Wall Street duidelijk terug en Oostmarkt opgewekt. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 01/05/2018 06:37
Op Wall Street bekroop de angst over wat Israel heeft ontdekt over de werkelijke waarde van het Iran deal(nuclear) gebeuren, Iran is gewoon doorgegaan. En President Trump wil er juist vanaf!
Dus Macron & Mevr. Kasner krijgen nul van de President van de VS.

De Dow sloot op 24.163.15 -148.04 punten
De NASDAQ 7.066.27 -53.53 punten

Edelmetalen leveren weer in.
Goud 1.312,30 zilver $ 16.25 en platina $900 Gold/Silver Ratio 80.73
Olie $ 68,71 en de dollar euro 1,2081
1 bitcoin = 8.951,70 USA dollar
1 ripple = 0,79901 USA dollar

Actuele goud en zilver prijs
01-mei-2018 06:45 CET
Goudprijs: € 1.086,11 -3,11
Zilverprijs: € 13,46 -0,04
Prijzen in euro's en per troy ounce

In de Oostmarkt een opgewekte stemming.
In Japan de Nikkei 22.493 +25 punten
In Hong Kong de Hang Seng 30.808 +527 punten
In Australië de All Ordinaries 6.103 +31 punten
In Singapore de Straits 3.613 +36 punten

De valuta's
de dollar euro 1,2081 de Yen 132,06 't Pond 0,8777 AU$ 1,6013 C$ 1,5481 en NZ$ 1,7154 Sing$ 1,6028

De agenda voor deze week
en berichten van het CBS.
dinsdag 1 mei
Euronext gesloten t.w Brussel, Parijs, Amsterdam, ook Frankfurt gesloten.
In de VS Bouwuitgaven, ondernemersvertrouwen.

woensdag 2 mei
AMG 1ste kw. cijfers + AVA AMG
Nabeurs 1ste kw. cijfer bpost
In de VS MBA Hypotheek-aanvragen, werkgelegenheid.

donderdag 3 mei
1ste kw. cijfers o.a. Nyrstar, SIF + AVA.
1ste kw. cijfers BAM
In de VS werkeloosheid, Productiviteit en kosten + Handelsbalans en Industriële bestellingen.

vrijdag 4 mei
1ste kw. Proximus en Brunel.

Privacy schending door de MiFiD II, niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. Dat hoorden wij van 1 bemiddelaar.
Wij krijgen steeds meer vragen over UW eigen effectentransacties, waarom moet mijn bemiddelaar dat aan de AFM doorgeven. Zelfs door de telefoon verbazing. Schijnbaar weet niemand dat Uw bemiddelaar dat per 1/1/2018 al doorgeeft.
Wat moet/doet de AFM daarmee??
Doe Uw beklag bij UW bemiddelaar.
Neem 't door in het weekend met Uw vrienden & kennissen, laat die ook hun beklag doen bij hun bemiddelaar.
lees elders meer bij
Doorgeven transactie (effecten) klanten Effectenkredietinstellingen.
http://www.xea.nl/advies.php?id=dba-33523&type=toon
zie OOK bij deze link het antwoord van de VEB en dat is voor ons teleurstellend!
Komt de VEB nog wel op voor de belangen (lees de Privacy) van haar leden. Enige TEGENSTAND hadden wij ZEKER verwacht. Verschuil je niet achter de AFM e/o ESMA.
Het lijkt de Regering wel!!!


Dit betekent 't voor U
Vanaf 3 januari 2018 is de wetgeving MIFIDII in werking getreden, dit betekent onder andere dat Uw bemiddelaar in Effecten alle beleggingstransacties van u moet doorgeven aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Een enge gewaarwording.

Geef dit door aan vrienden & Kennissen en protesteer bij Uw Bank e/o bemiddelaar. DIT MAG NIET GEBEUREN!

Steeds meer beleggers spreken HUN afschuw hier over uit!
Bespreek dit ook als U AVA's bezoekt met UW mede beleggers aldaar en laten zij ook een KLACHT sturen naar HUN bemiddelaar en vertegenwoordiger o.a. de VEB. Misschien herzien zij hun standpunt die wij (lees red.) hebben ontvangen.
Privacy is ons GROOTSTE recht!

Wij hebben dit in de AVA van de Kas Bank ook aangekaart op 25 april j.l.. DE CEO vond een her- invoering van nummering digitale aandelen de best en eenvoudigste oplossing, HELEMAAL eens met uw onderbouwing zei hij.

Sandstorm Gold Yesterday Vol. 373.900
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:00:00 T 5.94 -0.04 100 15 UBS 79 CIBC KQ
16:00:00 T 5.94 -0.04 200 53 Morgan Stanley 79 CIBC KQ
16:00:00 T 5.94 -0.04 100 53 Morgan Stanley 79 CIBC KQ

media CBS
Verschil in loon tussen top en gewone werknemer nam toe.
Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets toegenomen. Het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 6,2 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze grote bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5. Dat meldt het CBS in de vandaag verschenen publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2017. Het bruto jaarloon van de vijfduizend topverdieners bij de duizend grootste bedrijven bedroeg in 2017 gemiddeld 272 duizend euro. Dat is 32 procent meer dan in 2010. Het gemiddelde jaarloon van alle voltijdwerknemers bij alle bedrijven bedroeg in 2017 ruim 50 duizend euro per jaar bruto, 13 procent meer dan in 2010. De verschillen in lonen op bruto basis zijn groter dan die op netto basis. Als wordt uitgegaan van nettolonen in plaats van brutolonen, is de gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven ongeveer 4,6 in plaats van 6,2. In 2015 was de netto loonkloof ongeveer 4,4. Ook de netto loonkloof nam dus langzaam toe in de afgelopen jaren. De ‘loonkloof’ geeft de verhouding weer van de beloning van de top in het bedrijfsleven ten opzichte van de doorsnee werknemer, maar is geen indicator van de inkomensongelijkheid in Nederland. De ongelijkheid in besteedbaar inkomen van huishoudens is tussen 2001 en 2015 vrijwel niet veranderd. Voor herverdeling stegen de inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen wel, maar door toenemende herverdeling via sociale uitkeringen, belastingen en premies werd deze stijging gecompenseerd. lees en zie verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/verschil-in-loon-tussen-top-en-gewone-werknemer-nam-toe

media CBS
In 2017 meeste stakingen sinds 1989
Werknemers staakten 32 keer in 2017. Dat is zeven keer meer dan in 2016 en meer dan in 29 jaar is voorgekomen. Ook waren er niet eerder zoveel werknemers bij betrokken. Dit meldt CBS op grond van nieuwe cijfers. Bij de stakingen gingen 306 duizend arbeidsdagen verloren, in 2016 waren dat er nog ruim 19 duizend. De afgelopen twintig jaar is het aantal verloren arbeidsdagen niet zo hoog geweest. Ook het aantal werknemers dat betrokken was bij een staking lag flink hoger dan een jaar eerder. In 2017 waren het er 147 duizend, tegen 11 duizend in 2016. lees & zie verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/in-2017-meeste-stakingen-sinds-1989

media CBS
3 op 10 vijftienjarigen wonen niet met beide ouders.
Tussen 1997 en 2017 is het percentage vijftienjarigen dat niet gezamenlijk met beide ouders op hetzelfde adres woont, gestegen van 20 naar 30. Kinderen van ongehuwde ouders lopen een groter risico dat hun ouders uit elkaar gaan dan kinderen van gehuwde ouders. Dat meldt het CBS. In 2017 woonden 3 van de 10 vijftienjarige kinderen niet gezamenlijk met beide ouders. In 1997 gold dat voor 2 van de 10 vijftienjarigen. In verreweg de meeste gevallen was een scheiding van de ouders de oorzaak. Bij minder dan 5 procent van de vijftienjarigen in niet-intacte gezinnen was een of beide ouders overleden. In 2016 maakten meer dan 53 duizend kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gingen. Bij 33 duizend kinderen betrof het een echtscheiding en bij 20 duizend kinderen waren de ouders niet getrouwd. Hoewel het aantal kinderen dat jaarlijks betrokken is bij een echtscheiding al twee decennia tamelijk stabiel is, is het percentage van de kinderen dat niet gezamenlijk met beide ouders woont toegenomen. lees & zie verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/3-op-10-vijftienjarigen-wonen-niet-met-beide-ouders

reactie XEA.nl
Wat maken we er voor kinderen 'n "zootje van"!
Het gezin zou de hoeksteen van de Maatschappij moeten zijn.
Mijnheer Rutte, U zei toch dat het zo goed gaat! Bekijkt U het niet ZEER eenzijdig?!!!
Of is het List & Bedrog!
Ouders zouden HET voorbeeld moeten zijn voor HUN kinderen, maar dat blijkt dus niet overal zo te zijn, vandaar die excessen in de Maatschappij!

EASE2PAY N.V. publiceert het jaarverslag 2017 en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 juni 2018
lees elders meer.

media,
Minder winst voor vastgoedfonds Bever.
Bever zette een resultaat na belasting in de boeken van 1,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 9,6 miljoen euro. De herwaardering van de vastgoedportefeuille bedroeg 3,6 miljoen euro, tegenover 13,8 miljoen euro in het voorgaand boekjaar. Na verwerking van het resultaat over het verslagjaar bedroeg het eigen vermogen eind 2017 zo'n 96,2 miljoen euro op een balanstotaal van 158,7 miljoen euro. lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/1982013/minder-winst-voor-vastgoedfonds-bever

media
Omzetgroei en klein verlies voor DGB.
DGB zette voor 27,4 miljoen euro aan bruto-omzet in de boeken, tegen 13,4 miljoen euro een jaar eerder. De netto-omzet kwam in 2018 uit op 14,7 miljoen euro. Onder de streep resteerde een verlies van 0,9 miljoen euro. Dat is iets meer dan het negatieve resultaat van 0,7 miljoen euro een jaar eerder.
lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/1982016/omzetgroei-en-klein-verlies-voor-dgb

media,
Trump stelt importheffingen EU uit tot 1 juni.
lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/1982015/trump-stelt-importheffingen-eu-uit-tot-1-juni

TIE Kinetix: FLOW Partner Automation Platform Recognized by Independent Research Firm. lees elders meer.

CFO Bart Koops kondigt vertrek aan bij Beter Bed Holding N.V.
Chief Financial Officer Bart Koops heeft aangekondigd Beter Bed Holding N.V. per 1 augustus 2018 te gaan verlaten. Bart over zijn besluit: 'Sinds begin 2013 ben ik CFO van Beter Bed Holding N.V. Het was voor mij een moeilijke beslissing de groep te verlaten, maar met name het laatste jaar heeft een zware wissel getrokken op mijn privé-werk balans. In mijn toekomstige rol streef ik naar een betere balans.'
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Dirk Goeminne: 'Wij betreuren het vertrek van Bart, maar respecteren zijn besluit. De Raad van Commissarissen is inmiddels gestart met het zoeken naar een invulling.'

tijd 09.25
De goudprijs in euro per kg 34.944.71 en de zilverprijs in euro per kg 433.64

media,
Ilapak offers bagging equipment that can run new compostable film.
lees elders meer.

media,
TA Zilver Analyse Roy. by Roy Martens on 30 april 2018
Het is Jantje lacht, Jantje huilt in de zilvergrafiek.
Vorige week leek het erop dat de beren zich gewonnen hadden gegeven maar uiteindelijk bleek niets minder waar te zijn. Maandag hadden de stieren meteen door moeten pushen om de beren alle wind uit de zeilen te nemen maar het werd het tegengestelde! lees & zie verder op
http://www.edelmetaal-info.nl/2018/04/30/ta-zilver-analyse-roy-73/

media
’Flexibele arbeidsmarkt kost schatkist 10 miljard euro’.
AMSTERDAM - Werknemers met een flexcontract of een zzp-overeenkomst verdienen minder dan hun collega’s in vaste dienst, en betalen dus ook minder belasting. Als iedereen een salaris zou krijgen dat hoort bij een contract voor onbepaalde tijd, stroomt er jaarlijks €10 miljard extra de schatkist in, heeft vakbond FNV becijferd. lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/1982473/flexibele-arbeidsmarkt-kost-schatkist-10-miljard-euro

tijd 13.12
Goud $ 1.308.30 zilver $ 16,23 en platina $ 898,00 Gold/Silver Ratio 80.56
Olie $ 67,98 en de dollar euro 1,2036
1 bitcoin = 9.035,10 USA dollar
1 ripple = 0,82688 USA dollar

B&O-contract voor Royal Philips panden op de HTC.
lees elders meer.

Full stereocomplex PLA technology now commercially available from Total Corbion PLA. lees elders meer.

tijd 16.38
De Dow 23.953.15 -210.00 punten
De NASDAQ 7.068.81 +2.55 punten
Sandstorm Gold Today Vol. 59.000
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
10:23:17 M 5.915 -0.025 100 1 Anonymous 7 TD Sec
10:22:21 H 5.92 -0.02 100 80 National Bank 1 Anonymous K
10:22:21 H 5.92 -0.02 100 80 National Bank 1 Anonymous K

media,
Seabridge Gold Publishes 2017 Annual Report
Toronto, Canada… Seabridge Gold announced today that its 2017 Annual Report is now available on its website at www.seabridgegold.net/sharefinrep.php. In every annual report, the Company reviews the success of its programs for the year just ended measured against previously announced goals and sets out its plans and objectives for the current year. This year’s report also highlights the Company’s sustainable development initiatives and analyzes the potential impact of its unique strategy of growing its gold ownership per share.
Seabridge Gold holds a 100% interest in several North American gold resource projects. The Company’s principal assets are the KSM and Iskut properties located near Stewart, British Columbia, Canada and the Courageous Lake gold project located in Canada’s Northwest Territories. For a breakdown of Seabridge’s mineral reserves and resources by project and category please visit the Company’s website at http://www.seabridgegold.net/resources.php.
Neither the Toronto Stock Exchange, New York Stock Exchange, nor their Regulation Services Providers accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
All reserve and resource estimates reported by the Corporation were calculated in accordance with the Canadian National Instrument 43-101 and the Canadian Institute of Mining and Metallurgy Classification system. These standards differ significantly from the requirements of the U.S. Securities and Exchange Commission. Mineral resources which are not mineral reserves do not have demonstrated economic viability.

media in VS
Today, the ISM said its manufacturing index showed a reading of 57.3% for April, down from March’s reading of 59.3%. The data was weaker than expected as consensus forecasts were calling for a reading of 58.4%.

tijd 17.26
Goud $ 1.304,90 zilver $16,07 en platina $ 894 Gold/Silver Ratio 81.11
Olie $ 67,52 en de dollar euro 1,2007
1 bitcoin = 8.933,10 USA dollar
1 ripple = 0,81286 USA dollar

tijd 17.28
De Dow 23.877.18 -285.97 punten
De NASDAQ 7.041.45 -24.82 punten

media,
Healthy diet linked to later onset of menopause, UK study finds.
01 May 2018 --- Certain food groups could affect the age at which the menopause begins, researchers at the University of Leeds have found in a study examining the links between diet and the onset of menopause in British women. The study showed that high intake of healthy foods, such as oily fish and fresh legumes, such as peas and green beans were associated with a later onset of the menopause, while a high consumption of refined white pasta and rice was associated with an earlier start. The study used data from more than 14,150 women living in the UK. Along with a detailed diet questionnaire, an initial survey collected information on reproductive history and health. When a follow-up survey and questionnaire were conducted four years later, researchers were able to assess the diets of the women who had experienced the onset of a natural menopause in the interim. see and read more on
http://www.nutritioninsight.com/news/healthy-diet-linked-to-later-onset-of-menopause-uk-study-finds.html

Fijne avond en voor straks eet smakelijk.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL