BAVA de Heer O. Rigaud, Corbion.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 02/08/2019 10:44
aandeelhoudersvergadering (BAvA) van 5 augustus 2019 om 14.00 uur te Amsterdam.
Introductie
Onder agendapunt 2 wordt de benoeming van de heer Rigaud voorgesteld. Voor persoonlijke gegevens wordt verwezen naar pagina 3 van de agenda. De standaardvoorwaarden van zijn overeenkomst van opdracht zijn in lijn met het bestaande beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur (zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) in 2015 en aangepast door de AvA in 2018).
Belangrijkste bepalingen overeenkomst van opdracht
De volgende belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in de overeenkomst van opdracht:
Naam en functie : De heer Olivier Rigaud, Chief Executive Officer
Managementvergoeding : EUR 550.000 per jaar
Korte-termijn-incentive : een prestatie-gerelateerde 'at target'-beloning gelijk aan 50% van de managementvergoeding met een maximum van 75%, jaarlijks uit te betalen in contanten
Lange-termijn-incentive : een prestatie-gerelateerde 'at target'-beloning gelijk aan 100% van de managementvergoeding met een maximum van 150%, uit te betalen in aandelen
Onkostenvergoeding : een jaarlijkse vergoeding van EUR 200.000 voor verzekeringen, pensioenopbouw, auto, en vergelijkbare voorzieningen voor bestuurders
Ontslagvergoeding : twaalf maanden managementvergoeding plus onkostenvergoeding met een opzegtermijn van zes maanden
Claw-back : overeenkomstig Nederlandse wetgeving
Change of Control : zie hieronder
Looptijd contract : overeenkomst van opdracht voor de periode augustus 2019 – mei 2023, onder voorbehoud van benoeming door de BAvA op 5 augustus 2019
De heer Rigaud heeft recht op een vergoeding van vierentwintig maanden managementvergoeding plus onkostenvergoeding, indien hij zijn overeenkomst van opdracht opzegt naar aanleiding van en direct verband houdende met een zeggenschapswijziging ('change of control') tijdens zijn eerste benoemingstermijn, en de opzegging binnen drie maanden na de datum van de zeggenschapswijziging plaatsvindt.
Zoals uiteengezet in het bestaande beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur, hangt deze aanspraak samen met de acquisitieve aard van de mondiale biotechnologie-industrie waarin Corbion actief is, hetgeen voor bestuursleden een onzekere situatie creëert. Teneinde deze mate van onzekerheid tijdens de eerste benoemingstermijn af te zwakken en te voorkomen dat persoonlijke overwegingen een belemmering vormen voor een optimaal resultaat voor aandeelhouders en andere belanghebbenden, geldt na de zeggenschapswijziging een periode van drie maanden waarin het bestuurslid de overeenkomst van opdracht kan beëindigen zonder het recht te verliezen op een vergoeding. Gezien de ervaring en achtergrond van de heer Rigaud, heeft hij recht op een vergoeding van vierentwintig maanden managementvergoeding plus onkostenvergoeding (in plaats van twaalf maanden managementvergoeding plus onkostenvergoeding zoals voorzien in het bestaande beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur).

reactie XEA.nl
Er wordt dus rekening gehouden met een overname en is daarom de vergoeding zo HOOG?!
Hij was de CEO van Naturex die in 2018 werd over genomen door Givaudan. In juni (9) werden de laatste aandelen van Naturex via een laatste bieding binnen gehaald.
Amylum Groep zit in België en heeft verscj=hillende bedrijfsonderdelen,o.a. Metalworks, Plastics, Food & Beverages e.a..
Heeft contacten met Ondorama en dat heeft Purac ook.

Is het een tijdelijke Paus? Het lijkt er veel op, maar evengoed een kapitale vergoeding, de heer Rigaud mag dan wel veel ervaring in de TAS hebben.

Naturex heeft gelijkenissen met Wessanen.(red.)
Maar de specialiteit van dhr O. Rigaud is overnames doen. Dat was zijn bezigheid ook bij Naturex.

Wie is O. Rigaud?
Gegevens van de voorgestelde kandidaat:
Naam : De heer Olivier Rigaud
Leeftijd : 54
Meest recente functie : CEO bij Naturex
Eerdere functies : President van Specialty Food Ingredients bij Tate & Lyle
Diverse management functies bij Tate & Lyle
Diverse sales and marketing functies bij Amylum Group
Aandelen Corbion : Geen

Voorgesteld wordt de heer Rigaud te benoemen voor een termijn ingaande op 8 augustus 2019 en eindigend op de dag na de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in 2023.


Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
5 aug. EUR 29,06 40.396 355 EUR 29,06 49.349 406 17.35.13
6 aug. EUR 28,74 23.978 289 EUR 28,66 43.703 360 17.35.29
7 aug. EUR 27,84 117.337 1.176 EUR 27,78 142.609 1.256 17.35.21
8 aug. EUR 26,94 93.765 828 EUR 27,00 119.010 898 17.35.11
9 aug. EUR 26,48 113.050 654 EUR 26,50 132.778 725 17.35.02
Om 17.32.46 uur EUR 26,66Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL