ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 725 miljoen over Q3 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 07/11/2018 07:05
Nettowinst over Q3 2018 bedroeg EUR 725 miljoen en rendement op eigen vermogen (ROE) 14,4%
Netto rentebaten bleven sterk, kosten zijn goed onder controle (cost/income ratio 52,9%) en voorzieningen waren lager dan in de vorige twee kwartalen
Goede vooruitgang op onze financiële doelstellingen over de eerste negen maanden: C/I ratio 55,3%, rendement op eigen vermogen (ROE) 13,1% en CET1-ratio 18,6%. Daarom 60% van de nettowinst over de eerste negen maanden opzijgezet voor dividenduitkering; definitief besluit volgt bij de resultaten over heel 2018
Strategische focus op drie pijlers: supporting our clients' transition to sustainability, reinventing the customer experience, en building a future-proof bank
Hoge score bij jaarlijks duurzaamheidsonderzoek van RobecoSAM
Kees van Dijkhuizen, CEO:

'ABN AMRO had een goed derde kwartaal, met een nettowinst van EUR 725 miljoen; dit is een toename van 8% ten opzichte van Q3 2017. De netto rentebaten stegen met 4% in vergelijking met vorig jaar, mede door de sterke Nederlandse economie. De kosten bleven dalen dankzij onze kostenbesparingsprogramma's en de kredietvoorzieningen waren lager dan in de eerste twee kwartalen. We zijn blij dat we goed uit de stresstest zijn gekomen, die in 2018 onder Europese banken werd uitgevoerd.

We boekten goede vooruitgang op onze financiële doelstellingen. De cost/income ratio voor de eerste negen maanden was 55,3% en het rendement op eigen vermogen 13,1%. Onze kapitaalpositie verbeterde in Q3 2018 verder en de CET1-ratio kwam uit op 18.6%. Daarom hebben we 60% van de nettowinst over de eerste negen maanden van 2018 opzijgezet om flexibiliteit te creëren voor een hogere dividenduitkering over 2018. We nemen een definitief dividendbesluit bij de resultaten over heel 2018. Daarbij houden we ook rekening met de SREP-eisen voor 2019.

ABN AMRO is weer benoemd tot een van de best presterende banken ter wereld op het gebied van duurzaamheid, met een hoge score in het jaarlijkse onderzoek van RobecoSAM. Hieruit blijkt dat onze bank erin slaagt om een serieuze bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, en we kunnen nog meer doen. Als leidraad voor deze verandering hebben we een duidelijke purpose geformuleerd: Banking for better, for generations to come. En om voor al onze stakeholders duurzame waarde te blijven creëren, hebben we onze strategie aangescherpt, gebaseerd op drie pijlers: supporting our clients' transition to sustainability; reinventing the customer experience; en building a future-proof bank.

Al met al zijn we goed op weg en blijven we vooruitgang boeken op onze financiële doelstellingen voor 2020. Tijdens onze Investor Day op 16 november zullen we de aangescherpte strategische prioriteiten voor de komende jaren uiteenzetten en een toelichting geven op onze focusgebieden zoals IT, de bedrijfsvooruitzichten en kapitaalpositie.'

Kerncijfers en indicatoren (in EUR miljoen)
Q3 2018 Q3 2017 Mutatie Q2 2018 Mutatie 9 mnd 2018 9 mnd 2017 Mutatie
Operationele baten 2.318 2.123 9% 2.288 1% 6.935 6.861 1%
Operationele lasten 1.227 1.209 2% 1.261 -3% 3.837 3.929 -2%
Operationeel resultaat 1.091 914 19% 1.027 6% 3.098 2.932 6%
Voorzieningen op financiële instrumenten 106 5 134 -21% 447 -29
Belastingen 260 236 10% 204 27% 643 711 -10%
Nettowinst/(verlies) over de periode 725 673 8% 688 5% 2.009 2.249 -11%

Cost/income ratio 52,9% 56,9% 55,1% 55,3% 57,3%
Rendement op eigen vermogen1 14,4% 13,8% 13,5% 13,1% 15,7%
Fully-loaded CET1 ratio 18,6% 17,6% 18,3% 18,6% 17,6%

1 Gebaseerd op nettowinst voor de periode die toekomt aan de aandeelhouders.

EN
Wijzigingen in de Raad van Commissarissen

ABN AMRO maakt vandaag bekend dat Steven ten Have en Frederieke Leeflang hebben aangekondigd volgend jaar terug te treden als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO ten gunste van mevrouw Anna Storåkers en de heer Michiel Lap, twee beoogde nieuwe leden met ruime ervaring in de financiële sector. Anna Storåkers en Michiel Lap zullen als commissaris worden voorgedragen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2019 voor een periode van 4 jaar. Deze benoemingsvoordracht is onder voorbehoud van goedkeurig van de toezichthouders.

Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Ik ben verheugd dat wij vandaag twee goede kandidaten met ruime ervaring in de financiële sector kunnen aankondigen. Daarmee wordt voldaan aan onze wens de bancaire expertise in de Raad van Commissarissen verder te vergroten."

Anna Storåkers is de laatste 9 jaar werkzaam geweest bij Nordea en heeft daar een langdurige ervaring opgedaan binnen het Retail bedrijf.

Michiel Lap is jarenlang werkzaam geweest bij internationale banken met name in London op het gebied van Corporate en Investment Banking, onder meer bij Morgan Stanley en Goldman Sachs. Sinds 2015 is Michiel Lap onder meer commissaris bij Arcadis.

Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Ik heb met veel respect kennis genomen van het besluit van Steven ten Have en Frederieke Leeflang om terug te treden teneinde verbreding van de bancaire expertise in de Raad van Commissarissen mogelijk te maken. Ik wil hen namens de Raad van Commissarissen danken voor hun belangrijke bijdrage in de afgelopen jaren".

Steven ten Have is sinds 2010 commissaris geweest, heeft de rol van interim voorzitter van de Raad van Commissarissen vervuld en was bereid zijn betrokkenheid bij ABN AMRO te verlengen teneinde de continuïteit van het voorzitterschap te borgen.

Frederieke Leeflang heeft inmiddels andere verantwoordelijkheden aanvaard die meer op haar professionele interesses en aandachtsgebieden liggen en eveneens een aanmerkelijk tijdsbeslag vergen.

tijd 13.06
De AEX 528,77 +6,46 +1,24% ABN AMRO EUR 21.83 -56ct vol. 2,5 milj.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL