Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Beleggers moe van de angst en Wall Street had een lusteloze dag. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 22/09/2017 06:16
De spanning en de records op Wall Street werden gisteren veel beleggers teveel. Het aanbod werd niet opgenomen, dus lagere prijzen op de borden.
De DOW sloot op 22,359.23 -53.36 -0.24%
S&P 500 2,500.60 -7.64 -0.30%
NASDAQ 6,422.69 -33.35 -0.52%
TR US INDEX 222.67 -0.64 -0.29%

Goud stabiel op $ 1.297,10 zilver $17,01 en platina $ 941,-- Gold/Silver Ratio 76.23
Olie $ 50,63 en de dollar euro 1,1962

In de Oostmarkt hetzelfde beeld
In Japan de Nikkei 20.279 -67 punten
In Hong Kong de Hang Seng 27.874 -235 punten
In Australië de All Ordinaries 5.732 +15 punten
In Singapore de Straits 3.212 - 1 punt.

De Valuta's
de dollar euro 1,1962 de Yen 1,3365 't Pond 0,8805 AU$ 1,5061 C$ 1,4723 NZ$ 1,6322 en Sing$ 1,6121

De agenda voor vrijdag 22 sept.
Nationale bank van België (BE) - Ondernemersvertrouwen België.
Diversen berichten CBS

Sandstorm Gold Yesterday Vol.623.800
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:00:00 T 5.67 -0.06 48 65 Goldman 36 Latimer Q
16:00:00 T 5.67 -0.06 2 36 Latimer 80 National Bank Q
16:00:00 T 5.67 -0.06 34 36 Latimer 7 TD Sec Q
16:00:00 T 5.67 -0.06 100 79 CIBC 90 Barclays KQ

Actuele goud en zilver prijs
22-sep-2017 06:30 CET
Goudprijs: € 1.083,94 +2,49
Zilverprijs: € 14,22 +0,03
Prijzen in euro's en per troy ounce
Rusland weer aan het Goud kopen?
Dit land is op dit moment de grootste netto inkoper!

media, CBS
Economisch beeld verandert nauwelijks
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in september nagenoeg hetzelfde als een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half september presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend. De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.
lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/economisch-beeld-verandert-nauwelijks

media CBS
Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt
Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het in het tweede kwartaal van 2017 met 2,1 procent gestegen, evenveel als in het eerste kwartaal. Het inkomen steeg vooral doordat meer mensen aan het werk waren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens. Op basis van deze cijfers kan geen uitspraak worden gedaan over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende huishoudensgroepen.
Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is nu vanaf het tweede kwartaal van 2014 ieder kwartaal toegenomen. De stijging in 2017 is van een vergelijkbare orde van grootte als de groei over 2016, die uitkwam op 2,3 procent. Kwartaalcijfers over het reëel beschikbaar inkomen worden bepaald door bij het verslagkwartaal de inkomens van de voorgaande drie kwartalen op te tellen. lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/beschikbaar-inkomen-van-huishoudens-stijgt

media CBS
Bbp-groei tweede kwartaal 2017 blijft 1,5 procent
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. De tweede berekening van het bbp wordt altijd circa 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening, die is gepubliceerd op 16 augustus. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Verder namen ook de investeringen weer toe. Het bbp groeit al 13 kwartalen achter elkaar. De groei van het bbp in het tweede kwartaal is uitzonderlijk hoog. Zo’n groeicijfer is deze eeuw pas twee keer eerder opgetekend. In hoeverre de groei in het tweede kwartaal een uitschieter is, zal blijken bij de groeicijfers van de komende kwartalen. lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/bbp-groei-tweede-kwartaal-2017-blijft-1-5-procent

media CBS
Schulden huishoudens iets omhoog
De schulden van de Nederlandse huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk) bedroegen eind juni 2017 ruim 760 miljard euro, ruim 3 miljard euro meer dan eind maart. De schulden van de niet-financiële bedrijven daalden met bijna 2 miljard euro naar 808 miljard euro. De totale schuld van de private sector nam daarmee per saldo iets toe in het tweede kwartaal. Omdat het bruto binnenlands product (bbp) sterker toenam dan de schulden daalde de schuldquote (de schuld als percentage van het bbp ) tot 218,8 procent. Dit is weliswaar de laagste stand na 2008, maar ligt nog ver boven de door de Europese Commissie gestelde bovengrens van 133 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de schulden van de private sector.
De toename van de schulden van huishoudens komt doordat zij in het tweede kwartaal meer woninghypotheken afsloten dan aflosten. De niet-hypothecaire schulden daalden iets. De studieschulden namen iets toe, maar de overige niet-hypothecaire schulden, waaronder het consumptief krediet, daalden.
In dit bericht staat de ontwikkeling van de schulden van de private sector centraal. Naast schulden hebben huishoudens en bedrijven ook financiële bezittingen (zoals geld, aandelen en deelnemingen) en materiële bezittingen (zoals vastgoed). Deze en ook de collectieve besparingen van huishoudens (inleg in de pensioenpotten) worden in dit bericht buiten beschouwing gelaten.
Schulden huishoudens omhoog na september 2014
Na september 2014 zijn de schulden van de huishoudens gestegen, na een periode van daling. De stijging betreft vooral woninghypotheken. De woninghypotheekschuld liep op van 649 miljard euro eind september 2014 naar 669 miljard euro eind juni 2017. De niet-hypothecaire schulden stegen in dezelfde periode van 88,5 miljard euro naar 91 miljard euro. De studieschulden stegen, maar andere niet-hypothecaire schulden, waaronder het consumptief krediet, namen af. lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/schulden-huishoudens-iets-omhoog


media CBS
Overheidsschuld daalt verder
De overheidsschuld daalde in de eerste helft van 2017 met bijna 14 miljard euro naar 421 miljard euro. Dit komt overeen met 58,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en is de laagste schuldquote sinds 2010. De schuld kon afnemen door een begrotingsoverschot van 4 miljard euro en de opbrengsten uit de verkoop van financiële bezittingen. Het overheidssaldo over de periode van het derde kwartaal 2016 tot en met het tweede kwartaal 2017 komt uit op een overschot van 1,1 procent van het bbp. Dit meldt het CBS.
De overheidsschuld uitgedrukt als percentage van het bbp op jaarbasis wordt de schuldquote genoemd. Eind 2016 bedroeg deze nog 61,8 procent. Dit was boven de Europese norm van 60 procent aan het eind van een kalenderjaar. De schuldquote wijzigt door veranderingen in de overheidsschuld en door ontwikkeling van het bbp. De afname van 3,1 procentpunt van de schuldquote in het eerste halfjaar van 2017 was voor 1,2 procentpunt toe te rekenen aan de groei van het bbp.
lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/overheidsschuld-daalt-verder

Vergeten Mijnheer Rutte!
Julio Poch, nu kan hij vrij?
Getuige: Julio Poch geruild voor Jorge Zorreguieta.
Meijer zei zich te baseren op een “off-the-recordgesprek” dat hij enige maanden na aanhouding van Poch in 2009 voerde met officier van justitie Guus Schram. Meijer:
“Hij zei me dat er in het onderzoek tegen Poch hogere belangen waren die ik me waarschijnlijk niet kon voorstellen. Ik vroeg Schram of hij doelde op de relatie van deze zaak met het Koninklijk Huis, een gerucht dat toen al in bredere kring werd gehoord. Hierop gaf hij geen antwoord, maar uit zijn lichaamstaal maakte ik op dat ik gelijk had.”
‘Nederland werkte mee om Zorreguieta ongemoeid te laten’ lees verder op
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/17/getuige-julio-poch-geruild-voor-jorge-zorreguieta-a1421684

Waar is nog rechtvaardigheid?

media CBS
Ruim 70 procent leerlingen naar bijzonder onderwijs
Meer dan 7 op de 10 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gaan naar een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, ook wel bijzonder onderwijs genoemd. Dat percentage is al decennia stabiel in het primair onderwijs, maar daalt sinds de jaren negentig in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe en heel oude cijfers. In 2017 is het honderd jaar geleden dat Nederlandse politici in een compromis vastlegden dat het bijzonder onderwijs financieel gelijk zou worden gesteld aan het openbaar onderwijs, tegelijk met de invoering van het algemeen kiesrecht. Drie jaar later werd die gelijkstelling per wet geregeld. Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gaan er van elke 10 leerlingen 3 naar het openbaar basisonderwijs. Wel is sindsdien het percentage leerlingen van katholieke basisscholen gedaald en dat van leerlingen van bijzondere basisscholen met een andere dan katholieke of protestants-christelijke achtergrond gegroeid. Dat zijn bijvoorbeeld islamitische, reformatorische en joodse scholen en de vrije school. lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/ruim-70-procent-leerlingen-naar-bijzonder-onderwijs

TKH verkoopt haar 5,06%-belang in Nedap
Technologiebedrijf TKH Group N.V. (‘TKH’) maakt bekend dat zij haar belang in N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek (‘Nedap’) van 5,06% verkoopt aan fondsen beheerd door Teslin Capital Management B.V. (‘Teslin’). De desinvestering van het belang hangt samen met een verder ingezette focus bij TKH op haar kerntechnologieën in samenhang met de 7 verticale groeimarkten. TKH heeft dit belang in 2010 verworven waarbij steeds is aangegeven de zelfstandige koers van Nedap te respecteren. De transactie leidt tot een eenmalige netto-bate van € 5,8 miljoen.

media SnowWorld
SnowWorld krijgt Belgische eigenaar.
Lees verder op
http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/snowworld/29341833/__SnowWorld_krijgt_Belgische_eigenaar__.html

media OV kaart
Vrouw snapt ov-poortjes niet
Op Amsterdam Centraal zijn vanaf vandaag de ov-poortjes dicht. En het blijkt nog best ingewikkeld om ze te openen.
reactie XEA.nl
Wij hebben ook geen OV kaart en kunnen dan niet meer in Amsterdam CS een broodje halen. Derving van nering.

media,
„We zullen met de hardste middelen terugslaan als de VS ons aanvallen.” Dat zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in een reactie op uitspraken van president Trump. lees verder op
http://www.telegraaf.nl/buitenland/29344254/__Kim__uitspraken_Trump_zijn_oorlogsverklaring__.html

tijd 09.08
De AEX 527,85 -0,62 -0,12% Arcelor EUR 21,43 -56ct vol. 1 miljoen, waar komen al die aandelen vandaan? Neppers?

tijd 09.10
De MIdcap 812,71 -0,53 -0,07% Corbion EUR 27,075 +52ct vol. 23.876 van waar deze stijging? Is er wat te verwachten dit weekend?

tijd 09.11
De Smallcap 1.017,91 -0,72 -0,07% Nedap EUR 40,10 +46ct vol. 4.322 SIF stijgt door naar EUR 17,605 +20ct vol. 2.738

tijd 09.13
Kiadis Ph. EUR 8,179 +33ct vol. 155.000

tijd 09.14
De Bel 20 3.963,37 -5,30 -0,13% Galapagos EUR 83,57 -1,05 vol. 25.000

tijd 09.15
De CAC 5.275.28 +7,99 +0,15% LÓreal EUR 184,40 +7,80 vol. 298.000

tijd 09.16
De DAX 12.572.40 -27,63 -0,22% Deutsche Boerse EUR 93,15 -1,04 vol. 866 Thyssen Kr. EUR 24,75 -25ct vol. 3.876

tijd 09.36
Corbion heeft vuur in de broek EUR 27,645 +1,09 vol. 64.261

tijd 11.07
De Midcap 816.58 +3,45 +0,42% Corbion EUR 27,78 +1,23 vol. 163.127 Hoger op een advies, maar dat lijkt ons sterk. Er moet meer zijn! PostNL EUR 3,564 -2ct vol. 1,2 milj.

tijd 11.11
De DAX 12.610.93 +10,90 +0,09% Infineon EUR 20,85 +22ct 329.000

tijd 13.00
Pharming EUR 0,621 +3,5ct vol. 30,8 milj. Kardan EUR 0,21 -5ct vol. 7,2 milj. Kiadis EUR 8,921 +1,07 vol. 1,3 milj. Nedsense EUR 0,15 +1ct vol. 16.847 SnowWorld EUR 10,15 vol. 23.855

tijd 13.04
Goud $ 1.295,70 zilver $ 12,96 en platina $ 940,-- Gold/Silver Ratio 76.37
Olie $ 50,58 en de dollar euro 1,1970

tijd 13.13
De AEX licht in de plus op 528,81 +0,34 +0,06% en de DAX 12.644.98 +44,95 +0,36%

tijd 13.15
De Bel 20 3.974,08 +5,41 +0,14% en de CAC 5.290,45 +23,16 +0,44%

tijd 13.17
Goud EUR 34.795 per kilo
Zilver EUR 456 per kilo.

media,
Draghi: jeugdwerkloosheid steviger aanpakken.
DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Mario Draghi wil dat regeringen in de eurozone meer doen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dat zei de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), tijdens een toespraak in Ierland. Volgens hem zijn jongeren in sommige landen disproportioneel hard getroffen door de crisis en is het zaak dat overheden hun arbeidsmarkten hervormen om het vooruitzicht te verbeteren. De hoge werkloosheid onder die groep gaat volgens Draghi gepaard met hoge kosten voor de samenleving, ook omdat de jeugd een ,,uitzonderlijk wantrouwen in de waarde van de maatschappij" heeft ontwikkeld. Ook zijn jongeren boos en gaan zij gebukt onder verwachtingen die maar niet worden waargemaakt. Door het economische herstel in de eurozone loopt de werkloosheid terug, ook onder jongeren. Deze tendens houdt naar verwachting aan. Toch zouden landen volgens Draghi meer moeten doen op het gebied van baanzekerheid voor werknemers en de inrichting van beroepsopleidingen om de jeugd vooruit te helpen.

tijd 14.34
De AEX licht in het verlies op 527,53 -0,94 -0,18% Gemalto EUR 39,705 -91ct vol. 448.000 Arcelor EUR 21,60 -39ct vol. 5,7 milj. KPN EUR 2,86 -7ct vol. 11,1 milj. Galapagos EUR 83,40 -1,22 vol. 195.000

tijd 14.37
De DAX 12.602.94 +2,91 +0,02% Deutsche Boerse EUR 91,70 -2,49 vol. 117.000 Thyssen Kr. EUR 24,795 -20ct vol. 540.000 Infineon EUR 20,835 +20ct vol. 790.000

Actuele goud en zilver prijs
22-sep-2017 14:30 CET
Goudprijs: € 1.081,47 +0,03
Zilverprijs: € 14,14 -0,05
Prijzen in euro's en per troy ounce

tijd 15.36
Sandstorm Gold Today
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
09:35:17 T 5.73 +0.06 100 39 Merrill Lynch 1 Anonymous
09:33:54 T 5.72 +0.05 100 79 CIBC 79 CIBC
09:33:54 T 5.72 +0.05 100 79 CIBC 79 CIBC

tijd 15.40
De AEX stabiel in het kleine verlies op 527,77 -0,70 -0,13% Arcelor EUR 21,535 -45ct vol. 6,4 milj. Gemalto EUR 39,20 -79ct vol. 611.000 KPN EUR 2,859 -7ct vol. 13,1 milj.

tijd 15.42
De Smallcap 1.017,51 -1,12 -0,11% Nedap EUR 40,225 +58ct vol. 9.814

Oranjewoud/ANTEA GROEP
Oktober in het teken van Best Value
lees elders meer.

tijd 16.36
De DOW licht lager op 22,344.67 -14.56 -0.07%
S&P 500 2,500.07 -0.53 -0.02%
NASDAQ 6,422.31 -0.38 -0.01%
TR US INDEX 222.57 -0.10 -0.04%

Actuele goud en zilver prijs
22-sep-2017 16:45 CET
Goudprijs: € 1.083,02 +1,57
Zilverprijs: € 14,18 0,00
Prijzen in euro's en per troy ounce

Asanko Gold Operational Update.
lees elders meer

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
18 sept. EUR 26.595 129.843 984 EUR 26.645 158.321 1.061 17.35.16
Om 17.35.00 uur EUR 26,64
19 sept. EUR 26.445 110.704 890 EUR 26,43 124.983 906 17.35.14
Om 17.35.00 EUR 26,43
20 sept. EUR 26,50 94.846 877 EUR 26,575 113.321 930 17.35.03
21 sept. EUR 26.595 73.165 763 EUR 26,55 93.735 823 17.35.16
Om 17.35.00 uur EUR 26,555 enkele seconden voor dit tijdstip nog EUR 26,60
om 17.36.27 last trading 1.066 26,55
22 sept. EUR 27,15 320.355 2.425 EUR 27,24 349.682 2.517 17.35.26
enkele seconden voor 17.35.00 nog EUR 27,34.

tijd 17.39
De AEX 528,03 -0,44 -0,08% de week beginstand was 526.78
De Midcap 816,98 +3,85 +0,47%
De Smallcap 1.017,71 -0,92 -0,09%
De Bel 20 3.957,96 -10,71 -0,27%
De CAC 5.281,29 +14,00 +0,27%
De DAX 12.597,62 -2,41 -0,02% een voorschot op de verkiezingen?

shortlijst
BlackRock Invest. Man.(UK) Ltd Wereldhave N.V. NL0000289213 0,59 21 sep 2017
Marshall Wace LLP OCI N.V. NL0010558797 0,92 21 sep 2017
Scopia Capital Man. LLC Philips Lighting N.V. NL001182139 0,69 21 sep 2017
AHL Partners LLP Koninklijke BAM Groep N.V. NL0000337319 0,97 20 sep 2017
Heineken N.V. successfully prices €800 million of Notes
Amsterdam, 22 September 2017 - Heineken N.V. (EURONEXT: HEIA; OTCQX: HEINY) today announced that it has successfully placed 12-year Notes with a coupon of 1.50% for a principal amount of €800 million. The Notes will be issued under the Company's Euro Medium Term Note Programme and will be listed on the Luxembourg Stock Exchange. The proceeds from the Notes issuance will be used for general corporate purposes including the refinancing of existing debts. The maturity date of the Notes is 3 October 2029. BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC and Santander acted as book runners.
ENDS

Ageas en Norges Bank: Transparantiekennisgeving
Norges Bank informeerde Ageas op 20 september 2017, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 19 september 2017 zijn belang 3,05% bedraagt.
reactie XEA.nl
Deze Norges bank belegd de olie gelden van de Staat, maar handelt er wel in, dus die kunnen doormiddel van systemen wel eens voor vreemde prijsontwikkelingen kunnen zorgen. Houdt daar dus rekening mee.

media
Rusland koopt half miljoen troy ounce goud bij.
De centrale bank van Rusland heeft in augustus opnieuw goud aan haar reserves toegevoegd, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de centrale bank. In een maand tijd werd een half miljoen troy ounce bijgekocht, dat is omgerekend 15,55 metrische ton. Met deze laatste toevoeging komt de totale goudvoorraad van Rusland uit op 1.745 ton, wat omgerekend naar de actuele goudprijs een waarde van $73,5 miljard vertegenwoordigt. Dat is omgerekend bijna 17% van de totale reserves van de centrale bank. lees en zie grafieken op
https://www.hollandgold.nl/nieuws/rusland-koopt-half-miljoen-troy-ounce-goud/

tijd 18.54
Fijn weekend en een mooie gezellige avond.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL