Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

KLM vervoerscijfers maart 2017: stijging passagiersaantallen zet door

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 10/04/2017 10:14
De KLM vervoerscijfers van maart 2017 laten wederom een positief beeld zien. In de derde maand van dit jaar wist KLM de stijgende lijn van de afgelopen periode vast te houden. Ten opzichte van maart 2016 verwelkomde KLM 7,3% meer passagiers bij een capaciteitsverhoging van 6,2%. De bezettingsgraad bleef vrijwel stabiel met slechts 0,1 procentpunt afwijking ten opzichte van maart 2016.

KLM heeft een veelbelovend eerste kwartaal afgesloten met een flinke groei van het aantal passagiers. KLM is hiermee op de goede weg naar haar doel om 32 miljoen passagiers in 2017 een memorabele reiservaring te geven.

Pieter Elbers - President-directeur KLM

In het bijzonder op Europa, waar KLM onverminderd marktaandeel probeert terug te pakken, wist KLM haar positie verder te versterken. KLM Cityhopper voegde in maart alweer een zevende Embraer 175 aan haar vloot toe. Transavia groeide flink, waarbij KLM de situatie met eind maart vorig jaar vergelijkt, toen de basis in M√ľnchen werd geopend.

KLM Cargo wist in maart te profiteren van de mondiale groei in luchtvrachtvervoer. Cargo daalt ten opzichte van maart 2016 met 0,7% procent, in lijn met de minder ingezette capaciteit van 0,3%. De benuttingsgraad steeg met 1,5 procentpunt.

KLM heeft het eerste kwartaal van 2017 daarmee goed afgesloten: over de eerste drie maanden steeg het aantal passagiers met 6,5% wat neerkomt op 430.000 passagiers.

De capaciteit steeg met 4,7% procent en de bezettingsgraad nam 1 procentpunt toe.


Dividend
Toewijzing van de resultaten (besluit)
Na overleg met de Directie en de Raad van Commissarissen heeft de Vergadering van Houders van Prioriteitsaandelen besloten om in overeenstemming met artikel 32 leden 1 en 2 van de statuten van de Vennootschap een bedrag van EUR 499.682.714,- van de vastgestelde winst aan de reserves van de Vennootschap toe te voegen. In overeenstemming met de overige bepalingen van artikel 32, zal een totaalbedrag van EUR 1.173.759,- worden uitgekeerd op de prioriteitsaandelen, cumulatief preferente aandelen-A en cumulatief preferente aandelen-C. Dientengevolge resteert een zodanig deel van de winst dat daaruit op ieder gewoon aandeel een bedrag van EUR 0,36 in contanten kan worden uitgekeerd. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld deze resterende winst niet te bestemmen voor verdere reserveringen en het bedrag van EUR 0,36 per aandeel in contanten uit te keren. De betaalbaarstelling van het dividend zal ingevolge een besluit van de Directie worden vastgesteld op 8 mei 2017.

Wij van de redactie zullen in de AVA van KLM d.d. 21 april a.s. aanwezig zijn.
Jaarverslag op
https://www.klm.com/corporate/en/publications/2016_Annual_Report.html

tijd 13.24
De Midcap 747,44 +4,24 +0,57% AIR France KLM EUR 7,226 +28ct vol. 2,6 milj.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL