Corbion Q3 2018 Interim Management Statement and Dutch

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 02/11/2018 07:00
Corbion reported sales of € 666.4 million in the first nine months of 2018, a decrease of 2.1% compared to the first nine months of 2017, entirely due to negative currency effects. Organic sales growth was 2.8%. EBITDA excluding one-off items in the first nine months decreased organically by 1.1% to € 104.4 million.
"I am pleased to see our Ingredients Solutions business as well as Innovation Platforms continue to improve their top-line organic growth performance. Our EBITDA margins were affected by the investments in our Algae Ingredients platform, an adverse business mix, and higher input costs, particularly in Food. Profitability in Biochemicals continued to improve. Commissioning of the
Total Corbion PLA joint venture plant is progressing well", comments Tjerk de Ruiter, CEO.

Key financial highlights first nine months of 2018
• Net sales organic growth YTD was 2.8%
• EBITDA excluding one-off items YTD was € 104.4 million, an organic decrease of 1.1%
• EBITDA margin excluding one-off items YTD was 15.7%
• One-off items at EBITDA level of € -1.7 million
• Operating result YTD was € 72.5 million
€ million YTD 2018 YTD 2017 Total growth Organic growth
Net sales 666.4 680.5 -2.1% 2.8%
EBITDA excluding one-off items 104.4 129.9 -19.6% -1.1%
EBITDA margin excluding one-off items 15.7% 19.1%
Operating result 72.5 102.5 -29.3% -6.0%

Segment information
Ingredient Solutions
Net sales in Ingredient Solutions, which encompasses Food and Biochemicals increased organically by 1.6% in the first nine months, mostly driven by higher volumes. The EBITDA margin excluding one-off items decreased from 20.2% to 19.7%.

Business segment Food
The organic net sales growth performance in the Food segment in the first nine months was 0.6%. Sales growth in Q3 in Bakery was still negative, but the pace of decline has slowed. In Meat, sales growth in the first nine months as well as in Q3 continued its strong performance as ,the shift towards natural preservation solutions continues to drive top-line growth. In other markets (Beverages, Confectionery, Dairy) sales increased versus last year in the first nine months and in Q3.
The EBITDA margin for the first nine months decreased from 19.2% to 17.5% because of higher input costs (e.g. freight, non-sugar-related raw materials, energy, packaging, duties), as well as negative mix effects due to several large lactic acid contracts in Asia. Additionally, Q3 was negatively impacted by higher duties and freight costs.

Business segment Biochemicals
Net sales for the first nine months increased organically by 4.4%. All markets grew except for Animal Health and HPC. The same pattern also occurred in Q3.The EBITDA margin for the first nine months increased from 23.2% to 25.6% mostly due to a better product mix.

Innovation Platforms
Net sales increased organically by 50.6% in the first nine months (total growth, which mostly reflects higher lactic acid volumes sold to the Total Corbion PLA joint venture. Commissioning of the Total Corbion PLA joint venture plant in Thailand is progressing well and is expected to be operational before year-end, as planned.
Acquisitions, through the acquired Algae Ingredients platform (TerraVia and SB Oils assets), contributed 41.5% to sales growth. Q3 showed improved sales levels versus previous quarters for AlgaPrime DHA, in line with a seasonal demand peak for fish feed. Q3 EBITDA was € -6.7 million.
In line with upcoming seasonal sugar campaign shutdowns we started to build higher inventory levels in Q3, resulting in a positive absorption effect.

PRESS RELEASE
Registered, Amsterdam no. 33006580
Outlook 2018
Ingredient Solutions: For 2018 we reconfirm our Capital Markets Day guidance for the organic sales growth (for both the Food and Biochemicals segments) and the EBITDA margin. We expect the organic sales growth rate in H2 to be higher than in H1, mainly due to a slowing pace of decline in our Bakery business. The EBITDA margin in H2 is expected to be lower than in H1 due to a less favorable mix in Food and Biochemicals, increased input costs, and investments in our organization to support our strategic growth initiatives.
Innovation Platforms: By year-end 2018 the commissioning of the Total Corbion PLA joint venture plant in Thailand should be completed. We expect the EBITDA loss for Innovation Platforms to be between € -35 million and € -30 million (was: between € -40 million and € -35 million).

million YTD
2018 YTD 2017 Q3 2018 Q3 2017 Growth YTD
Net sales
Ingredient Solutions 632.8 662.9 215.3 213.0 -4.5%
- Food 465.4 495.6 160.9 159.2 -6.1%
- Biochemicals 167.4 167.3 54.4 53.8 0.1%
Innovation Platforms 33.6 17.6 11.9 5.6 90.9%
Total net sales 666.4 680.5 227.2 218.6 -2.1%
EBITDA excluding one-off items
Ingredient Solutions 124.4 134.1 39.6 42.9 -7.2%
- Food 81.5 95.3 26.8 30.7 -14.5%
- Biochemicals 42.9 38.8 12.8 12.2 10.6%
Innovation Platforms (20.0) (4.2) (6.7) (1.3) 373.9%
Total EBITDA excluding one-off items 104.4 129.9 32.9 41.6 -19.6%
One-off items (1.7) 5.5 0.0 (0.5)
Total EBITDA 102.7 135.4 32.9 41.1 -24.2%
Depreciation/amortization/ (reversal of)
impairment (in)tangibles (30.2) (32.9) (10.6) (11.7) -8.2%
Total operating result 72.5 102.5 22.3 29.4 -29.3%
EBITDA margin excluding one-off items
Ingredient Solutions 19.7% 20.2% 18.4% 20.1%
- Food 17.5% 19.2% 16.7% 19.3%
- Biochemicals 25.6% 23.2% 23.5% 22.7%
Innovation Platforms -59.5% -23.9% -56.3% -23.2%
Total EBITDA margin excluding one-off
items 15.7% 19.1% 14.5% 19.0%
Total EBITDA excluding one-off items and
acquisitions, at constant currencies 128.4 129.9 39.1 41.6 -1.1%

Total growth Currency Total growth at constant currency Acquisitio ns/
(Divestments) Organic Price/Mix Volume YTD 2018 vs 2017
Ingredient Solutions -4.5% -6.1% 1.6% 0.0% 1.6% -0.9% 2.5%
- Food -6.1% -6.7% 0.6% 0.0% 0.6% -1.4% 2.0%
- Biochemicals 0.1% -4.3% 4.4% 0.0% 4.4% 0.2% 4.2%
Innovation Platforms 90.9% -1.2% 92.1% 41.5% 50.6% -36.1% 133.1%
Total -2.1% -6.0% 3.9% 1.1% 2.8% -3.4% 6.2%
Q3 2018 vs Q3 2017
Ingredient Solutions 1.1% -0.4% 1.5% 0.0% 1.5% -1.9% 3.4%
- Food 1.1% -0.7% 1.8% 0.0% 1.8% -1.7% 3.5%
- Biochemicals 1.1% 0.5% 0.6% 0.0% 0.6% -2.6% 3.2%
Innovation Platforms 112.5% 3.2% 109.3% 69.6% 39.7% -31.0% 108.4%
Total 3.9% -0.3% 4.2% 1.8% 2.4% -3.2% 5.6%

Corbion Interim Management Statement Q3 2018
Corbion boekte in de eerste negen maanden van 2018 een omzet van € 666,4 miljoen, een afname van 2,1% vergeleken met dezelfde periode in 2017, volledig het gevolg van negatieve valuta-effecten. Autonoom nam de omzet met 2,8% toe. De EBITDA exclusief eenmalige posten daalde in de eerste negen maanden autonoom met 1,1% tot € 104,4 miljoen.

"Ik constateer met genoegen dat zowel Ingredient Solutions als Innovation Platforms de opgaande lijn van de autonome groei weten vast te houden. Onze EBITDA-marges zijn negatief beïnvloed door de investeringen in ons Algae Ingredients platform, een zwakkere businessmix, en hogere inputkosten, vooral bij Food. De winstgevendheid van Biochemicals gaf een verdere verbetering te zien. We boeken goede voortgang met de inbedrijfstelling van de fabriek van de joint venture Total Corbion PLA", aldus Tjerk de Ruiter, CEO van Corbion.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste negen maanden 2018
De autonome groei van de netto-omzet in de eerste negen maanden was 2,8%
De EBITDA exclusief eenmalige posten over de eerste negen maanden was € 104,4 miljoen, een autonome daling van 1,1%
De EBITDA-marge exclusief eenmalige posten was 15,7% over de eerste negen maanden
Eenmalige posten op EBITDA-niveau beliepen € -1,7 miljoen
Het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden bedroeg € 72,5 miljoen


x € miljoen
Cumulatief 2018 Cumulatief 2017 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 666,4 680,5 -2,1% 2,8%
EBITDA exclusief eenmalige posten 104,4 129,9 -19,6% -1,1%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 15,7% 19,1%
Bedrijfsresultaat 72,5 102,5 -29,3% -6,0%

Gang van zaken per segment
Ingredient Solutions
De netto-omzet van Ingredient Solutions, waarvan Food en Biochemicals deel uitmaken, nam in de eerste negen maanden van 2018 autonoom met 1,6% toe, voornamelijk dankzij hogere volumes. De EBITDA-marge exclusief eenmalige posten nam af van 20,2% tot 19,7%, voornamelijk als gevolg van inputkosten, die over een brede linie blijven oplopen.
Business segment Food
De autonome groei van de netto-omzet van het business segment Food in de eerste negen maanden van 2018 was 0,6%. In het derde kwartaal was de omzetgroei bij Bakery nog altijd negatief, maar het tempo van afname neemt verder af. Meat boekte een aanhoudend sterke omzetgroei in zowel de eerste negen maanden als het derde kwartaal: de verschuiving naar natuurlijke conserveringsoplossingen blijft een drijvende kracht voor de omzetgroei. In de overige markten (Beverages, Confectionery, Dairy) nam de omzet toe vergeleken met zowel de eerste negen maanden als het derde kwartaal vorig jaar.
De EBITDA-marge daalde in de eerste negen maanden van 19,2% naar 17,5% als gevolg van hogere inputkosten en negatieve mixeffecten samenhangend met verscheidene grote melkzuurcontracten in Azië. Bovendien werd het derde kwartaal negatief beïnvloed door hogere heffingen en vrachtkosten.
Business segment Biochemicals
De netto-omzet van het business segment Biochemicals nam in de eerste negen maanden autonoom toe met 4,4%. Hetzelfde patroon was ook zichtbaar in het derde kwartaal .Alle markten vertoonden groei behalve Animal Health en Home & Personal Care. De EBITDA-marge steeg in de eerste negen maanden van 23,2% naar 25,6%, voornamelijk als gevolg van een betere productmix.
Innovation Platforms
De netto-omzet van Innovation Platforms nam autonoom toe met 50,6% in de eerste negen maanden (totale groei, voornamelijk toe te schrijven aan hogere melkzuurvolumes die zijn verkocht aan de joint venture Total Corbion PLA). Er wordt goede voortgang geboekt met de inbedrijfstelling van de fabriek in Thailand van de joint venture Total Corbion PLA; naar verwachting is deze operationeel vóór einde jaar, conform planning.
Acquisities – door het verworven Algae Ingredients platform (activa van TerraVia en SB Oils) – droegen 41,5% bij aan de omzetgroei. Het derde kwartaal liet verbeterde omzetniveaus ten opzichte van voorgaande kwartalen zien voor AlgaPrime DHA, in lijn met een seizoensgebonden piek in de vraag naar visvoer. De EBITDA kwam in het derde kwartaal uit op € -6,7 miljoen. Gezien de aanstaande seizoensgebonden sluiting van de suikercampagne zijn we in het derde kwartaal begonnen grotere voorraden aan te leggen, met als gevolg een positief absorptie-effect.

Vooruitzichten 2018
Ingredient Solutions: voor 2018 herbevestigen we onze tijdens de Capital Markets Day bekendgemaakte doelstellingen voor autonome omzetgroei (voor zowel Food als Biochemicals) en EBITDA-marge. We verwachten dat de autonome omzetgroei in het tweede halfjaar hoger uitvalt dan in het eerste, voornamelijk door de afnemende daling van de Bakery business. De EBITDA-marge in het tweede halfjaar is naar verwachting lager dan in het eerste als gevolg van een minder gunstige mix bij Food en Biochemicals, toegenomen inputkosten en investeringen in onze organisatie ter ondersteuning van onze strategische groei-initiatieven.
Innovation Platforms: eind 2018 zal de fabriek van de joint venture Total Corbion PLA in Thailand in gebruik zijn genomen. We verwachten dat het EBITDA-verlies van Innovation Platforms zal uitkomen tussen € -35 miljoen en € -30 miljoen (was: tussen € -40 miljoen en € -35 miljoen).

lees verder Nederlands op
http://hugin.info/160089/R/2223596/871466.pdf
reactie XEA.nl
De vaart komt erin en de toekomst zien er goed uit.
Waarom zit meer dan ca. 65% in vaste handen!

tijd 09.24
Corbion met weinig omzet teruggezet naar EUR 26,56 -22ct vol. 13.545
Het dagelijkse patroon, eerst hoger en dan drukken om zo goedkoper te kunnen afromen.
Straks steken de 65% vaste beleggers de koppen bijelkaar en dan is het een bod op Corbion en gaan zij met de winst er vandoor!

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
5 nov. EUR 25.22 67.843 538 EUR 25,18 93.375 603 17.35.04
Om 17.32.06 EUR 25,46 en om 17.33.01 EUR 25,10 en zie de omzet in de 5 spookminuten, ruim 25.000sts.
6 nov. EUR 25,54 33.641 304 EUR 25,58 49.483 368 17.35.020
Om 17.42.12 uur EUR 25,80 en om 17.35.01 uur EUR 25,58
Na 17.35.00 uur kunnen de particulieren NIETS meer doen. Dus moeten andere partijen ROMMELEN met de prijsvorming.

7 nov. EUR 25,68 17.031 178 EUR 25,76 26.899 233 17.35.02
8 nov. EUR 26,02 37.852 312 EUR 26,00 45.459 364 17.35.11
9 nov. EUR 26,22 26.556 242 EUR 26,22 35.513 299 17.35.15
Om 17.32.31 uur EUR 26,38

Active as of 13 Nov 2018 17:15 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
3 238 26,42 26,46 165 3
3 432 26,40 26,48 526 3
3 **1.030 26,38 26,50 1.150 6
2 380 26,36 26,52 944 2
3 540 26,32 26,54 150 1
3 3.511 26,30 26,56 1.299 2
4 2.690 26,28 26,58 2.937 2
3 910 26,26 26,60 1.000 1
2 1.767 26,24 26,62 2.197 3
1 250 26,22 26,64 250 1
27 11.748* Total 10.618* 24
* verschil 1.130
Zie U dat staan
1.030 **
100Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL