Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

De eerlijkheid van 1 denarie per dag. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 24/09/2017 09:26
De eerlijkheid versus de wanhoop, dat proefden wij afgelopen week in de AVA van Oranjewoud. Daar vertelde de CEO zijn verhaal en was de wanhoop nabij! Waarom was hij die nabij? Hij verwacht van zijn medewerkers dat zij zich inzetten voor het loon dat hij biedt en dat zij de belangen van het bedrijf respecteren en uitdragen! Maar hij was teleurgesteld als hij het beeld van een deel en zelfs bij hoger personeel aantreft. In Frankrijk had hij zelfs de baas ontslagen, wat was dat een teleurstelling voor hem!
Zo liet hij weten, dat hij nauwelijks nog eerlijke en mensen die zich wilde inzetten voor zijn bedrijf, met 1 kaarsje moest gaan zoeken.
Het loon was belangrijker dan de prestatie die geleverd moest worden en hij verweet hemzelf dat hij misschien wel te zacht was en daardoor fouten maakte.
Maakte hij wel die fouten of hadden zijn medewerkers andere inschattingen over het werk dat zij geleverd hadden en het loon wat er tegenover stond?
Onze herinneringen ging terug naar het Bijbelse verhaal van wijngaardenier.
Die ging in de vroege morgen erop uit om arbeiders te zoeken voor zijn wijngaard en die vond hij en hij verzocht hen voor hem deze dag te werken voor 1 denarie per dag. Later op de dag herhaalde hij zijn zoektocht en ook toen bood hij 1 denarie aan de gevonden arbeiders voor de dag. Op het elfdeuur vond hij opnieuw arbeiders en die gingen ook voor 1 denarie aan het werk en toen er tegen de avond afgerekend moest worden kregen de arbeiders van zijn laatse zoektocht 1 denarie van hem. en toen de arbeiders van het eerste uur afgerekend werd, dachten zij meer te ontvangen dan de afgesproken 1 denarie voor de dag.

Maar helaas voor hem kregen zij niet meer en begonnen te klagen. Wij hebben de gehele dag gewerkt, ook in de hitte van de dag en krijgen slechts 1 denarie.
Maar de landeigenaar zei tot hen, had ik deze vergoeding niet met U afgesproken?

De landeigenaar deed in zijn ogen niets verkeerd, maar de werknemers waren met hun beloning niet tevreden.

Zo gaat het nu nog steeds, zoveel eeuwen later.

Inzet & beloning lopen niet altijd in de pas, maar zullen een latere beloning, bij een juiste inzet, alsnog beloond gaan worden (lees doormiddel van promotie).
Dat zagen wij bij de prestatie van wielrenster Blaak, de kroon op haar werk en inzet!

Duitsland
is vandaag aan het stemmen/kiezen en beleggers hopen op een grote winst voor Mevr. Kasner(Merkel). Maar onze inschatting is dat dat niet zal gebeuren, men kiest nog wel voor haar, maar de onvrede onder de Bevolking groeit en zal voor verlies voor Mevr. Kasner zorgen.

De agenda voor deze week.
maandag 25 sept.
Duitsland - Ondernemersvertrouwen Ifo Business Climate.

dinsdag 26 sept.
In de VS - 't Consumentenvertrouwen.
Vertrek van ons team naar Canada.

woensdag 27 sept.
In de VS - Bestellingen duurzame goederen + Olievoorraden.
AVA - Colruyt NV.

donderdag 28 sept.
CBS - berichten
Duitsland - Consumptieprijsindex Duitsland (Prel.)
EU - ondernemers vertrouwen + Economisch Sentiment.

vrijdag 29 sept.
Japan - Consumptieprijsindex Japan.
CBS - berichten
Duitsland, diverse berichten staat van ontwikkelingen.
In de VS - Consumenten sentiment + uitgave augustus j.l.

Voetbal uitslagen
23.09. 20:45 ADO Sparta 1 : 0
23.09. 19:45 Feyenoord NAC 0 : 2
23.09. 19:45 Heracles Roda 2 : 1
23.09. 18:30 Willem II Heerenveen 1 : 2

media CBS
Schulden huishoudens iets omhoog
De schulden van de Nederlandse huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk) bedroegen eind juni 2017 ruim 760 miljard euro, ruim 3 miljard euro meer dan eind maart. De schulden van de niet-financiële bedrijven daalden met bijna 2 miljard euro naar 808 miljard euro. De totale schuld van de private sector nam daarmee per saldo iets toe in het tweede kwartaal. Omdat het bruto binnenlands product (bbp) sterker toenam dan de schulden daalde de schuldquote (de schuld als percentage van het bbp ) tot 218,8 procent. Dit is weliswaar de laagste stand na 2008, maar ligt nog ver boven de door de Europese Commissie gestelde bovengrens van 133 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de schulden van de private sector.
De toename van de schulden van huishoudens komt doordat zij in het tweede kwartaal meer woninghypotheken afsloten dan aflosten. De niet-hypothecaire schulden daalden iets. De studieschulden namen iets toe, maar de overige niet-hypothecaire schulden, waaronder het consumptief krediet, daalden.
In dit bericht staat de ontwikkeling van de schulden van de private sector centraal. Naast schulden hebben huishoudens en bedrijven ook financiële bezittingen (zoals geld, aandelen en deelnemingen) en materiële bezittingen (zoals vastgoed). Deze en ook de collectieve besparingen van huishoudens (inleg in de pensioenpotten) worden in dit bericht buiten beschouwing gelaten.
Schulden huishoudens omhoog na september 2014
Na september 2014 zijn de schulden van de huishoudens gestegen, na een periode van daling. De stijging betreft vooral woninghypotheken. De woninghypotheekschuld liep op van 649 miljard euro eind september 2014 naar 669 miljard euro eind juni 2017. De niet-hypothecaire schulden stegen in dezelfde periode van 88,5 miljard euro naar 91 miljard euro. De studieschulden stegen, maar andere niet-hypothecaire schulden, waaronder het consumptief krediet, namen af. lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/schulden-huishoudens-iets-omhoog


media CBS
Overheidsschuld daalt verder
De overheidsschuld daalde in de eerste helft van 2017 met bijna 14 miljard euro naar 421 miljard euro. Dit komt overeen met 58,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en is de laagste schuldquote sinds 2010. De schuld kon afnemen door een begrotingsoverschot van 4 miljard euro en de opbrengsten uit de verkoop van financiële bezittingen. Het overheidssaldo over de periode van het derde kwartaal 2016 tot en met het tweede kwartaal 2017 komt uit op een overschot van 1,1 procent van het bbp. Dit meldt het CBS.
De overheidsschuld uitgedrukt als percentage van het bbp op jaarbasis wordt de schuldquote genoemd. Eind 2016 bedroeg deze nog 61,8 procent. Dit was boven de Europese norm van 60 procent aan het eind van een kalenderjaar. De schuldquote wijzigt door veranderingen in de overheidsschuld en door ontwikkeling van het bbp. De afname van 3,1 procentpunt van de schuldquote in het eerste halfjaar van 2017 was voor 1,2 procentpunt toe te rekenen aan de groei van het bbp.
lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/overheidsschuld-daalt-verder

Vergeten Mijnheer Rutte!
Julio Poch, nu kan hij vrij?
Getuige: Julio Poch geruild voor Jorge Zorreguieta.
Meijer zei zich te baseren op een “off-the-recordgesprek” dat hij enige maanden na aanhouding van Poch in 2009 voerde met officier van justitie Guus Schram. Meijer:
“Hij zei me dat er in het onderzoek tegen Poch hogere belangen waren die ik me waarschijnlijk niet kon voorstellen. Ik vroeg Schram of hij doelde op de relatie van deze zaak met het Koninklijk Huis, een gerucht dat toen al in bredere kring werd gehoord. Hierop gaf hij geen antwoord, maar uit zijn lichaamstaal maakte ik op dat ik gelijk had.”
‘Nederland werkte mee om Zorreguieta ongemoeid te laten’ lees verder op
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/17/getuige-julio-poch-geruild-voor-jorge-zorreguieta-a1421684

Waar is nog rechtvaardigheid?

XEA.nl
Waarschuwt al jaren voor de alsmaar groeiende schuldenlast in de wereld en Nederland is qua inwoners de grootste schuldenaar.
De privé schuldenbedragen.
Schulden Nederlandse Huishouden, met dank aan het CBS
Financiële balansen en transacties naar sectoren; nationale rekeningen.
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.
Schulden & leningen totaal x miljoen
1995 211 934
2013 747 376
2014 744 918 55 plussers losten veel schulden af.
2015 754 119
2016 760 871 deze zijn < Kortlopende schulden 21.611 en >langlopende schulden 739.260

Ga eens na als de rente wel gaat stijgen, welke extra last er op de schouders van de Nederlandse huisgezinnen gaat komen, beangstigend.
Nederland heeft de HOOGSTE privé schulden van de wereld.

President Trump schroeft de spanning nog meer op met Noord - Korea.
Hij lat Bommenwerpers langs de kust van Noord - Korea vliegen.

Dit zal de goudprijs en belangstelling doen toenemen.
Maar ook de toenemende schulden in de wereld is voor ons de drijfveer om in Canada verschillende Mijnbouwers te bezoeken de komen de week/begin okt. a.s.
Hierdoor zal onze nieuwsgaring beperkt zijn.
Daarna zullen wij verslag doen over onze bevindingen over de stand van zaken in de Mijnbouw sector en speciaal in Canada. Vancouver in het Walhalla van de Mijnbouw.


OV reizen met het Spoor
Wie betalen de kosten van poortjes etc. etc.
De Reizigers, wij kocht een kaartje voor Schiphol en daar wordt i.v.m. de chip in het kaartje, 1 euro aan kosten voor de chip per kaartje berekend.
Berekent het Kabinet deze kosten ook mee die de Burgers extra moeten betalen?
Werk uitvoeren op rekening van de Burgers, daar is de Overheid sterk in.
Uit eigen zak betalen? Ho maar!

Novartis and The Max Foundation transform pioneering cancer access program for people in lower-income countries. lees elders meer.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL