Corbion first half 2019 results

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 07/08/2019 07:01
Corbion reported H1 2019 sales of € 471.9 million, an increase of 7.4% compared to H1 2018, mostly because of positive currency effects. Organic sales growth was 0.9%. Adjusted EBITDA in H1 2019 decreased by 0.1% to € 71.4 million due to 0.6% organic growth, positive currency effects, more than offset by a negative impact of the consolidation of the acquired Algae Ingredients plant in Brazil.

“In the first half I was pleased to see a continued acceleration in the organic sales growth rates for our important Food business segment. Ingredient Solutions showed a mixed performance and ended below the targeted sales growth bandwidth as the Biochemicals business segment was facing significant headwinds in Electronics and Agrochemicals. Our EBITDA margins remained at a healthy level in both Food and Biochemicals. In Innovation Platforms we continued on our growth trajectory in the first half. The Total Corbion PLA joint venture saw a very strong performance in H1 2019, supported by positive market developments.

I would like to thank everybody for their support in the past 5 years. It has been my privilege to have served as Corbion's CEO. As I step down, I will be handing over to Olivier Rigaud. I would like to wish Olivier and all Corbion colleagues all the best in taking the business forward”, said Tjerk de Ruiter, CEO.

Key financial highlights first half of 2019

Net sales organic growth was 0.9%; volume growth was 1.8%
Adjusted EBITDA was € 71.4 million (H1 2018: € 71.5 million), an organic increase of 0.6% (including 5.3% positive effect from IFRS 16 implementation)
Adjusted EBITDA margin was 15.1% (H1 2018: 16.3%)
Adjustments at EBITDA level of € +3.4 million
Operating result was € 46.4 million (H1 2018: 50.2 million)
Free cash flow was € -29.3 million (H1 2018: €-16.3 million); the decline is mostly due to the acquisition of Granotec do Brazil (25 April 2019)
Net debt/EBITDA at half-year end was 2.1x (year-end 2018: 1.8x)

€ million YTD 2019 YTD 2018 Total growth Organic growth
Net sales 471.9 439.2 7.4% 0.9%
Adjusted EBITDA 71.4 71.5 -0.1% 0.6%
Adjusted EBITDA margin 15.1% 16.3%
Operating result 46.4 50.2 -7.6% 0.8%
ROCE 10.0% 14.9%

Management review H1 2019
Net sales
Net sales in H1 2019 increased by 7.4% to € 471.9 million (H1 2018: € 439.2 million) due to currency effects (5.0%), positive organic growth (0.9%) and a positive impact from acquisitions (1.5%). The acquisition impact is related to the acquisitions of the remaining 49.9% in the SB Renewable Oils joint venture and Granotec do Brazil.
Organic sales growth of 0.4% in H1 2019 in the Ingredient Solutions business unit was mostly driven by price/mix improvements in the Food and Biochemicals business segments. In the Food business segment, sales (organically) increased by 2.0% versus H1 2018. Organic sales growth for the Biochemicals business segment was negative at -3.9%, in which price/mix improvements were more than offset by volume decline. The increase in Innovation Platforms sales mostly reflects higher lactic acid volumes sold to the Total Corbion PLA joint venture. The growth from acquisitions stems from the purchase of the remaining 49.9% interest in the SB Renewable Oils joint venture from Bunge (fully consolidated as per June 2018) and the acquisition of Granotec do Brazil (consolidated as per 25 April 2019).

see & read more on
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/efbf156c-25ca-47df-b181-eabcd4c60720

Corbion boekte in het eerste halfjaar van 2019 een omzet van € 471,9 miljoen, een toename van 7,4% vergeleken met het eerste halfjaar van 2018, voornamelijk dankzij positieve valuta-effecten. De autonome omzetgroei was 0,9%. De aangepaste EBITDA in het eerste halfjaar van 2019 nam autonoom af met 0,1% tot € 71,4 miljoen als gevolg van 0,6% organische groei, positieve valuta-effecten, die werden geneutraliseerd door een negatieve impact van de consolidatie van de verworven Algae Ingredients fabriek in Brazilië.

“Het verheugde me om in het eerste halfjaar een aanhoudende versnelling te zien van de autonome omzetgroei van ons belangrijke business segment Food. Ingredient Solutions liet een gemengde performance zien en kwam uit onder de aangegeven bandbreedte voor de omzetgroei, aangezien het business segment Biochemicals stevige tegenwind ervoer in de marktsegmenten Electronics en Agrochemicals. Onze EBITDA-marges bleven op een gezond niveau bij zowel Food als Biochemicals. Met Innovation Platforms gingen we voort op het groeipad in het eerste halfjaar. De joint venture Total Corbion PLA presteerde erg sterk in de eerste helft van 2019, gesteund door gunstige marktontwikkelingen.

Ik wil iedereen bedanken voor de steun in de afgelopen vijf jaar. Het was een voorrecht te mogen dienen als CEO van Corbion. Nu ik aftreed, draag ik het roer over aan Olivier Rigaud. Ik wens mijn opvolger Olivier en al mijn collega’s bij Corbion veel succes met de verdere ontwikkeling van de onderneming,” aldus Tjerk de Ruiter, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste halfjaar 2019

De autonome groei van de netto-omzet was 0,9%; de volumegroei was 1,8%
De Aangepaste EBITDA kwam uit op € 71,4 miljoen (H1 2018: € 71,5 miljoen), een organische groei van 0.6% (inclusief 5.3% positief effect van IFRS 16 implementatie)
De Aangepaste EBITDA -marge was 15,1% (H1 2018: 16,3%)
Correcties op EBITDA-niveau ten bedrage van € +3,4 miljoen
Het bedrijfsresultaat bedroeg € 46,4 miljoen (H1 2018: 50,2 miljoen)
De vrije kasstroom was € -29,3 miljoen (H1 2018: € -16,3 miljoen); de afname is voornamelijk toe te schrijven aan de acquisitie van Granotec do Brazil (25 april 2019)

Nettoschuld/EBITDA per einde halfjaar was 2,1x (ultimo 2018: 1,8x)
x € miljoen H1 2019 H1 2018 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 471,9 439,2 7,4% 0,9%
Aangepaste EBITDA 71,4 71,5 -0,1% 0,6%
Aangepaste EBITDA -marge 15,1% 16,3%
Bedrijfsresultaat 46,4 50,2 -7,6% 0,8%
ROCE 10,0% 14,9%

Management review eerste halfjaar 2019
Netto-omzet
De netto-omzet nam in het eerste halfjaar van 2019 met 7,4% toe tot € 471,9 miljoen (H1 2018:
€ 439,2 miljoen) als gevolg van valuta-effecten (5,0%), positieve autonome groei (0,9%) en een positieve impact van acquisities (1,5%). De acquisitie-impact betreft de acquisitie van enerzijds het resterende belang van 49,9% in de joint venture SB Renewable Oils en anderzijds Granotec do Brazil.
De autonome omzetgroei van 0,4% van de business unit Ingredient Solutions in het eerste halfjaar van 2019 was voornamelijk te danken aan prijs/mix-verbeteringen bij zowel Food als Biochemicals. In het business segment Food nam de omzet autonoom toe met 2,0% vergeleken met het eerste halfjaar van 2018. De autonome omzetgroei in het business segment
Biochemicals was negatief (-3,9%) ondanks prijs/mix-verbeteringen, die echter ruimschoots werden geneutraliseerd door volumedalingen. De toename van de omzet van Innovation Platforms is voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop van hogere melkzuurvolumes aan de joint venture Total Corbion PLA. De groei door acquisities hangt samen met de overname van het resterende 49,9% belang van Bunge in de joint venture SB Renewable Oils (volledig geconsolideerd per juni 2018) en de acquisitie van Granotec do Brazil (geconsolideerd per 25 april 2019).
Netto-omzet Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s
Acquisities/ (desinvesteringen) Autonoom Prijs/mix Volume
H1 2019 vs H1 2018
Ingredient Solutions 6,3% 4,9% 1,4% 1,0% 0,4% 1,3% -0,9%
- Food 8,6% 5,3% 3,3% 1,3% 2,0% 1,7% 0,3%
- Biochemicals -0,2% 3,7% -3,9% 0,0% -3,9% 1,2% -5,1%
Innovation Platforms 30,4% 7,2% 23,2% 12,0% 11,2% -14,3% 29,4%
Totaal 7,4% 5,0% 2,4% 1,5% 0,9% -0,9% 1,8%
Kw2 2019 vs Kw2 2018
Ingredient Solutions 7,7% 4,5% 3,2% 1,9% 1,3% 2,1% -0,8%
- Food 9,8% 4,9% 4,9% 2,6% 2,3% 1,9% 0,4%
- Biochemicals 1,7% 3,5% -1,8% 0,0% -1,8% 3,1% -4,9%
Innovation Platforms 3,3% 5,0% -1,7% 9,8% -11,5% 7,4% -17,7%
Totaal 7,4% 4,6% 2,8% 2,4% 0,4% 2,6% -2,2%


EBITDA
De Aangepaste EBITDA nam met 0,1% af tot € 71,4 miljoen in het eerste halfjaar van 2019. Een positief valuta-effect en een positieve autonome groei van 0,6% werden geneutraliseerd door een negatief acquisitie-effect. Ingredient Solutions zag zijn Aangepaste EBITDA met 7,1% toenemen als gevolg van een positief valuta-effect (4,0%) en een positieve autonome groei
(2,4%). Het EBITDA-verlies van Innovation Platforms nam toe tot € -19,4 miljoen (H1 2018:
€ -13,3 miljoen), voornamelijk door de consolidatie-impact van de acquisitie van het resterende
49,9% belang in SB Renewable Oils per juni 2018.
x € miljoen H1 2019 H1 2018 Kw2 2019 Kw2 2018 Groei H1
Netto-omzet
Ingredient Solutions 443,6 417,5 227,2 210,9 6,3%
- Food 330,8 304,5 172,7 157,3 8,6%
- Biochemicals 112,8 113,0 54,5 53,6 -0,2%
Innovation Platforms 28,3 21,7 15,8 15,3 30,4%
Totaal netto-omzet 471,9 439,2 243,0 226,2 7,4%
Aangepaste EBITDA
Ingredient Solutions 90,8 84,8 45,5 41,5 7,1%
- Food 59,5 54,7 30,6 27,9 8,8%
- Biochemicals 31,3 30,1 14,9 13,6 4,0%
Innovation Platforms (19,4) (13,3) (9,0) (8,6) 45,6%
Totaal Aangepaste EBITDA 71,4 71,5 36,5 32,9 -0,1%
Correcties 3,4 (1,8) 4,3 (2,5)
Totaal EBITDA 74,8 69,7 40,8 30,4 7,3%
Afschrijving/amortisatie/(terugboeking van) bijzondere
waardevermindering (im)materiële vaste activa (28,4) (19,5) (14,5) (10,2) 45,6%
Totaal bedrijfsresultaat 46,4 50,2 26,3 20,2 -7,6%
Aangepaste EBITDA -marge
Ingredient Solutions 20,5% 20,3% 20,0% 19,7%
- Food 18,0% 18,0% 17,7% 17,7%
- Biochemicals 27,7% 26,6% 27,3% 25,4%
Innovation Platforms -68,6% -61,3% -57,0% -56,2%
Totaal Aangepaste EBITDA -marge 15,1% 16,3% 15,0% 14,5%
Totaal Aangepaste EBITDA exclusief
acquisities/desinvesteringen bij constante valuta’s 71,9 71,5 35,9 32,9 0,6%

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardevermindering
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa beliepen € 28,4 miljoen tegenover € 19,5 miljoen in het eerste halfjaar van 2018.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat nam met 7,6% af tot € 46,4 miljoen in het eerste halfjaar van 2019 (H1 2018: € 50,2 miljoen).

Correcties
In het eerste halfjaar van 2019 is voor een totaal van € 4,6 miljoen aan correcties, bestaande uit de volgende componenten:
• Een pensioenbate verstreken diensttijd van € 8,0 miljoen als gevolg van een aanpassing van de indexering van de CSM UK pensioenregeling
• Een verlies van € 2,5 miljoen samenhangend met herstructureringskosten
• Een verlies van € 1,0 miljoen samenhangend met eenmalige bonussen
• Een verlies van € 0,7 miljoen als gevolg van acquisitiekosten in verband met Granotec do Brazil
• Een verlies van € 0,4 miljoen samenhangend met juridische kosten
• Belastingeffecten op het bovenstaande ten bedrage van € 1,2 miljoen.

Financiële baten en lasten
De financiële lasten namen per saldo met € 1,6 miljoen toe tot € 6,3 miljoen, hoofdzakelijk door gestegen rentelasten.

Winstbelasting
De winstbelasting over onze activiteiten in het eerste halfjaar van 2019 bedroeg € 11,2 miljoen tegenover een last van € 11,4 miljoen in het eerste halfjaar van 2018. Het effectieve belastingtarief (30,1%) in het eerste halfjaar van 2019 lag boven het verwachte effectieve belastingtarief (op basis van het wettelijk voorgeschreven belastingtarief), hoofdzakelijk vanwege fiscale verliezen in Brazilië waar een uitgestelde belastingvordering niet als zodanig werd gewaardeerd. Over geheel 2019 verwachten we een belastingdruk van circa 30%.

Balans
Het geïnvesteerd vermogen nam in vergelijking met ultimo 2018 met € 109,3 miljoen toe tot € 859,7 miljoen per einde eerste halfjaar 2019. De mutaties waren:
€ miljoen
Mutaties in samenhang met de acquisitie van Granotec do Brazil 40,6
Transitie-impact IFRS 16 (leases) 28,4
Investeringen in (im)materiële vaste activa 27,6
Afschrijving/amortisatie/bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste
activa -28,4
Mutatie in operationeel werkkapitaal 19,5
Mutatie in voorzieningen, overig werkkapitaal en financiële activa/overlopende posten 23,2
Mutaties samenhangend met joint ventures -1,8
Belastingen -8,4
Wisselkoersverschillen 7,9
Overig 0,7
Belangrijke investeringsprojecten in 2019 zijn de investeringen in verband met uitbreiding van onze melkzuurcapaciteit in Thailand, de investeringen in onze Algae Ingredients fabriek in Orindiúva en die in ons nieuwe ERP-platform van SAP.
Het operationele werkkapitaal (exclusief de mutaties samenhangend met de acquisitie van Granotec do Brazil) nam met € 21,0 miljoen toe. Deze toename is het saldo van een operationele toename met € 19,5 miljoen en valuta-effecten van € 1,5 miljoen.
Het eigen vermogen nam met € 6,3 miljoen af tot € 526,5 miljoen. De mutaties waren:
• het positieve resultaat na belastingen van € 26,2 miljoen,
• een afname met € 32,9 miljoen in verband met het dividend over boekjaar 2018,
• positieve wisselkoersverschillen ten bedrage van € 8,7 miljoen als gevolg van de
translatie van eigen vermogen luidend in andere valuta’s dan de euro,
• een positieve mutatie van € 3,5 miljoen in de hedgereserve,
• een netto mutatie van € 1,5 miljoen samenhangend met beloning in aandelen,
• negatieve belastingeffecten van € 0,7 miljoen.
Per einde eerste halfjaar 2019 was de verhouding tussen balanstotaal en eigen vermogen 1:0,5 (ultimo 2018: 1:0,5).

Kasstroom/financiering
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten nam in vergelijking met het eerste halfjaar van 2018 met
€ 5,0 miljoen toe tot € 35,9 miljoen. Dit is het saldo van de lagere operationele kasstroom vóór
mutaties in het werkkapitaal ten bedrage van € 1,3 miljoen, gecompenseerd door een positieve impact van de mutaties in werkkapitaal en voorzieningen van € 4,9 miljoen en lagere belastingen en rentebetalingen ten bedrage van € 1,4 miljoen.
De kasstroom in verband met investeringsactiviteiten nam in vergelijking met het eerste halfjaar van 2018 met € 18,0 miljoen toe tot € 65,2 miljoen. Investeringen (€ 29,7 miljoen) en de acquisitie van Granotec do Brazil (€ 28,5 miljoen) namen het leeuwendeel van de kasuitstroom
voor hun rekening. Ook de verstrekte leningen aan onze joint ventures droegen in belangrijke mate bij.
De netto schuldpositie per einde eerste halfjaar 2019 was € 296,2 miljoen, een toename van € 92,9 miljoen vergeleken met ultimo 2018, voornamelijk als gevolg van de uitkering van dividend, investeringen, de acquisitie van Granotec do Brazil en de toename van het werkkapitaal; dit werd deels gecompenseerd door de positieve kasstroom uit operationele activiteiten vóór werkkapitaal en voorzieningen.
Per einde eerste halfjaar 2019 was de verhouding van nettoschuld tot EBITDA 2,1x (ultimo 2018:
1,8x). De rentedekking in het eerste halfjaar van 2019 was 23,0x (ultimo 2018: 27,8x). We blijven daarmee ruimschoots binnen de grenzen van onze financieringsconvenanten.

Financiële doelstellingen 2018-2021*
Met onze strategie Creating Sustainable Growth beogen we een autonome groei van de nettoomzet van 3 tot 6 procent op jaarbasis.
• Ingredient Solutions: autonome groei van de netto-omzet van 2-4% op jaarbasis (1-3% voor Food, 3-10% voor Biochemicals), met handhaving van een EBITDA-marge van >19% en een ROCE van >20% op jaarbasis gedurende deze periode. Doorlopende
investeringen zullen naar verwachting gemiddeld € 40 miljoen per jaar bedragen.
• Innovation Platforms: autonome groei van de netto-omzet van >20% op jaarbasis.
EBITDA nadert breakeven-punt in 2021. EBITDA-verlies in 2019 zal naar verwachting niet € -35 miljoen overstijgen. Doorlopende investeringen van € 20-30 miljoen op jaarbasis.
• Nettoschuld: Corbion streeft gedurende deze investeringscyclus naar een
nettoschuld/EBITDA-ratio van 1,5x.
*Capital Markets Day, november 2017; aangepast na acquisitie van het resterende belang van 49,9% in de joint venture SB Renewable Oils (juni 2018).

Vooruitzichten 2019
We verwachten dat de autonome groei van de netto-omzet van Corbion zal uitkomen dicht bij de onderkant van de aangegeven bandbreedte van 3-6% groei (was: binnen de aangegeven bandbreedte van 3-6% groei).
Ingredient Solutions: we verwachten dat de autonome groei van de netto-omzet in een bandbreedte van 1-2% zal uitkomen. Voor Food verwachten we dat de autonome groei van de netto-omzet zal versnellen in het tweede halfjaar van 2019 (H1 2019: 2,0%). We verwachten weliswaar een omzetdaling bij Biochemicals over heel 2019, maar de autonome omzetgroei zal naar verwachting in het tweede halfjaar verbeteren ten opzichte van die in het eerste halfjaar (- 3,9%). We verwachten dat de EBITDA-marge van Ingredient Solutions een verbetering te zien zal geven tegenover 2018, waarmee onze doelstelling van >19% wordt bevestigd.
Innovation Platforms: voor 2019 bevestigen we onze verwachting dat de autonome groei van de netto-omzet >20% zal bedragen. We verwachten een hogere netto-omzet in het tweede halfjaar dan in het eerste, gestuwd door zowel onze PLA-gerelateerde melkzuurverkopen als de afzet van
Algae Ingredients. In 2019 zal het EBITDA-verlies naar verwachting op circa € -35 miljoen uitkomen (was: naar verwachting niet € -35 miljoen overschrijden).

Gang van zaken per segment
Ingredient Solutions
x € miljoen H1 2019 H1 2018 Kw2 2019 Kw2 2018
Netto-omzet 443,6 417,5 227,2 210,9
Autonome groei 0,4% 1,6% 1,3% 1,1%
EBITDA 95,2 84,1 50,9 40,1
Aangepaste EBITDA 90,8 84,8 45,5 41,5
Aangepaste EBITDA -marge 20,5% 20,3% 20,0% 19,7%
ROCE 24,2% 26,1% 23,3% 24,9%
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 563,9 509,8 584,6 516,8
De netto-omzet van Ingredient Solutions, waarvan Food en Biochemicals deel uitmaken, nam in het eerste halfjaar van 2019 autonoom met 0,4% toe dankzij groei in het business segment Food, terwijl het business segment Biochemicals de omzet autonoom zag dalen vergeleken met het eerste halfjaar van 2018. In het tweede kwartaal was de autonome groei van de netto-omzet 1,3%. De EBITDA-marge exclusief correcties nam in het eerste halfjaar van 2019 licht toe tot 20,5%.

Business segment Food
x € miljoen H1 2019 H1 2018 Kw2 2019 Kw2 2018
Netto-omzet 330,8 304,5 172,7 157,3
Autonome groei 2,0% 0,1% 2,3% 0,6%
EBITDA 62,5 54,3 34,5 26,8
Aangepaste EBITDA 59,5 54,7 30,6 27,9
Aangepaste EBITDA -marge 18,0% 18,0% 17,7% 17,7%
De netto-omzet van het business segment Food nam in het eerste halfjaar van 2019 autonoom met 2,0% toe. In de eerste helft van 2019 vertoonde de omzet van Bakery weer groei na de uitdagingen in 2017/2018. Ofschoon we nog altijd te maken hebben met verkoopprijsdruk als gevolg van een in de VS verlopen octrooi op een belangrijk bakkerij-enzym van een van onze leveranciers, werd dit ruimschoots gecompenseerd door groei van onze productlijnen UltraFresh en Pristine en door nieuwe productoplossingen op basis van melkzuur, bijvoorbeeld natuurlijke schimmelremmers. De integratie van het overgenomen Granotec do Brazil verloopt voorspoedig.

De performance van Meat bleef sterk in het eerste halfjaar van 2019. In de VS is de verschuiving in de portfoliomix naar natuurlijke conserveringsoplossingen nog altijd de drijvende kracht achter de omzetgroei en de margeverbeteringen. De omzetgroei van Meat buiten de VS was
voornamelijk toe te schrijven aan nieuwe contracten in Azië en Latijns-Amerika.
In de overige markten (Beverages, Confectionery, Dairy) nam de totale omzet licht toe.
De Aangepaste EBITDA -marge in het eerste halfjaar van 2019 was met 18,0% stabiel.

Business segment Biochemicals
x € miljoen H1 2019 H1 2018 Kw2 2019 Kw2 2018
Netto-omzet 112,8 113,0 54,5 53,6
Autonome groei -3,9% 6,2% -1,8% 2,5%
EBITDA 32,7 29,8 16,4 13,3
Aangepaste EBITDA 31,3 30,1 14,9 13,6
Aangepaste EBITDA -marge 27,7% 26,6% 27,3% 25,4%
De netto-omzet van het business segment Biochemicals daalde autonoom met 3,9% in het eerste halfjaar van 2019. Alle markten gaven een daling te zien met uitzondering van onze door hoge marges gekenmerkte business Pharma/Medical, die sterk presteerde. De verkopen waren vooral zwak bij Electronics en Agrochemicals. In het marktsegment Electronics heeft de aanhoudende verslechtering van het sentiment in Azië onze business onverwacht snel aangetast. De gespannen relatie tussen de VS en China leidde tot voorraadverkleining bij halfgeleiderproducenten.
Vooruitlopend op een wettelijke uitfasering van een categorie ‘actives’ in 2020, beperken sommige van onze klanten in het marktsegment Agrochemicals hun orders voor een aantal van onze biobased oplosmiddelen. Gezien onze eco-vriendelijke positionering behoort Corbion tot de kandidaten die in aanmerking komen voor inclusie in verscheidene nieuwe formules. We verwachten echter dat deze oplossingen onze omzet pas volgend jaar positief zullen beïnvloeden.
De Aangepaste EBITDA -marge van Biochemicals nam in het eerste halfjaar van 2019 toe van 26,6% tot 27,7%

Innovation Platforms
x € miljoen H1 2019 H1 2018 Kw2 2019 Kw2 2018
Netto-omzet 28,3 21,7 15,8 15,3
Autonome groei 11,2% 56,1% -11,5% 71,9%
EBITDA (20,4) (14,4) (10,1) (9,7)
Aangepaste EBITDA (19,4) (13,3) (9,0) (8,6)
Aangepaste EBITDA -marge -68,6% -61,3% -57,0% -56,2%
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 242,5 162,0 249,2 180,1
De autonome omzetgroei in het eerste halfjaar van 2019 was 11,2%, met een sterk verschillende groeidynamiek in het tweede en eerste kwartaal. De autonome omzetdaling in het tweede kwartaal (-11,5%) is toe te schrijven aan een geplande tijdelijke sluiting van onze productiefaciliteit in Rayong teneinde de uitbreiding van de melkzuurcapaciteit mogelijk te maken – de uitgebreide capaciteit wordt volgens plan in 2020 in gebruik genomen. Verder was het tweede kwartaal van 2018 het kwartaal met het hoogste melkzuurvolume in dat jaar, dit met het oog op het opstarten van de PLA-productiefaciliteit. De ingebruikname van deze faciliteit is erg succesvol gebleken en de joint venture levert momenteel aan meer dan 200 klanten.
Algae Ingredients zag de verkoop van ons product AlgaPrime DHA (omega-3) langzamer van de grond komen dan verwacht in het eerste halfjaar van 2019. We blijven de aquacultuurmarkt ontwikkelen door ons product onder de aandacht te brengen via de levensmiddelenbranche en ontwikkelen de markt samen met talrijke leveranciers van diervoeding. We hebben onze activiteiten ook uitgebreid naar de garnalenvoersector en proberen vaste voet aan de grond te krijgen in de markt voor huisdiervoertoepassingen. We verwachten in het tweede halfjaar van 2019 significant hogere verkopen dan in het eerste, in lijn met de seizoenpatronen in de zalmmarkt.
Het hogere Aangepaste EBITDA -verlies hangt samen met de acquisitie van het resterende 49,9% belang in de joint venture SB Renewable Oils (Orindiúva, Brazilië) in juni 2018. Omzet en EBITDAverlies van deze fabriek zijn destijds opgenomen in Innovation Platforms, voor slechts één maand in het eerste halfjaar van 2018 tegen zes maanden in het eerste halfjaar van 2019.

Algemeen
Externe accountant
Er is geen accountantscontrole toegepast op de cijfers in onderhavig halfjaarbericht.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na de balansdatum hebben geen materiële gebeurtenissen plaatsgevonden.
Transacties tussen verbonden partijen Corbion heeft met een aantal van haar dochterondernemingen en joint ventures regelingen getroffen in de loop van de normale bedrijfsuitoefening. Deze regelingen betreffen servicetransacties en financieringsovereenkomsten. Daarnaast beschouwt Corbion transacties met managers op sleutelposities als transacties tussen verbonden partijen. Per de balansdatum zijn de transacties tussen verbonden partijen niet significant gewijzigd ten opzichte van die, welke beschreven zijn in het Engelstalige jaarverslag over 2018 van Corbion.

Risico’s en onzekerheden Corbion beschikt over een systeem voor risicobeheersing. Het Annual Report 2018 geeft een uitvoerige beschrijving van dit systeem en zet de belangrijkste risico’s uiteen waaraan Corbion blootstaat, inclusief mitigatiemaatregelen, per de sluiting van het boekjaar 2018. In de optiek van Corbion hebben de aard en potentiële impact van deze risico’s geen materiële verandering ondergaan in het eerste halfjaar van 2019.
Mogelijk zijn er ook risico’s, waarvan Corbion zich niet bewust is of die zij momenteel immaterieel acht maar in een later stadium een materiële impact zouden kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten van Corbion. De risicobeheersingssystemen van Corbion zijn zo ingericht dat zulke risico’s tijdig worden onderkend.

Verklaring Raad van Bestuur
Onder verwijzing naar Artikel 5:25d sub 2c van de Wet op het financieel toezicht verklaart de Raad van Bestuur dat, naar zijn beste weten:
• onderhavig verslag over het eerste halfjaar van 2019, dat is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 (Interim Financial Reporting), zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw en redelijk beeld geeft van de activa, passiva, financiële positie en winst van Corbion nv en geconsolideerde dochterondernemingen opgenomen in de consolidatie als geheel, en
• onderhavig halfjaarverslag een redelijk beeld van de informatie geeft die vereist is krachtens Artikel 5:25d sub 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.

Amsterdam, 7 augustus 2019
Raad van Bestuur
Tjerk de Ruiter, Chief Executive Officer
Eddy van Rhede van der Kloot, Chief Financial Officer

zie cijfers tabellen
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/fc63ae83-be6b-4d21-8ead-f45131b51e71

tijd 09.11
Corbion laat een verlies zien op EUR 27,88 -78ct vol. 8.725, de omzet wordt weer doormiddel van systemen tgezet. Laat U niet misleiden.
De balans laat een verbetering zien en dat zegt ons voldoende.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
12 aug. EUR 25,86 48.248 367 EUR 25,82 62.325 435 17.35.18
Om 17.32.45 uur EUR 26,22 normale vraag is er nauwelijks, systeem handel en meer niet.
13 aug EUR 25,64 37.941 369 EUR 25,74 56.069 457 17.35.10
Om 17.31.33 uur EUR 27,12 om 17.34.24 EUR 25,90
14 aug. EUR 25.04 42.012 398 EUR 25,08 57.979 464 17.35.27
15 aug. EUR 24,90 28.933 326 EUR 24,84 39.963 386 17.35.29
16 aug. EUR 25,24 32.170 314 EUR 25,32 51.089 421 17.35.08

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
19 aug. EUR 25,38 21.085 293 EUR 25,46 30.577 366 17.35.09
20 aug. EUR 25,66 25.771 237 EUR 25,66 42.916 303 17.35.12
Om 17.33.29 uur EUR 25,82
21 aug. EUR 25,66 17.217 226 EUR 25,60 25.140 287 17.35.03
Om 17.31.44 uur EUR 25,38Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL