ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 960 miljoen over Q2 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 09/08/2017 07:04
De nettowinst over Q2 2017 bevat een boekwinst van EUR 200 miljoen op de verkoop van Private Banking Azië
De hypotheekportefeuille en de Commercial Banking-kredietportefeuille bleven groeien
De kosten, exclusief incidentele posten, lieten een neerwaartse trend zien
De kredietvoorzieningen werden positief beïnvloed door de aanhoudende groei van de Nederlandse economie en modelaanpassingen
Het rendement op eigen vermogen bedroeg in Q2 2017 20,0% (H1 2017: 16,7%) en de cost/income ratio was 54,9% (H1 2017: 57,4%)
De fully-loaded CET1 ratio steeg naar 17,6%; de fully-loaded leverage ratio verbeterde naar 3,9%
Een interim-dividend van EUR 0,65 per aandeel is vastgesteld
ABN AMRO streeft naar een CO2-reductie in Nederland van 2 megaton in 2030

Kees van Dijkhuizen:
'We werken hard aan de uitvoering van onze strategie. We blijven investeren in onze digitale strategie en introduceerden in het tweede kwartaal een aantal vernieuwingen voor onze hypotheekproducten. Zo is er nu het 'Mijn Hypotheek'-platform, waarmee klanten op elk gewenst moment digitaal zaken rondom hun hypotheekaanvraag kunnen regelen, zoals het uploaden van documenten en het bekijken van hun hypotheekofferte. Met ons IT-transformatieprogramma zijn we goed op weg.

De in het tweede kwartaal van 2017 behaalde nettowinst van EUR 960 miljoen werd positief beïnvloed door een boekwinst van EUR 200 miljoen op de verkoop van Private Banking Azië en door aanpassingen van twee risicomodellen. De onderliggende trend in het tweede kwartaal was overwegend positief en werd ondersteund door de aanhoudende groei van de Nederlandse economie. De hypotheekportefeuille en de Commercial Banking-kredietportefeuille zetten hun groeipad door. De kredietportefeuille van CIB kromp onder invloed van een dalende Amerikaanse dollar en lagere olieprijzen. Zonder deze effecten zien we ook bij deze kredietportefeuille groei.

In de onderliggende kostenontwikkeling beginnen de eerder aangekondigde kostenbesparingsplannen zichtbaar te worden. De cost/income ratio verbeterde in H1 2017 naar 57,4% (H1 2016: 61,8%) en het rendement op eigen vermogen steeg naar 16,7% (H1 2016: 13,1%), beide mede dankzij de genoemde eenmalige posten. In afwachting van Basel IV hebben we onze kapitaalpositie versterkt naar een fully-loaded CET1 ratio van 17,6% op 30 juni 2017. Indien er dit jaar geen overeenstemming wordt bereikt ten aanzien van Basel IV, zullen we in het eerste kwartaal van 2018 een aangepaste visie op onze kapitaalpositie presenteren. Het interimdividend voor H1 2017 is vastgesteld op EUR 0,65 per aandeel. Over heel 2017 streven we ernaar 50% van de gerapporteerde nettowinst uit te keren als dividend.

ABN AMRO committeert zich aan de verdere verduurzaming van het Nederlands residentieel en commercieel vastgoed. We willen het energielabel van ons eigen vastgoed en dat van onze klanten verbeteren naar gemiddeld een A-label in 2030; dit komt overeen met een CO2-reductie in Nederland van 2 megaton, ofwel de jaarlijkse uitstoot van 800.000 auto's. We treffen al maatregelen bij onze eigen kantoren en gaan onze klanten in dit proces ondersteunen door ze online tools, advies en financieringsproducten te bieden. Op deze manier creëren we waarde voor klanten, medewerkers, beleggers, en voor de samenleving als geheel.'

Kerncijfers en indicatoren
(in EUR miljoen) Q2 2017 Q2 2016 Mutatie Q1 2017 Mutatie H1 2017 H1 2016 Mutatie

Operationele baten 2.492 2.201 13% 2.246 11% 4.738 4.172 14%
Operationele lasten 1.367 1.260 9% 1.353 1% 2.720 2.579 5%
Operationeel resultaat 1.124 941 19% 893 26% 2.018 1.593 27%
Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen -96 54 63 -33 56
Belastingen 260 225 15% 215 21% 475 400 19%
Onderliggende winst/(verlies) over de periode1 960 662 45% 615 56%
1.576 1.136 39%
Bijzondere posten - - 271 - - - 271
Gerapporteerde nettowinst/(verlies) over de periode 960 391 146% 615
56% 1.576 866 82%

Onderliggende cost/income ratio 54,9% 57,2% 60,2% 57,4% 61,8%
Onderliggend rendement op eigen vermogen 20,0% 15,1% 13,2% 16,7% 13,1%
Fully-loaded CET1 ratio 17,6% 16,2% 16,9% 17,6% 16,2%


1 De onderliggende resultaten zijn exclusief bijzondere posten die de onderliggende trend vertekenen. In het kwartaalverslag wordt een uitvoerige uitleg gegeven over de bijzondere posten.

tijd 09.06
ABN AMRO EUR 24,71 -14ct vol. 187.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL