Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Corbion hoogste bieder in verkoopproces innovatieve microalgenspecialist TerraVia

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 16/09/2017 07:43
Corbion maakt bekend dat TerraVia Holdings en gelieerde debiteuren ('TerraVia') na een veilingprocedure hebben besloten dat Corbion het hoogste en beste bod heeft uitgebracht op nagenoeg alle activa van TerraVia. TerraVia is een producent en leverancier van voedings- en speciale ingrediënten met een breed en divers platform toegespitst op ingrediënten op basis van microalgen. Vandaag heeft de faillissementsrechtbank (United States Bankruptcy Court) van het district Delaware Corbion aangewezen als de winnende bieder en TerraVia het recht gegeven om de verkoop aan Corbion uit te voeren.

Afronding van de acquisitie is afhankelijk van de gebruikelijke opschortende voorwaarden en vereiste goedkeuringen en van volledige nakoming door de partijen van alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, en zal naar verwachting binnen twee tot drie weken plaatsvinden.

Het door Corbion tijdens de veiling uitgebrachte bod bedraagt circa USD 20 miljoen in contanten.

Op 2 augustus 2017 vroeg TerraVia zelf faillissement aan krachtens Hoofdstuk 11 van de Amerikaanse faillissementswet (U.S. Bankruptcy Code). Op diezelfde datum maakte Corbion bekend dat de onderneming een 'stalking horse' aandelen- en activakoopovereenkomst had gesloten met TerraVia. Deze koopovereenkomst betrof een eerste bod in een verkoopproces, inclusief veilingprocedure, krachtens Artikel 363 van de Amerikaanse faillissementswet.

Corbion approved as highest bidder in sale of innovative microalgae specialist TerraVia

Corbion announced that, following an auction process, TerraVia Holdings and its affiliated debtors ("TerraVia") determined that Corbion had submitted the highest and best bid for substantially all of the assets of TerraVia, a food and specialty ingredients company with a broad and diverse platform centered on ingredients derived from microalgae. Today, the United States Bankruptcy Court for the District of Delaware approved Corbion as the successful bidder and authorized TerraVia to consummate the sale to Corbion.

Completion is subject to customary closing conditions and regulatory approvals and full performance by the parties of all obligations under the agreement, and is expected to occur within 2-3 weeks.

Corbion's offer in the auction was composed of approximately US$ 20 million in cash.

TerraVia filed a voluntary petition under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code on 2 August 2017. On that same day, Corbion announced it had entered into a "stalking horse" stock and asset purchase agreement with TerraVia, that constituted the primary bid in a sale process to be conducted under Section 363 of the U.S. Bankruptcy Code, which included an auction process.

Inkoop eigen aandelen Corbion
8-Sep-2017 12.000 € 26,547095 € 318.565,14
11-Sep-2017 15.000 € 26,640347 € 399.605,21
12-Sep-2017 10.000 € 26,726875 € 267.268,75
13-Sep-2017 4.200 € 26,498760 € 111.294,79
14-Sep-2017 10.000 € 26,615950 € 266.159,50
15-Sep-2017 4.787 € 26,676051 € 127.698,26
Total 933.670 € 26,776664 € 25.000.567,80 = 100%


Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
18 sept. EUR 26.595 129.843 984 EUR 26.645 158.321 1.061 17.35.16
Om 17.35.00 uur EUR 26,64
19 sept. EUR 26.445 110.704 890 EUR 26,43 124.983 906 17.35.14
Om 17.35.00 EUR 26,43
20 sept. EUR 26,50 94.846 877 EUR 26,575 113.321 930 17.35.03
21 sept. EUR 26.595 73.165 763 EUR 26,55 93.735 823 17.35.16
Om 17.35.00 uur EUR 26,555 enkele seconden voor dit tijdstip nog EUR 26,60
om 17.36.27 last trading 1.066 26,55
22 sept. EUR 27,15 320.355 2.425 EUR 27,24 349.682 2.517 17.35.26
enkele seconden voor 17.35.00 nog EUR 27,34.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
25 sept. EUR 26.815 123.509 1.238 EUR 26.825 155.501 1.326 17.35.05
Om 17.35.00 EUR 26,82Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL