Wall Street plust toch ondanks zorgen en Oostmarkt volgt. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 17/05/2018 05:43
In de VS zorgen om de uitnodiging van President Trump naar Noord Korea, de 10 jaarsrente die boven 3% blijft en waar zijn er geen zorgen over? De steeds maar oplopende Amerikaanse schuldenlasten niet te vergeten. Deze wordt nauwelijks nog gemeld!!

De Dow sloot op 24.768.93 +62.52 punten
De NASDAQ 7.398.30 +46.67 punten

Goud $ 1.292,10 zilver $ 16,36 en platina $ 891 Gold/Silver Ratio 78.95
Olie $ 71,72 de dollar euro 1,1829
1 bitcoin = 8.353,10 USA dollar
1 ripple = 0,69976 USA DOLLAR

Actuele goud en zilver prijs
17-mei-2018 05:45 CET
Goudprijs: € 1.092,71 +0,89
Zilverprijs: € 13,85 +0,00
Prijzen in euro's en per troy ounce

In de Oostmarkt de volgende standen
Japans Nikkei 22.838 +121 punten
In Hong Kong de Hang Seng 31.125 +15 punten
In Australië de All Ordinaries 6.191 -16 punten
In Singapore de Straits 3.535 +3 punten

De valuta's
De dollar euro 1,1829 de Yen 130,37 't Pond 0,8726 AU$ 1,5681 C$ 1,5092 NZ$ 1,7092 en Sing$ 1,5838

Privacy schending door de MiFiD II, niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. Dat hoorden wij van 1 bemiddelaar.
Wij krijgen steeds meer vragen over UW eigen effectentransacties, waarom moet mijn bemiddelaar dat aan de AFM doorgeven. Zelfs door de telefoon verbazing. Schijnbaar weet niemand dat Uw bemiddelaar dat per 1/1/2018 al doorgeeft.
Wat moet/doet de AFM daarmee??
Doe Uw beklag bij UW bemiddelaar.
Neem 't door in het weekend met Uw vrienden & kennissen, laat die ook hun beklag doen bij hun bemiddelaar.
lees elders meer bij
Doorgeven transactie (effecten) klanten Effectenkredietinstellingen.
http://www.xea.nl/advies.php?id=dba-33523&type=toon
zie OOK bij deze link het antwoord van de VEB en dat is voor ons teleurstellend!
Komt de VEB nog wel op voor de belangen (lees de Privacy) van haar leden. Enige TEGENSTAND hadden wij ZEKER verwacht. Verschuil je niet achter de AFM e/o ESMA.
Het lijkt de Regering wel!!!


Dit betekent 't voor U
Vanaf 3 januari 2018 is de wetgeving MIFIDII in werking getreden, dit betekent onder andere dat Uw bemiddelaar in Effecten alle beleggingstransacties van u moet doorgeven aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Een enge gewaarwording.

Geef dit door aan vrienden & Kennissen en protesteer bij Uw Bank e/o bemiddelaar. DIT MAG NIET GEBEUREN!

Steeds meer beleggers spreken HUN afschuw hier over uit!
Bespreek dit ook als U AVA's bezoekt met UW mede beleggers aldaar en laten zij ook een KLACHT sturen naar HUN bemiddelaar en vertegenwoordiger o.a. de VEB. Misschien herzien zij hun standpunt die wij (lees red.) hebben ontvangen.
Privacy is ons GROOTSTE recht!

Wij hebben dit in de AVA van de Kas Bank ook aangekaart op 25 april j.l.. DE CEO vond een her- invoering van nummering digitale aandelen de best en eenvoudigste oplossing, HELEMAAL eens met uw onderbouwing zei hij.

Trump vs Rutte
Het verschil tussen Trump en Rutte is: "Trump doet wat hij zegt en zegt wat hij denkt! Rutte doet niet wat hij zegt en zegt niet wat hij denkt"!
D.L


Je bent wat je doet

De agenda voor deze week en diversen berichten van 't CBS
donderdag 17 mei
AVA's Intertrust, HAL, Refresco, Unibail, Takeaway,Bril en RoodMicrotec.
1ste kw. cijfers KBC, RTL Gr., Lease Inv.,Pharming.
In de VS de werkeloosheid + Leading Indicators.

vrijdag 18 mei
AVA's Aegon Gemalto.
1ste kw. cijfer Curetis.
In Japan Consumptieprijsindex.

Sandstorm Gold Yesterday Vol. 580.900
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:17:25 T 5.72 -0.08 12,300 2 RBC 2 RBC KS
16:17:25 T 5.72 -0.08 6 2 RBC 2 RBC S
16:00:00 T 5.72 -0.08 500 79 CIBC 53 Morgan Stanley KQ

media CBS
Recordaantal ondernemers verwacht toename personeel.
Van de ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven verwacht per saldo 21 procent in het tweede kwartaal meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Sinds de start van de waarneming in 2008, waren er niet eerder zoveel bedrijven positief over de toekomstige werkgelegenheid. Bij 20 procent van de bedrijven worden de bedrijfsactiviteiten belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het tweede kwartaal uit op 14,2. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Voor het tweede kwartaal verwacht 25,8 procent van de bedrijven meer personeel aan te trekken. Bij 5,0 procent daarentegen voorziet men een krimp van het personeelsbestand. Per saldo verwacht dus 20,8 procent van de ondernemers meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Sinds de start van de waarneming in 2008, waren er niet eerder zoveel bedrijven positief gestemd over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de bouw verwachten de meeste bedrijven meer personeel aan te trekken. Voor het tweede kwartaal voorziet per saldo 31,9 procent van de ondernemers in de bouw een groter personeelsbestand.
lees & zie verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/recordaantal-ondernemers-verwacht-toename-personeel

media CBS
Brede welvaart stijgt.
De brede welvaart gaat in Nederland in het algemeen omhoog. In de voorbije acht jaar waren maar drie van de 21 zogeheten brede-welvaartstrends neerwaarts: het aantal mensen met overgewicht, de tevredenheid met de vrije tijd en het oppervlak aan beschermde natuurgebieden. Zeven brede-welvaartstrends waren opwaarts; de overige waren neutraal.

De 21 brede-welvaartstrends geven tezamen een beeld van de trendmatige ontwikkeling van de actuele brede welvaart in Nederland. De indicatoren waarvan de trends zijn bepaald zijn gebaseerd op internationale richtlijnen, in combinatie met databeschikbaarheid. Ook is bij de selectie gepoogd een goed midden te vinden tussen enerzijds volledigheid en anderzijds overzichtelijkheid en begrijpelijkheid. Dit meldt het CBS naar aanleiding van het verschijnen van de eerste editie van de Monitor Brede Welvaart.

Op verzoek van het Kabinet publiceert het CBS deze monitor vanaf 2018 jaarlijks. Het Kabinet geeft vandaag ook een reactie op de belangrijkste conclusies uit de monitor. De Monitor Brede Welvaart zal tijdens het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer worden behandeld. Op basis van commentaar uit politiek en samenleving zal de Monitor, met inbegrip van de sectie van indicatoren, de komende jaren verder worden ontwikkeld.
Ook de drie planbureaus (CPB, PBL en SCP) komen vandaag met een verkenning op het terrein van de brede welvaart.

Brede welvaart hier en nu, later, en elders
Bij brede welvaart wordt conform internationale definities onderscheid gemaakt tussen drie dimensies. De eerste dimensie is de kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart in het “hier en nu”. De tweede is het effect van onze huidige manier van leven op volgende generaties, de brede welvaart “later”. De derde en laatste dimensie is de invloed van ons huidige welvaartsniveau op het buitenland, en dan met name de armste landen in de wereld, de brede welvaart “elders”.

Elk van de drie dimensies kent meerdere thema’s, waarvan de voortgang wordt bepaald aan de hand van een of meer indicatoren. Voor deze indicatoren is de trend bepaald, de meest recente ontwikkeling en voor zover mogelijk de positie binnen de EU. De trendmatige ontwikkelingen, de zogeheten brede welvaarstrends (BWT’s), zijn vastgesteld over acht jaar, tot en met het meeste recent beschikbare verslagjaar. In veel gevallen, maar niet alle, is dat 2017. Ook de meest recente ontwikkeling betreft zo veel mogelijk 2017.

Meeste indicatoren van huidige welvaart vertonen stijgende lijn

De ontwikkeling van de brede welvaart in het hier en nu is vastgesteld aan de hand van 21 indicatoren, verdeeld over zeven thema’s. In de laatste acht jaar waren drie brede-welvaartstrends voor het hier en nu neerwaarts. Zeven ervan waren opwaarts.

Zo gaat de veiligheid trendmatig omhoog, evenals de gezonde levensverwachting van mannen en het vertrouwen in de medemens. Wel zijn de meest recente ontwikkelingen minder vaak omhoog. Recentelijk waren er dalingen wat betreft files, tevredenheid met wonen, waterkwaliteit, biodiversiteit, invloed op openbaar bestuur, vrijwilligerswerk en tevredenheid met de vrije tijd.

Vergeleken met die van andere EU-landen is de brede welvaart in Nederland op veel onderdelen hoog en in het sociale domein (denk aan zaken als vertrouwen en sociale contacten) zelfs zeer hoog. Alleen op het gebied van milieu en de gezonde levensverwachting van vrouwen staat Nederland relatief laag op de EU-ranglijst.

De Brede Welvaart Trends (BWT) “Hier en Nu” in beeld
Onderstaande cirkel visualiseert de trendmatige ontwikkeling van alle indicatoren die bij elkaar het beeld vormen van de Brede Welvaart in de dimensie “Hier en Nu”, gegroepeerd in zeven thema’s. Als referentie ook de trend van het bbp. Daaronder wordt van dezelfde indicatoren aangegeven hoe Nederland het doet vergeleken met de andere EU-landen. zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/brede-welvaart-stijgt

MAAR Brede welvaart niet gelijk verdeeld volgens 't CBS
Hoogopgeleiden en inwoners met een Nederlandse achtergrond hebben een hogere brede welvaart dan gemiddeld. Dat is een van de conclusies uit de Monitor Brede Welvaart 2018 van het CBS. Deze beschrijft de welvaart van de Nederlandse bevolking in de ruimste zin, dus niet alleen op het materiële vlak. De brede-welvaartsverschillen tussen groepen in Nederland zijn bepaald aan de hand van een tiental thema’s. Omdat niet alles zich leent voor een verdeling, denk bijvoorbeeld aan het milieu, overlappen deze thema’s maar ten dele met de brede-welvaartsthema’s voor Nederland als geheel. Om de verschillen voor wat betreft de tien thema’s te kunnen bepalen zijn in totaal twaalf indicatoren gebruikt: tevredenheid met het leven, persoonlijk welzijn, inkomen, vermogen, onderwijsniveau, werkloosheid, ervaren gezondheid, slachtofferschap, ervaren woonlasten, vrijwilligerswerk, vertrouwen in anderen, en tevredenheid met de reistijd van en naar het werk. zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/brede-welvaart-niet-gelijk-verdeeld

media CBS
Jongvolwassenen vaker verslaafd aan sociale media.
In 2017 was 29 procent van de 18- tot 25-jarigen naar eigen zeggen verslaafd aan sociale media. Dit was in 2015 nog 19 procent. Onder 25-plussers is het aandeel dat zich verslaafd voelt lager. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Belevingen. lees & zie verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/jongvolwassenen-vaker-verslaafd-aan-sociale-media

Pharming Group Interim Report on Financial Results for the First Quarter 2018
lees elders meer

Verslag AVA CTAC te lezen voor Leden van XEA.nl

Nog geen gratis lid, doe dat dan via de link op onze website.

ESPERITE (ESP) : L1 Capital subscribes to the 18th tranche of investment today
Amsterdam, The Netherlands - 17 May 2018
Esperite N.V. (Euronext: ESP, "Esperite" or "the Group") announces that today the 18th Tranche of EUR 400,000 is issued as a private placement of 40 convertible notes (the "Notes") with a principal amount of EUR 10,000 each, with 497,237 share subscription warrants attached (the "Warrants"), under the financing agreement of up to EUR 13.0 million signed between the Group and the European Select Growth Opportunities Fund on 8 March 2017 (the "Agreement").
The Notes and the Warrants shall have the same characteristics as those described in the Group's press release dated 8 March 2017.

NN Group reports 1Q18 results
lees elders meer.

tijd 09.52
Altice EUR 8,474 +0,61 6,1 milj.

tijd 10.01
De goudprijs in euro per kg 35.061.49 en de zilverprijs in euro per kg 445.27

tijd 10.02
De Europese laten een terughoudend beeld zien, de AEX 565,59 +0,46 +0,08% de DAX 12.988,11 -8,22 -0,06% de Bel 20 3.866,45 +8,76 +0,23% en de CAC 5.578,83 +11,29 +0,20%

Philips receives the Sustainable Purchasing Leadership Council’s 2018 Supplier Engagement Award.
lees elders meer.

Antea Group Nederland boekt in 2017 beste resultaat ooit
lees elders meer.

Ageas maakt herzien totaal aantal uitstaande aandelen bekend
Na de vernietiging van 6.377.750 Ageas aandelen die in 2017 zijn ingekocht, is het totale aantal uitstaande aandelen (de noemer) gedaald naar 203.022.199.
De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV keurde op 16 mei 2018 de vernietiging goed van 6.377.750 aandelen (resultaat van de inkoop van aandelen in 2017). Hierdoor is het totale aantal uitstaande aandelen gedaald tot 203.022.199. Dit aantal (de noemer) zal gehanteerd worden in de berekeningen van aandelenbelangen in procenten.
Deze informatie is beschikbaar op de website van Ageas onder "Investeerders - Aandeelhoudersstructuur" (http://www.ageas.com/nl/investeerders/aandeelhoudersstructuur).

Eurocastle Investment Limited : First Quarter 2018 Results, Distribution and AGM. lees elders meer.

media
Vermogenswaarde HAL omlaag.
De nettovermogenswaarde, waarbij de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen en de niet-beursgenoteerde ondernemingen tegen boekwaarde, kwam aan het eind van het kwartaal uit op bijna 11,4 miljard euro. Dat is 744 miljoen euro minder dan eind vorig jaar. Per aandeel komt de nettovermogenswaarde uit op 142,15 euro.
lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/2047482/vermogenswaarde-hal-omlaag

media CBS
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in april ruim 8,7 miljoen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 355 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 8 duizend per maand. Hiermee kwam het percentage werklozen in de beroepsbevolking in april uit op 3,9. De rest van de groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde eind april 314 duizend lopende WW-uitkeringen. zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/aantal-werkenden-verder-toegenomen

media Altice
AMSTERDAM - Er zijn tekenen van herstel te zien bij het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice. Dat concluderen analisten van zakenbank Cowen in een reactie op de eerstekwartaalcijfers die Altice donderdag naar buiten bracht.
reactie XEA.nl
Is dit niet preken voor je eigen lijfsbehoud? Hoeveel moet Altice nog niet aan lenen van de banken terugbetalen? Meer dan EUR 50 miljard heeft Altice aan schulden is onze laatste berekening.

zie meer op
http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20International%202017Q4%20FINAL2.pdf
And
http://altice.net/investor-relations?category=10

tijd 12.47
De Midcap 803,44 +2,78 +0,35 AMG EUR 49,88 +2,00 vol. 453.000

Het edelmetaal blijft ons verbazen.
De waarheid over de wereld economie wordt nauwelijks door de media naar voor gebracht. Neem de Deutsche bank(tijd 12.50 u.) Deutsche bank EUR 11,008 +5,6ct vol. 603.715 doet weinig of niets. Steun kan niet langer de prijs hoog houden. Een faillissement is nauwelijks meer tegen te houden en wat dan?
Dit beseffen beleggers zich niet, maar dit is ook niet verwonderlijk. De Systeemhandel bepaalt de prijsvormingen en die kunnen NIET lezen. Wel de mensen achter de schermen, maar die verzwijgen de ERNST!!

media
Wilders bij hoger beroep ’minder Marokkanen’-uitspraak!
Een belachelijke bedoening en GELD /tijd verkwisting.
HIER zit een Overheidsmotief achter i.v.m veroordeling.
Ambtocratie en niet anders van het Kabinet Rutte.
Want ambtenaren keren weer terug als ambtenaar
media
Sharon Dijksma (PvdA) wethouder in Amsterdam!?

Arctic Biomaterials: Glass reinforced PLA wins "Bio-based Material of the Year 2018” Innovation Award. lees elders meer.

tijd 13.05
Olie stijgt naar $ 72,13 en de euro zakt verder weg en gaat richting de 1,10 t.o de USA dollar 1,1795

media
Ict-lek Rijksdienst al 3 jaar bekend
Minister Ollengren en voormalig minister Plasterk van BZK traden niet op!!
Het is als sinds 2014 bekend dat de informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) niet op orde is en dat die situatie een gevaar vormt voor de rijksoverheid als geheel. Toch traden de verantwoordelijke ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ronald Plasterk en opvolger Kajsa Ollongren niet op. Pas na een uitzonderlijke maatregel is er actie ondernomen om de beveiligingsproblemen aan te pakken. lees verder op
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/6359908/250449/ict-lek-rijksdienst-al-3-jaar-bekend.html

reactie XEA.nl
En deze mensen MOGEN gewoon op hun stoel binnen zitten.
Beschamend!!


media,
Onderzoekers KU Leuven vereenvoudigen productie PLA.
lees elders meer.

media,
Protein provides benefit for adult bone and joint health, expert consensus reports. 17 May 2018 --- Dietary protein intake above the recommended levels may help reduce bone loss and fracture risk in seniors with osteoporosis, an expert consensus reports. Based on an analysis of major research studies, the review, published in Osteoporosis International, found that a protein-rich diet is beneficial for adult bone health. The consensus debunks the popular myth that too much protein may be damaging to bone health. “Adequate intake of dietary protein, together with calcium, is needed for optimal bone growth in children and the maintenance of healthy bone at all ages. This message needs to be reinforced in view of currently circulating myths suggesting that too much protein causes 'acid load' and is damaging to bone health,” says Professor Rene Rizzoli, Professor at the Division of Bone Diseases of the Geneva University Hospitals and Faculty of Medicine. read mkore on
http://www.nutritioninsight.com/news/protein-has-proven-benefit-for-adult-bone-and-joint-health-expert-consensus-reports.html

tijd 13.28
De goudprijs in euro per kg 35.111.38 en de zilverprijs in euro per kg 446.25

RELX vraag, welke data voor dividend of DRIP(Div.ReInvestm. Plan)
22 May 2018
Payment date – 2017 final dividend, RELX PLC and RELX NV ordinary shares
25 May 2018
Payment date – 2017 final dividend, RELX PLC and RELX NV ADRs

tijd 17.12
De Dow 24.828.28 +59.35 punten
De NASDAQ 7.422.37 +24.08 punten

tijd 17.13
Goud $ 1.288,70 zilver $ 16,45 en platina $887 Gold/Silver Ratio 78.31
Olie $ 71,83 en de dollar euro 1,1795
1 bitcoin = 8.299,20 USA dollar
1 ripple = 0,69266 USA dollar

Sandstorm Gold Today vol. 207.900
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
11:00:47 X 5.69 -0.03 100 1 Anonymous 1 Anonymous K
11:00:34 O 5.69 -0.03 100 80 National Bank 1 Anonymous K
11:00:04 X 5.69 -0.03 100 80 National Bank 1 Anonymous K

Intertrust N.V. Annual General Meeting adopts all resolutions
Amsterdam, the Netherlands - 17 May 2018 - Intertrust N.V. ("Intertrust" or "Company") [Euronext: INTER], a leading global provider of high-value trust, corporate and fund services, announces that the Annual General Meeting today approved all voting items on the agenda, including the adoption of the financial statements for the year 2017 and a EUR 0.33 final dividend, resulting in a total full year 2017 dividend of EUR 0.61 per share.

Esperite NV (ESP) with The Cell Factory has signed the agreement with the PHARM CRO to start preparation for the first-in-man clinical trials in treatment of Crohn's disease. lees elders meer.

Volta Finance Limited : Dividend Declaration
Volta Finance Limited (VTA) - Dividend Declaration
***** Guernsey, 17 May 2018
Volta Finance Limited (the "Company") announces that it has declared a quarterly interim dividend of €0.16 per share payable in June 2018, amounting to €5.9 million. The ex-dividend date is 7 June 2018 with a record date of 8 June 2018 and a payment date of 28 June 2018. The Company has arranged for its shareholders to be able to elect to receive their dividends in either Euros or Pounds Sterling. Shareholders will, by default, receive their dividends in Euros, unless they have instructed the Company's Registrar, Computershare Investor Services (Guernsey) Limited ("Computershare"), to pay dividends in Pounds Sterling. Such instructions may be given to Computershare either electronically via CREST or by using the Currency Election Form which will be posted to shareholders and a copy of which is also available on the website www.voltafinance.com within the "Investors - Other Documents" section. The deadline for receipt of currency elections is 12:00 (midday) on 11 June 2018. As previously announced, the Company targets the payment of stable annual dividends payable on a quarterly basis, which it expects to pay towards the end of each March, June, September and December.

media in de VS
NEW YORK - De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn in april opnieuw verbeterd. Dat stelde onderzoeksbureau Conference Board op basis van zijn index van leidende indicatoren. De conjunctuurbarometer steeg vorige maand met 0,4 procent.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
14 mei EUR 27,06 30.211 320 EUR 27,12 45.999 385 17.35.14
15 mei EUR 27,22 79.194 531 EUR 27,26 91.980 603 17.35.08
16 mei EUR 27,24 52.598 347 EUR 27,28 57.454 406 17.35.14
17 mei EUR 27,44 80.808 628 EUR 27,48 95.530 704 17.35.11

tijd 17.36
De AEX 568,96 +3,83 +0,68% Altice EUR 8.836 +97,2ct vol. 17,3 milj. wees waakzaam bij dit fonds. Enorme schuldenlast.
De Midcap 805,71 +5,05 +0,63% AMG EUR 50,15 +2,27 vol. 692.124
De Smallcap 1.087,55 -12,34 -1,12% Pharming EUR 1,333 -13,5ct vol. 59,6 milj.
De Bel 20 3.898,57 +40,88 +1,06%
De CAC 5.621,92 +54,38 +0,98%
De DAX 13.097,39 +101,06 +0,78% Deutsche bank EUR 11,024 +4,6ct vol. 9,5 miljoen. ProSieben EUR 27,22 -2,14 vol. 1,8 miljoen.

Ageas: Transparantiekennisgeving
Ageas meldt, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 16 mei 2018 onder de drempel van 3% van de door Ageas uitgegeven aandelen zakte en nu 2,70% bedraagt. Reden van de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Onderschrijding van de laagste drempel
Kennisgeving door
Een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en) ageas SA/NV
Datum van drempeloverschrijding 16 mei 2018

media Benzine prijs in Nederland.
De aanhoudende stijging van de benzineprijs hangt nauw samen met de ontwikkeling op de oliemarkt. De prijs voor een Brent-olie steeg vandaag voor het eerst sinds eind 2014 boven de $80 per vat.
reactie XEA.nl
De OPEC landen manipuleren de olie prijs en dat is een van de hoofdoorzaken!!
Hetzelfde geldt voor de rente in de EU. De ECB manipuleert ook de rente tarieven en zou voor de rechter moeten komen.
Grote lichamen/organisaties mogen alles en de man met de PET wordt gepakt.
Dat zie je aan het dividend belasting deal! Het gaat vermoedelijk zelfs EUR 1,6 miljard worden hoorden wij in ons netwerk.

shortlijst
AQR Capital Management, LLC Kon. KPN N.V. NL0000009082 1,01 16 mei 2018
Arrowstreet Capital, Ltd Partnership Aperam LU0569974404 0,49 16 mei 2018
Capital Fund Management S.A. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. NL0000852580 0,71 16 mei 2018
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Beter Bed Holding N.V. NL0000339703 0,60 16 mei 2018
GSA Capital Partners LLP Wereldhave N.V. NL0000289213 0,77 16 mei 2018
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1,70 16 mei 2018
Marshall Wace LLP Pharming Group N.V. NL0010391025 0,63 16 mei 2018
Marshall Wace LLP Wereldhave N.V. NL0000289213 2,92 16 mei 2018
Millennium International Management LP AMG Advanced Metallurgical Group N.V. NL0000888691 0,89 16 mei 2018
Odey Asset Management LLP Wereldhave N.V. NL0000289213 0,50 16 mei 2018
PDT Partners, LLC Pharming Group N.V. NL0010391025 1,16 16 mei 2018
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC Flow Traders N.V. NL0011279492 0,75 16 mei 2018
Polygon Global Partners LLP Vastned Ret. N.V. NL0000288918 0,99 16 mei 2018
AHL Partners LLP Fugro N.V. NL0000352565 1,28 15 mei 2018

tijd 18.05
Gpoud $ 1.289,70 zilver $ 16,45 en platina $889 Gold/Silver Ratio 78.32

media
Marathon Gold Announces Positive PEA for the Valentine Lake Gold Camp, Newfoundland.
TORONTO, ON – May 17, 2018 - Marathon Gold Corporation (“Marathon” or the “Company”) (TSX: MOZ) is pleased to announce the excellent results of an independent Preliminary Economic Assessment study ("PEA") on its 100% owned Valentine Lake Gold Camp, central Newfoundland. The PEA provides a base case assessment of developing the Valentine Lake Gold Camp mineral resource by open pit mining, and gold recovery by a combination of a milling circuit and heap leaching, incorporating gravity and flotation circuits with leaching of the concentrate and tails. see and read more on
https://www.marathon-gold.com/site/assets/files/5002/05-17-18_marathon_gold_announces_positive_pea.pdf

US withdrawal from the JCPOA: Total’s position related to the South Pars 11 project in Iran. lees elders meer.

Bunge Makes Initial Filing in Brazil for IPO of its Sugar Milling Business.
lees elders meer.

Fijne avond en eet smakelijk.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL