BAM begint zo snel mogelijk met de sloopwerkzaamheden van de kerndelen en de begane grondvloer. In maart 2016 wordt de bouw van het Groninger Forum hervat.

De met BAM gemaakte afspraken over meerwerk worden op dit moment nader uitgewerkt in contractdocumenten, die in december worden ondertekend. Ondertussen start BAM met de voorbereidingen van de sloop en met andere werkzaamheden ten behoeve van de bouw van het Groninger Forum, zoals inkoop van materiaal, afspraken met onderaannemers en de uitwerking van het aangepaste ontwerp.

De bouw van het Groninger Forum werd in februari van dit jaar stilgelegd, toen het Rijk de nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR) publiceerde. Daarna volgde een periode van onderzoek naar de mogelijkheden het Groninger Forum aardbevingsbestendig af te bouwen door deskundigen van BAM en ABT. In diezelfde periode werd met NAM onderhandeld over de kosten.

In september werd bekend gemaakt dat versterking van de hoofddraagconstructie de beste methode is. Het ontwerp van het Groninger Forum is daar inmiddels op aangepast. Tevens werd overeenstemming bereikt met NAM over de vergoeding van deze versterkingsopgave, de vertragingskosten en kosten die samenhangen met een sluitende grondexploitatie.

Naar verwachting wordt de bouw van het Groninger Forum in maart 2016 hervat. De oplevering van het gebouw is volgens planning eind 2018, waarna inhuizing plaatsvindt. Het Groninger Forum gaat in 2019 open.

+


Bunnik, 2 december 2015 – De Zuid-Duitse autosnelwegbeheerder Autobahndirektion Südbayern (ABDSB) heeft een bouwcombinatie, gevormd door BAM, Eiffage en Berger Bau, geselecteerd voor de voltooiing van de snelweg A94 tussen Forstinning (bij München) en Marktl. De projectwaarde bedraagt ruim € 1,1 miljard.

Het project betreft ontwerp, aanleg, financiering en onderhoud van een nieuw traject van drie rijbanen en een vluchtstrook over een lengte van 33 kilometer tussen Pastetten en Heldenstein. Bovendien omvat het contract het onderhoud en de exploitatie van het 77 km lange traject van de A94 Forstinning and Marktl gedurende dertig jaar.

Naar verwachting zal het contract in januari 2016 financieel worden afgerond (‘financial close’).

+

(Persbericht gemeente Den Haag:) Den Haag, 3 december 2015 - Het hoofdcontract voor de bouw van de Rotterdamsebaan is gegund aan de Combinatie Rotterdamsebaan. Daarin werken BAM Infra bv en Wayss & Freytag Ingenieurbau AG samen. De aanneemsom bedraagt 301 miljoen euro. De Rotterdamsebaan is daarmee het grootste infrastructurele project in de geschiedenis van Den Haag. Ook krijgt de tunnel in de Rotterdamsebaan een naam: de Victory Boogie Woogietunnel, naar het beroemde schilderij van Mondriaan dat in het Gemeentemuseum Den Haag hangt.

‘Dat de Rotterdamsebaan een prachtige stadsentree wordt, willen we op meer manieren benadrukken. Niet alleen in de bouw en het ontwerp van de weg, maar ook in de naam van de tunnel’, aldus wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte en Stedelijke Kerngebieden). ‘Meestal wordt een nieuwe naam onthuld bij de opening van een weg. Maar de suggestie die door het Gemeentemuseum Den Haag werd aangedragen, wilde ik niet tot 2020 laten liggen: de Victory Boogie Woogietunnel. Een wellicht onconventionele naam voor een tunnel, maar zeker één die velen direct aan Den Haag zullen koppelen en die past bij de internationale uitstraling van onze stad.’

Duurzaam
De Rotterdamsebaan moet hét voorbeeld voor duurzame infrastructuur in Nederland worden. In de aanbesteding nam het criterium ‘duurzaamheid’ daarom een belangrijke plek in. Hieronder vielen onder andere vormgeving, luchtkwaliteit en energie. Daaraan, en aan de inpassing van de weg in het landschap, is veel aandacht gegeven in het plan van de Combinatie Rotterdamsebaan. Er ligt onder andere een bijzonder ontwerp voor de tunnelmond in de Vlietzone: over het dienstgebouw en de tunnelmond heen komt een overkapping van zonnepanelen. Benthem Crouwel Architects, Architectenbureau Paul de Ruiter en Landschapspartners tekenden voor het ontwerp van dit duurzame icoon, dat aansluit bij het groene landschap in de Vlietzone. De opgewekte energie wordt gebruikt in het dienstgebouw en bijkomend voordeel van de zonnepanelen is dat voorkomen wordt dat automobilisten verblind worden door zonlicht bij in- en uitrijden van de tunnel.

Binckhorstlaan niet op slot
Een ander belangrijk criterium waarop het hoofdcontract voor de Rotterdamsebaan gegund werd, is hinderbeperking. Hieronder vallen maatregelen die ervoor zorgen dat de overlast voor de omgeving tijdens de bouw zo klein mogelijk is. In het plan van de Combinatie Rotterdamsebaan staan twee belangrijke maatregelen op het vlak van bereikbaarheid. Zo blijft de route Binckhorstlaan in tegenstelling tot wat tot nu toe werd aangenomen open in beide richtingen voor zowel autoverkeer als fietsers. Dit kan doordat er een tijdelijke weg wordt aangelegd naast het toekomstig werkterrein. Bedrijven langs de Binckhorstlaan blijven hierdoor goed bereikbaar. Daarnaast blijft de Laan van Hoornwijck, een belangrijke uitvalsroute voor Ypenburg, volledig in bedrijf. Tijdens het werk zijn er steeds 2 x 2 rijstroken beschikbaar voor het verkeer en blijft de route ook voor fietsers open. Eerder werd ervan uitgegaan dat de Laan van Hoornwijck alleen beperkt beschikbaar kon blijven tijdens de werkzaamheden.

Planning
De gemeente Den Haag is tot mei 2016 bezig met de laatste voorbereidende werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan. Daarna start de Combinatie Rotterdamsebaan met de herinrichting van de Mercuriusweg tussen de Binckhorstlaan en de Neherkade en het inrichten van het werkterrein in de Vlietzone. Het werk aan de Laan van Hoornwijck begint in de zomer van 2016. In het najaar van 2016 wordt het werkterrein op de Binckhorstlaan ingericht en de tijdelijke weg erlangs aangelegd. Het boren van de tunnel in de Rotterdamsebaan start naar verwachting medio 2017. Begin 2020 is de Rotterdamsebaan klaar.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL