Wall Street gemengd de dag uit. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 02/02/2019 06:11
Zorgen in de VS over de Muur van President Trump, maar mijnheer Trump zegt dat hij duidelijkheid in de State Of the Union zal geven. Ook zijn er zorgen over sancties tegen Venezuela door de VS over het verplaatsen van hun Goud voorraad, mogelijk verkoop ervan. En een weekend voor de deur! Dat deed de deur dicht om extra aankopen te doen op de beurs.

De Dow sloot in de plus op 25.063.89 +64.22 punten, de weekbeginstand was 24.737
De NASDAQ 7.263.87 -17.87 punten, de week beginstand was 7.164. Per saldo toch een mooie weekwinst voor beiden
.
Goud stabiel op $ 1.317,60 zilver iets terug naar $ 15,87 en platina $ licht hoger op $ 821 Gold/Silver Ratio 82.99 Olie $ 55,35 en de dollar euro 1.1460
De week beginstanden waren
Goud $ 1.303,10 zilver $15,71 en platina $ $816
Olie $ $53,57 en de dollar euro 1,1418

1 bitcoin = 3.517,40 USA dollar
1 ripple = 0,30288 USA dollar

Actuele goud en zilver prijs
01-feb-2019 23:15 CET
Goudprijs: € 1.149,10 +0,00
Zilverprijs: € 13,85 +0,00
Prijzen in euro's en per troy ounce

media Venezuela
Maduro’s Bid to Fly Gold Out of Venezuela Is Blocked
- Transaction is halted after U.S. issues sanctions warning
- The gold is key to power struggle between Maduro and Guaido
see & read more on
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-01/maduro-regime-said-to-halt-plan-to-ship-20-tons-of-gold-abroad?srnd=premium-europe

In de Oostmarkt de volgende
Slotstanden van vrijdag 1 febr. en de week beginstanden.
In Japan de Nikkei 20.788 - 20.773
In Hong Kong de Hang Seng 27.930 - 27.569
In Australië de All Ordinaries 5.935 - 5.971
In Singapore de Straits 3.188 - 3.202

De Valuta's
de slotstanden van vrijdag 1 febr. en de week beginstanden
De dollar euro 1,1460 - 1,1418
De Yen 125,42 - 124,93
'T pond 0,8757 - 0,8642
AU$ 158,03 - 1,5890
C$ 1,5012 - 1,5078
NZ$ 1,6601 - 1,6680
Sing$ 1,5462 - 1,5434

Rente in de Eurolanden
Zo manipuleert de ECB de rente, want al ruim 4,5 jaar is het belangrijkste rentetarief van de ECB, de depositorente, negatief. Dat betekent dat banken geld moeten toeleggen als zij geld parkeren bij de ECB, de centrale bank.

Alleen om hun eigen belang te dienen, de helpende hand voor de zwakkelingen, maar gaat wel ten koste van bestedingen van de Burgers en verlies aan vertrouwen. Vertrouwen komt te voet & gaat te "paard"! Maar dat weet Mijnheer Draghi en zijn club schijnbaar niet.

reactie Europese Rekenkamer
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt te veel documenten achter, en kan daardoor niet goed worden gecontroleerd. Daarvoor waarschuwt de Europese Rekenkamer, die Brussel oproept om er iets aan te doen.

Toegang geweigerd
De controleurs willen dat het Europees Parlement erop aandringt dat ze toegang moeten kunnen krijgen tot elk document dat ze nodig vinden. Ze voeren daar al langer gesprekken over met de ECB, maar die discussie vordert volgens hen niet genoeg, dus vragen ze nu het parlement om in te grijpen.

Als er dan toch controleurs zijn die willen controleren, dan wordt 't HEN onmogelijk gemaakt. Triest.

reactie XEA.nl
Waar is nog democratie?
Wij van XEA.nl worden ook geweigerd, wij geven een sluitende oplossing aan, om FRAUDE met Dividend belasting tegen te gaan en krijg NUL als antwoord. Zo werken OVERHEIDSORGANEN. Maar het gaat wel om ca. 2 Miljard euro fraude!
NEEN er moet aangerommeld kunnen worden.
DUS onze KREET, waar is nog controle?
Sluit goed aan bij de werkelijkheid, die is er nauwelijks.
zie ook
Fraude teruggave dividend belasting, antwoord van de AFM. + reacties
http://www.xea.nl/advies.php?id=dba-35139&type=toon

De rekenkamervoorzitter Klaus-Heiner Lehne zegt:.
"in een brief noemt hij drie voorvallen waarin de ECB toegang weigerde tot belangrijke informatie. Zo vroeg de Rekenkamer in januari 2018 om documenten voor een rapport over de crisismanagementrol van de bank, maar kreeg die niet in handen".

Lees het gehele verhaal van de Europese Rekenkamer op
https://www.rtlz.nl/algemeen/buitenland/artikel/4573761/rekenkamer-europees-parlement-controle-toezicht-banken

en zie de foto hoe ze gearmd lopen...wat een indruk krijg je dan?

Wie is nog te vertrouwen?(red.)
DAAR schort 't aan in de gehele Financiële wereld, alles wijst in die richting.
Dagelijkse kost in de media.

Sandstorm Gold Yesterday Vol.1.162.900
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:00:00 T 6.86 -0.03 200 79 CIBC 79 CIBC KQ
16:00:00 T 6.86 -0.03 200 39 Merrill Lynch 65 Goldman KQ
16:00:00 T 6.86 -0.03 100 2 RBC 65 Goldman KQ

Arkema to showcase performance materials for sports equipment at ISPO Munich 2019. lees elders meer

media DNB
DNB kiest Ilionx en Capgemini voor detachering
Dienstverleners tekenen een raamovereenkomst van minimaal vier jaar.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een raamovereenkomst gesloten met Capgemini en Ilionx. Het gaat om detachering van ict-personeel en specifieke ict-opdrachten met vooraf gedefinieerde resultaten voor onder meer softwareontwikkeling, beheer, business intelligence en testen. zie meer op
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/wie-gunt-wat/6597913/3152533/dnb-kiest-ilionx-en-capgemini-voor-detachering.html

Nyrstar operational and financial update
lees elders meer

media
Heart disease is rampant in the US, yet most remain unaware of excess weight’s effect.
01 Feb 2019 --- Heart health is undoubtedly a pressing issue globally, but this is perhaps especially the case in the US. A new American Heart Association (AHA) Heart and Stroke Statistics report has shown that 48 percent of Americans suffer from some type of cardiovascular disease (CVD). The AHA report’s release coincides with a new Cleveland Clinic survey that says that while 90 percent of Americans understand that regulating body weight is beneficial to heart health, they do nothing to actively tackle weight issues. The root of the issue, according to the survey, may also be that Americans do not know what to eat for better heart health. see & read more on
https://www.nutritioninsight.com/news/heart-disease-is-rampant-in-the-us-yet-most-remain-unaware-of-excess-weights-effect.html

tijd 07.02
De actuele koersen (kg): Goud: €36.934 | Zilver: €445

Economie in Nederland, recessie?
Eurostat, het statistiekbureau van de EU, maakte deze week bekend dat de economische groei over 2018 in de eurozone was teruggevallen van 2,5 procent naar 1,8 procent. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er bovendien sprake van een magere groei van slechts 0,2 procent. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3100091/column-economische-recessie-voor-rutte-iii

De uitverkoop gaat verder bij Altice
LISSABON - Altice Europe is naar verluidt van plan om een ??belang in zijn Portugese glasvezelnetwerkactiviteiten te verkopen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Dat zou gebeuren via een veilingproces dat naar verwachting binnen een veertien dagen start. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3100274/altice-wil-belang-portugees-kabelnet-veilen

Strukton
Kom én ontmoet ons in Hardenberg.

5, 6 en 7 februari staat in het teken van de Infra Relatiedagen in de Evenementenhal in Hardenberg. Dit is dé ontmoetingsplek voor alle relaties, studenten en geïnteresseerden in de grond-, weg- en waterbouwbranche.
Strukton Civiel presenteert zichzelf dit jaar voor het eerst op de Infra Relatiedagen. De bedrijven GBN, Van Rens mobiliteit en Strukton Civiel Noord & Oost zijn samen vertegenwoordigd in één stand. U bent van harte welkom in onze stand. Wij praten u graag bij over onder andere de naamsverandering van Reef Infra naar Strukton Civiel Noord & Oost, onze innovaties Biocomposiet fietsbrug, Veilige fietspaden en Ciructon en over de laatste ontwikkelingen in de grond-, weg- en waterbouwbranche.
U kunt ons, iedere dag van 13:00 tot 21:00 uur, vinden in Hal 3, standnummer 303.

BAM Holding, hoogste punt bereikt van 33 nul-op-de-meterwoningen in Boxtel
lees elders meer.

Wetboek van strafvordering.
Artikel 161Kennis dragen van een begaan strafbaar feit

Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klachte te doen.

Artikel 162 Verplicht aangifte te doen

1.Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,
a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel
b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel
c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2.Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3.De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4.Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6.De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7.De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.

Wij van de redactie hebben de oplossing aangeboden bij verschillende Organisaties, t.w. Economische Zaken (EZ) en de Tweede Kamer (die verwijst weer naar EZ), maar ook de AFM.
Mogen wij dit vergelijken met Bovenstaande?
Het achterhouden van kennis om de Fraude met Dividendbelasting te bestrijden!
Misschien iets voor de advocaat die wat werk kan gebruiken.

Want als er geen onderzoek NAAR de OPLOSSING wordt gedaan, zal de fraude dividendbelasting misschien wel door gaan, misschien in een andere vorm, maar toch kan de "herinvoering van nummers aan de digitale aandelen DE OPLOSSING zijn"!

shortlijst
AHL Partners LLP AMG Advanced Met. Group N.V. NL0000888691 1,88 31 jan 2019
AQR Capital Management, LLC Kon.Vopak N.V. NL0009432491 1,29 31 jan 2019
Balyasny Asset Management LP Wereldhave N.V. NL0000289213 0,56 31 jan 2019
Citadel Advisors LLC Fugro N.V. NL0000352565 0,80 31 jan 2019
D. E. Shaw & Co., L.P. Wereldhave N.V. NL0000289213 0,64 31 jan 2019
JPMorgan Asset Man.(UK) Ltd. Fugro N.V. NL0000352565 1,81 31 jan 2019
Marshall Wace LLP Koninklijke Wessanen N.V. NL0000395317 1,58 31 jan 2019 Merian Global Investors (UK) Limited BE Semiconductor Industries N.V. NL0012866412 2,05 31 jan 2019
Merian Global Investors (UK) Ltd Fugro N.V. NL0000352565 0,78 31 jan 2019
SFM UK Management LLP Kon.BAM Groep N.V. NL0000337319 1,45 31 jan 2019
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 0,91 30 jan 2019

Vraag aan de Euronext & AFM.
Waarom worden alleen de partijen die hoger dan 0,5% baisse hebben getoond?
Waarom is de 2 wekelijkse baisse lijst weggehaald, waar ook de kleinere partijen op stonden.
Waarom mogen deze partijen in de baisse STAAN. De particulier mag dat nauwelijks!
Zo wordt een oneerlijk BEELD gegeven en er MOET toch TRANSPARANTIE zijn??


EERLIJK is dit ook niet, want de baisse partijen mogen MEER weten & zien. Die betalen er misschien wel voor.
DUS als er maar geld tegenover staat, dan KAN & MAG meer! Of mogen wij deze conclusie NIET trekken.
LAAT 't ons weten, antwoord naar redactie@xea.nl
Met dank voor UW antwoord, Euronext en AFM.

Want dit heeft de AFM op hun website staan.
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

reactie XEA.nl
Dit lijkt met bovenstaande NIET te kloppen!
Wij zien/bekijken dit zeker wel niet op de juiste manier!
Als dat zo is, graag UW uitleg naar redactie@xea.nl

Wat is de waarde van KPN
vroeg 1 lezer.
Wij hebben het opgezocht.
KPN could be worth as much as 3.9 euros a share, assuming its network is valued similarly to other recent European telecom infrastructure deals, said Russell Waller, an analyst at New Street Research.

Brand Varkensstal Brabant
Laten ze dat maar eens goed uitzoeken wat de oorzaak is.
Want Activisten zijn tegenwoordig voor alles in staat, wij beschuldigen niemand.
MAAR zijn hebben Bivakmutsen op, waarom doen zij dat?
Dan maak je je toch verdacht!

Want wij lezen in de media dat zij tegen diermishandeling zijn.
MAAR dat is 99,99% van alle Veehouders & Varkensboeren en pluimvee houders ook.
WAAROM? OMDAT de dieren waarvoor zij ZORGEN HUN "BROODWINNING" is.

DAAR moeten zij hun gezin van onderhouden en ga ons niet vertellen dat dat NIET zo is. Die zorgen wel HEEL goed voor HUN dieren.
Alles ten sp9ijt, die dieren activisten hebben zelf geen gevoel, met wat zij voor DIERENLEED aanbrengen met hun acties.

Wij horen U al roepen, 0,01% doen 't dan WEL!
Neen & JA, die 0,01% heeft problemen met HUN gezondheid en kunnen het niet meer aan. ZIJ moeten HULP zoeken & krijgen, want onder hun eigen LEED, lijden dan ook HUN dieren.
Dus activisten, als U zo gedupeerde dieren verzoeker tegen komen, zoek dat die PERSOON hulp krijgt.
DAN pas doet U goed werk, maar ga geen dieren bevrijden en ze zo de DOOD injagen.

Het scheppingsverhaal luidt: de dieren zijn er voor de mens", om die van diens te zijn.
o.a. Broodwinning etc. etc..

Mijnheer Rutte
heeft weer met list & bedrog de Burgers van Nederland een wordt voor gehouden, met zijn KREET; " wij gaan er allemaal op vooruit in 2019"!

DUS niet!!
Wij hebben allemaal nu ons loonbriefje gehad, wij de 65 plussers gaan er heel veel op achteruit.
Ons AOW & pensioenen geven een plus van ca. EUR 18,50 per maand, maal 12 = EUR 222 totaal op jaarbasis. De kosten per maand aan verhogingen van de 6 --> 9% BTW en alle verzekeringen auto/ziekten, Brand & storm, WA particulier etc., auto kosten + onderhoud en WOZ waarden en wat daar allemaal niet aan vast hangt voor DCO, Huisvuil, Energie nota etc. etc. zullen wij straks in de loopt van het JAAR optellen.
Het verschil zullen wij gaan declareren bij het Ministerie van Financiën te Den Haag. Als alle Burgers dat van Nederland zullen gaan doen. Dan zal Mijnheer Rutte zich wel een tweede maal bedenken om dat nog eens te ROEPEN.

Niemand kunnen wij best zeggen van de burger gaat erop vooruit. De Heren in DEN HAAG zullen dat alleen zijn. Die declareren de kosten toch maandelijks en autokosten hebben zij ook niet en vermoedelijk wel een jaarabonnement van het OV.
De Burgers betalen het GELAG!
De verkiezingen zullen de afrekening wel laten zien, of is de club die er NU zit, de minst slechte Club??Waar is de DIENSTBAARHEID voor de BURGERS nog?

Ze hebben meer tijd voor de instromers, dan voor de eigen BURGERS!
Laat staan voor het economisch gebeuren in Nederland, daar moeten de BURGERS zelf maar voor zorgen, want de ondernemers zijn OOK burgers. Dit om misverstanden te voorkomen.


tijd 11.21
1 bitcoin = 3.526,90 USA dollar
1 ripple = 0,30542 USA dollar

media,
Zo gaat het er aan toe bij conferenties in Davos en Bilderberg.
In DFT-Podcast #10 blikt columnist Martin Visser terug op zijn bezoek aan Davos. Hij vertelt hoe plots topartiest will.i.am opduikt en zijn bedrijfje pitcht bij Huawei, hoe premier Rutte meer in anderhalve dag doet dan ieder ander in een week en waarom de kleur van de badge bepaalt waar je mag komen. Presentatie door Herman Stam.
zie (video) & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3101096/zo-gaat-het-er-aan-toe-bij-conferenties-in-davos-en-bilderberg

media, IST U DIT? Dit wordt gewoon verzwegen!!!
Bilderberg: Een brug te ver.
Prins Bernhard, de Prins der Nederlanden, was zestig jaar geleden in 1954 de eerste – en gedurende vele jaren daarna de voorzitter tijdens de oprichting van de geheime Bilderberg groep in Oosterbeek, een voorstad van Arnhem. Deze eerste conferentie leidde tot de ondertekening van het Verdrag van Rome, dat de Europese Economische Gemeenschap (EEG) inluidde, welke drie jaar later van start ging. Deze locatie was zeer belangrijk, het is namelijk dezelfde plaats waar tien jaar voordien het Britse leger ongeveer 10.000 slachtoffers leed in één van de laatste nazi bloedbaden van de Tweede Wereldoorlog. Zoals later bleek; Bernhard had het spel weggegeven aan de vijand, en toen het leek alsof, ondanks zijn verraad, de dappere geallieerde militairen toch gingen winnen, verzaakten Carrington en zijn tankkorps die vanuit het zuiden optrokken hun plicht, door onverwacht tot stilstand te komen in Lent net ten noorden van de rivier de Waal voor ‘een achttien uur durende theepauze’.
zie & lees verder op
http://finalwakeupcall.info/blog/2014/08/10/bilderberg-een-brug-te-ver/

Opwarming van de AARDE
Dat gebeurd in Australië, temperaturen van haast gemiddeld 40 graden op 2 dagen na in de maand januari 2019.
De Afkoeling van de AARDE vindt plaats in de VS, met Siberische temperaturen.
Dus waar praten we over. In het verleden kwamen de Stenen van de Hunebedden ook met de IJSTIJD mee in Drenthe, waar nu ook weer zomer is.
Natuurlijk moet de MENS zorgen voor een schonere wereld!
Maar onze Nestor doet wekelijks vrijwilligerswerk, het opruimen van de TROEP op straat.
Wie laat die achter? En wat roepen de scholieren hem na? Van MIJNHEER Uw bent goed bezig? JUIST, die scholieren (natuurlijk niet allemaal) die NU spijbelen voor het KLIMAAT, gooien veelvuldig die troep op straat. Vooral in hun vrije tijd en als ze met de groep bezig zijn/waren. Onze Nestor heeft ze daarover aangesproken en ze hadden daar begrip voor. Op het bankje was het BIER drinken, ze waren nog geen 18 jaar, gooiden de blikjes en Amstelflesjes in de singel en op de kant rondom het bankje waarop zij zaten. Op de vraag: "hoe hebben jullie "dat" hier heen gebracht"? Was het in die plastic zak, mijheer! Onze Nestor zei toen: "als jullie het dan weer in die zak terug doen, dan haal ik die zak weg en blijft het schoon"! EN warempel, zo gezegd - zo gedaan, ZIJ deden het!
Het Statiegeld van de bierflesjes lieten zij voor wat het was, want niemand mocht zien dat zij BIER hadden gedronken. Je ziet als opruimer dus TWEE werelden.

Ook lopen er kleine kinderen mee met HUN ouders voor het Klimaat, laat die kinderen thuis en zorg voor oppas. Mogen kinderen geen onbezorgde jeugd hebben?
Zo worden ze getraumatiseerd, maar wie maakt zich daar druk over?
De IS kinderen zijn ook getraumatiseerden en DAAR maakt een grote groep mensen zich "wel zorgen over".
Ook weer TWEE werelden.

Conclusie is: "Het GEZIN is de HOEKSTEEN van de Maatschappij(lees basis opvoeding voor maatschappelijk & sociaal gedrag)"!
Zorg voor orde & rust in het gezin.

Toen ik een kind was sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht als een kind; Nu ik volwassen geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd.
Dus laat een kind (mogen) zijn.

En laat je niet misleiden door LINKSE RAKKERS! Straks hebben die alles te vertellen en snoeren de DEMOCRATIE de mond.

tijd 15.45
1 bitcoin = 3.512,70 USA dollar
1 ripple = 0,30461 USA dollar

media KLM
AMSTERDAM - Het personeel van luchtvaartmaatschappij KLM heeft de holding in Parijs opgeroepen om president-directeur Pieter Elbers ’onvoorwaardelijk’ te benoemen voor een nieuwe termijn. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3101173/klm-personeel-in-actie-voor-topman

Vraag aan de Euronext & AFM.
Waarom worden alleen de partijen die hoger dan 0,5% baisse hebben getoond?
Waarom is de 2 wekelijkse baisse lijst weggehaald, waar ook de kleinere partijen op stonden.
Waarom mogen deze partijen in de baisse STAAN. De particulier mag dat nauwelijks!
Zo wordt een oneerlijk BEELD gegeven en er MOET toch TRANSPARANTIE zijn??

EERLIJK is dit ook niet, want de baisse partijen mogen MEER weten & zien. Die betalen er misschien wel voor.
DUS als er maar geld tegenover staat, dan KAN & MAG meer! Of mogen wij deze conclusie NIET trekken.
LAAT 't ons weten, antwoord naar redactie@xea.nl
Met dank voor UW antwoord, Euronext en AFM.

Want dit heeft de AFM op hun website staan.
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

reactie XEA.nl
Dit lijkt met bovenstaande NIET te kloppen!
Wij zien/bekijken dit zeker wel niet op de juiste manier!
Als dat zo is, graag UW uitleg naar redactie@xea.nl


media Venezuela
Waar gaat het goud van Venezuela heen?
Of bracht dat vliegtuig militairen uit Rusland mee?
Ook is er een generaal overgelopen van het Kamp van Maduro naar diens tegenstander. Deze Generaal vertelde dat ca. 80% van het LEGER niet meer achter Maduro staat.

Welke gevolgen kunnen er ontwikkelen?
Gaat Maduro er zelf met het GOUD vandoor en heeft op deze manier voor zijn OUDE DAG gezorgd!
Als Rusland wel Militairen heeft gestuurd, kan er een verstoring van het MACHTS EVENWICHT ontstaan. Dan kan het edelmetaal ervan profiteren.

Fijne avond en een gezellige voortzetting van UW weekend.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL