Corbion expands non-GMO powdered vinegar production amid sustainability push

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 04/01/2019 11:26
04 Jan 2019 --- Corbion, a leading supplier of biobased food and biochemical ingredients, has completed construction for in-house production of the powdered vinegar component on which the company has based numerous sustainable, clean label solutions for food applications. The new state-of-the-art facility for creating non-GMO powdered vinegar, located in Gorinchem, The Netherlands, is now fully operational.

The strategic investment is intended to help ensure continuity and security of supply for Corbion customers who have embraced the company’s vinegar-based solutions as effective alternatives to synthetic ingredients.

The new state-of-the-art facility for creating non-GMO powdered vinegar, located in Gorinchem, The Netherlands, is now fully operational.
“Corbion’s powdered vinegar solutions are consistently proving highly effective in preserving safety and shelf-life in a wide range of foods,” says Ruud Peerbooms, Senior Vice President-Food at Corbion, “and they help manufacturers respond to consumers who prefer products with ingredients they understand. We want to continue leveraging our expertise in natural fermentation processes and developing even better ways to use vinegar’s potential as a natural preservative. Bringing much of our vinegar production in-house will allow us greater efficiency and control in doing that.”

Combining in-house capabilities with sourcing through strategic co-manufacturing partnerships creates a global footprint of production assets and a highly secure supply chain for powdered vinegar products at Corbion, according to Peerbooms. That enhanced security sets the company up to meet growing customer demand while driving the development of new clean-label innovations, he adds.

Linda Duijnhouwer-Tomaselli, Marketing Manager, Sweet & Savory, Corbion
“The consumer-driven clean-label movement is not a trend anymore. It’s here to stay,” Peerbooms notes. “Powdered vinegar is a key to the future of clean label, sustainable food preservation solutions, and this investment will support Corbion’s growth as a leading provider of those solutions.”

The company’s Verdad range of solutions is based on vinegars, ferment blends, and other functional natural ingredients, enabling more consumer-friendly ingredient labeling while extending shelf-life, improving yield and enhancing safety without sacrificing quality.In September 2018, we reported that Corbion had launched Verdad MP100, a natural mold inhibitor, which matches calcium propionate for mold control and tops competing clean label solutions. The combination of vinegar and natural flavor is claimed to match the mold-inhibiting functionality and flavor neutrality of calcium propionate, a synthetic solution long relied upon by the baking industry to extend the shelf-life of bread.

In an interview with The World of Food Ingredients in December 2018, Linda Duijnhouwer-Tomaselli, Marketing Manager, Sweet & Savory, Corbion notes the significance of sustainability on the company’s expansion strategy. “Our sustainable ingredient solutions are based on renewable resources. We believe that these inherently circular solutions are a key enabler for a circular economy; they can be a sustainable alternative for ingredients derived from fossil fuels. Our society’s dependency on fossil resources is a major challenge, and a serious concern. It is imperative we transition to a circular economy, using renewable resources powered by renewable energy. We feel well-positioned to support customers with this transition. For instance, 98 percent of our products are already bio-based and we’re aiming for 100 percent renewable electricity by 2030, a goal we are confident that we will achieve,” she notes.

To contact our editorial team please email us at editorial@cnsmedia.com

Vertaal machine
04 januari 2019 --- Corbion, een toonaangevende leverancier van biobased voedsel en biochemische ingrediënten, heeft de bouw voltooid voor de interne productie van de poedervormige azijncomponent waarop het bedrijf talloze duurzame, schone etiketoplossingen voor voedseltoepassingen heeft gebaseerd. De nieuwe state-of-the-art-faciliteit voor het maken van niet-GMO-gepoederde azijn, gevestigd in Gorinchem, is nu volledig operationeel.

De strategische investering is bedoeld om de continuïteit en voorzieningszekerheid te waarborgen voor Corbion-klanten die de op azijn gebaseerde oplossingen van het bedrijf hebben omarmd als effectieve alternatieven voor synthetische ingrediënten.


De nieuwe state-of-the-art-faciliteit voor het maken van niet-GMO-gepoederde azijn, gevestigd in Gorinchem, is nu volledig operationeel.
"Corbion's azijnoplossingen in poedervorm blijken consequent zeer effectief te zijn in het behoud van veiligheid en houdbaarheid in een breed scala van voedingsmiddelen", zegt Ruud Peerbooms, Senior Vice President-Food bij Corbion, "en ze helpen fabrikanten te reageren op consumenten die producten met ingrediënten prefereren zij begrijpen het. We willen onze expertise in natuurlijke fermentatieprocessen blijven gebruiken en nog betere manieren ontwikkelen om het potentieel van azijn als natuurlijk conserveermiddel te gebruiken. Een groot deel van onze azijnproductie in huis halen, zal ons daarbij meer efficiëntie en controle geven. "

Het combineren van interne capaciteiten met sourcing via strategische coproductiepartnerships zorgt voor een wereldwijde voetafdruk van productiemiddelen en een goed beveiligde supply chain voor poedervormige azijnproducten bij Corbion, aldus Peerbooms. Die verbeterde beveiliging stelt het bedrijf in staat om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van klanten, terwijl het de ontwikkeling van nieuwe clean-label innovaties stimuleert, voegt hij eraan toe.


Linda Duijnhouwer-Tomaselli, marketingmanager, Sweet & Savory, Corbion
"De consumentgerichte clean-label beweging is geen trend meer. Het is hier om te blijven, "merkt Peerbooms op. "Gepoederde azijn is een sleutel tot de toekomst van clean label, duurzame oplossingen voor voedselbehoud, en deze investering zal de groei van Corbion ondersteunen als een toonaangevende leverancier van die oplossingen."

Het Verdad-oplossingenprogramma van het bedrijf is gebaseerd op azijn, gistmengsels en andere functionele natuurlijke ingrediënten, waardoor meer consumentenvriendelijke ingrediënten kunnen worden geëtiketteerd, terwijl de houdbaarheid wordt verlengd, de opbrengst wordt verbeterd en de veiligheid wordt verhoogd zonder in te boeten aan de kwaliteit. In september 2018 meldden we dat Corbion had Verdad MP100 gelanceerd, een natuurlijke schimmelremmer, die calciumpropionaat voor schimmelcontrole combineert en concurrerende concurrerende etiketoplossingen aanboort. Aangenomen wordt dat de combinatie van azijn en natuurlijke smaak overeenkomt met de schimmelremmende functionaliteit en smaakneutraliteit van calciumpropionaat, een synthetische oplossing waarvan de bakindustrie lang afhankelijk is om de houdbaarheid van brood te verlengen.

In een interview met The World of Food Ingredients in december 2018, Linda Duijnhouwer-Tomaselli, marketingmanager Sweet & Savory, merkt Corbion het belang van duurzaamheid op de expansiestrategie van het bedrijf op. "Onze duurzame ingrediëntenoplossingen zijn gebaseerd op hernieuwbare bronnen. Wij zijn van mening dat deze inherent circulaire oplossingen een essentiële factor zijn voor een circulaire economie; ze kunnen een duurzaam alternatief zijn voor ingrediënten die zijn afgeleid van fossiele brandstoffen. De afhankelijkheid van onze samenleving van fossiele hulpbronnen is een grote uitdaging en een ernstige zorg. Het is absoluut noodzakelijk dat we overstappen naar een circulaire economie, gebruikmakend van hernieuwbare bronnen die worden aangedreven door hernieuwbare energie. We voelen ons goed gepositioneerd om klanten te ondersteunen bij deze overgang. 98 procent van onze producten is bijvoorbeeld al biogebaseerd en we streven naar 100 procent hernieuwbare elektriciteit in 2030, een doel waarvan we zeker weten dat we het zullen bereiken, "merkt ze op.

zie OOK
http://www.corbion.com/media/press-releases?newsId=2230408

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
7 jan. EUR 24,68 25.002 302 EUR 24.76 33.358 374 17.35.30
Om 17.33.59 u. EUR 25,00 Om 17.34.57 u. EUR 24,80
8 jan. EUR 24,50 27.050 304 EUR 24,52 33.656 363 17.35.18
9 jan. EUR 25,02 25.011 259 EUR 24,98 38.414 313 17.35.20
10 jan. EUR 25,48 31.063 377 EUR 25,50 45.456 443 17.35.27
11 jan. EUR 24,98 40.270 400 EUR 24,96 48.747 458 17.35.26
om 17.32.12 EUR 25,30
om 17.34.08 EUR 25,10
Om 17.35.01 EUR 25,00 steeds waren er meer kopers dan verkopers. ZO werkt 't te Amsterdam met systeemhandel. Wat er tussen komt wordt afgeroomd.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
14 jan. EUR 24,56 21.285 243 EUR 24,56 30.115 294 17.35.01
Om 17.34.24 uur EUR 24.42
15 jan. EUR 24.98 16.178 193 EUR 25,04 29.843 250 17.35.19
Om 17.34.20 EUR 25,22
16 jan. EUR 24,50 17.042 208 EUR 24,68 30.863 262 17.35.25
Om 17.34.23 EUR 24,90 om 17.34.52 EUR 24,72
Zo werkt 't te Amsterdam.
17 jan EUR 24,80 36.103 379 EUR 24,84 44.131 430 17.35.25
18 jan EUR 25,-- 28.035 294 EUR 25,00 36.296 351 17.35.18
Om 17.33.05 uur EUR 24,78 zo werkt 't met systemen die eenvoudig te sturen zijn.

d.d.17 jan.
Met deze aantallen wordt er gewerkt.
Tijd Prijs Volume
17:29:55 24,80 10
17:27:47 24,78 9

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
21 jan. EUR 24,86 11.258. 137 EUR 24.80 14.915 187 17.35.11
Verschil omzet 3.657 en daar zijn 50 opdrachten voor. Zo werken systemen, bij een gesloten Wall Street. DIT is GEEN normale handel.
22 jan. EUR 24,92 20.193 181 EUR 25,-- 34.332 241 17.35.02
Om 17.33.04 u EUR 25,54 Om 17.33.52 u EUR 25,48 Om 17.34.16 EUR 25,30
23 jan. EUR 25,38 19.948 194 EUR 25,42 25.176 236 17.35.17
Om 17.32.03 uur EUR 25,56
24 jan. EUR 25,08 11.947 197 EUR 25,06 17.730 253 17.35.14
25 jan. EUR 24,98 *11.022 124 EUR 25,00 *26.733 198 17.35.28
Om 17.32.40 uur EUR 25,18 Ziet u de omzet in de 5 spookminuten * ca. 15.500, meer dan de gehele dagomzet

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
28 jan. EUR 24,76 19.946 225 EUR 24,82 30.358 284 17.35.13
Om 17.34.46 uur EUR 24,88
29 jan. EUR 24,92 19.495 246 EUR 24,82 27.457 307 17.35.26
Om 17.33.35 uur EUR EUR 24,70 om 17.34.53 uur EUR 24,80
30 jan. EUR 24,96 27.208 210 EUR 25,00 32.409 257 17.35.08
31 jan. EUR 24,64 38.839 253 EUR 24,76 45.624 313 17.35.28
6547176 31/01/2019 14:18:32 CET 24,86 4.100,00 OffBook Out of market
Het patroon gemiddelde gaf aan dat er iets anders bij zat. de bovenstaande actie. Om 17.33.47 uur EUR 24,88 Om 17.34.46 uur EUR 24.84
1 Febr. EUR 24,92 23.333 247 EUR 25.08 39.294 317 17.35.14
Om 17.34.24 uur EUR 25,34

Dit noemen ze handel, 't lijkt meer op een storing!
21249 01/02/2019 11:15:50 CET 24,94 32,00 Exchange Continuous
20993 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
20737 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 127,00 Exchange Continuous
20481 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 51,00 Exchange Continuous
20225 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
19969 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
19713 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
19457 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
19201 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
18945 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
18689 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
18433 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
18177 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
17921 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
17665 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
17409 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
17153 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
16897 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
16641 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 120,00 Exchange Continuous
16385 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 100,00 Exchange Continuous
16129 01/02/2019 11:15:36 CET 24,92 69,00 Exchange Continuous
15873 01/02/2019 11:04:49 CET 24,92 159,00 Retail Matching Facility

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
4 febr. EUR 25,24 23.008 235 EUR 25,28 29.948 288 17.35.21
5 febr. EUR 25,74 18.168 182 EUR 25,92 34.822 253 17.35.09
Om 17.34.44 uurEUR 26,12

dit zijn transacties, mogen we daar trots op zijn?
Tijd Prijs Volume
17:29:47 25,24 67
17:29:47 25,24 82
17:29:47 25,24 34
17:29:00 25,24 8
17:29:00 25,26 9
17:29:00 25,26 120Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL