ACCELL GROUP PAST ORGANISATIE NOORD AMERIKA VERDER AAN

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 16/11/2017 08:12
HEERENVEEN, 16 NOVEMBER 2017 – Accell Group N.V. maakt bekend dat het haar Noord Amerikaanse organisatie verder aanpast aan de gewijzigde marktomstandigheden. Naast een over het algemeen lastige markt voor fietsen staan de verkopen via de traditionele distributiekanalen (vakhandel en MultiSport) al langere tijd onder druk in Noord-Amerika. Zo is recentelijk ook onverwacht het contract met een grote MultiSport keten beëindigd.

Daartegenover staat dat de online verkopen (via de eigen webshops en via online winkels van derden) en de verkopen van e-bikes snel groeien. De hieraan gekoppelde samenwerking met Beeline voor levering aan huis, rij-klaar maken en service loopt eveneens goed. Deze positieve ontwikkelingen zijn echter nog onvoldoende om de over het algemeen lagere verkopen en met name die via de MultiSport ketens te compenseren. Vandaar dat de Amerikaanse organisatie verder wordt aangepast. Het topmanagement is vervangen en de activiteiten in Noord-Amerika worden volledig geïntegreerd. De aanwezige voorraden bestemd voor met name de MultiSport ketens worden zo snel mogelijk afgebouwd.


Ton Anbeek, Voorzitter Raad van Bestuur: “Het afgelopen jaar is hard en gericht gewerkt aan de executie van onze nieuwe strategie in Noord Amerika en Europa. We verwachten de komende jaren een duidelijke trendbreuk in de groepsprestaties te kunnen laten zien. Dat geldt zowel voor omzet, resultaat als werkkapitaal. In Noord-Amerika zien we goede kansen voor omnichannel, terwijl de ontwikkeling van het e-bike segment een paar jaar achter loopt bij het e-bike segment in Europa. Daarmee biedt Noord-Amerika ons een duidelijke potentie voor toekomstige groei.”


VOORUITZICHTEN
Zoals eerder aangegeven zal de groepsomzet in de tweede helft van het jaar naar verwachting hoger zijn dan in de tweede helft van 2016. Het onderliggend operationeel resultaat voor 2017 wordt echter negatief beïnvloed door de sterke terugval van de verkopen in Noord-Amerika. De reorganisatie van de Amerikaanse organisatie en de afbouw van de voorraden zullen een effect hebben van circa EUR 5 miljoen. Als gevolg hiervan zal het onderliggend operationeel resultaat op jaarbasis lager uitkomen dan in 2016. Het bedrijfsresultaat (voor rente en belastingen) over 2017 zal bovendien worden beïnvloed door hogere kosten in de tweede helft van het jaar voor de implementatie van de nieuwe groepsstrategie. Naar verwachting zal de afbouw van de voorraden in Noord-Amerika per einde jaar nog niet geheel zijn voltooid, wat een negatief effect zal hebben op het werkkapitaal per jaareinde.


*** EINDE ***

tijd 11.24
De Smallcap 1.022,4 +1,60 +0,16% Accell EUR 22,79 -2,12 vol. 157.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL