Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Wall Street licht hoger gesloten en Oostmarkt vlak. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 17/08/2017 06:04
President Trump wil geen overleg meer met de CEO's van de grote bedrijven in de VS en wil daarmee stoppen. Want de CEO's hebben op deze manier van samenwerken met de President geen trek meer.
Dat deed de "haren" rijzen bij de CEO's, maar ook bij de beleggers in de VS en elders.
Wat wil je NU mijnheer Trump? Je moet toch feeling houden met wat er gaande is bij de bedrijven(lees in de VS qua ontwikkeling & economie of ben je een egoïst?
Alles lijkt op het laatste, jammer, maar misschien hervind je jezelf weer spoedig en blaas je dit ook weer af.

De DOW sloot op 22,024.87 +25.88 +0.12%
S&P 500 2,468.11 +3.50 +0.14%
NASDAQ 6,345.11 +12.10 +0.19%
TR US INDEX 219.16 +0.34 +0.16%

Goud stijgt naar $ 1.287,80 zilver boven de $17 op $17,11 en platina $ 975,--
Gold/Silver Ratio 75.24
Olie zakt naar $ 46,93 en de dollar euro 1,1781

In de Oostmarkt een vlak beeld op de beurzen aldaar
In Japan de Nikkei 19.715 -13 punten
In Hong Kong -1/2 punt op 27.408
In Australië de All Ordinaries 5.831 +1/2 punt
In Singapore de Straits 3.266 -12 punten

De valua's
de dollar euro 1,1781 de Yen 129,36 't pond 0,9122 AU$ 1,4841 C$ 1,4848 NZ$ 1,6065 en Sing$ 1,6049

De agenda voor deze week
donderdag 17 aug
AND International Publishers NV - Halfjaarresultaten 2017
ForFarmers - Halfjaarresultaten 2017
Japan - Handelsbalans Japan
Kon. Boskalis Westminster NV - Halfjaarresultaten 2017
Lotus Bakeries NV - Halfjaarresultaten 2017
NN Group - Resultaten 2e kwartaal 2017
In de EU - Consumptieprijsindex + Handelsbalans
In de VS - Werkloosheid + Industriële Productie + Leading Indicators + Federal Reserve (USA) - Geldhoeveelheid.

vrijdag 18 aug.
Brunel International NV - Halfjaarresultaten 2017
Stern Groep NV - Halfjaarresultaten 2017
In Duitsland - Producentenprijsindex Duitsland
ECB - Betalingsbalans
EU - Bouwproductie
Optie expiraties
In de VS - Consumenten sentiment

Actuele goud en zilver prijs
17-aug-2017 06:30 CET
Goudprijs: € 1.092,15 +1,71
Zilverprijs: € 14,53 -0,01
Prijzen in euro's en per troy ounce

Sandstorm Gold Yesterday Vol. 1.080.800
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:00:00 T 5.61 +0.14 50 36 Latimer 39 Merrill Lynch Q
16:00:00 T 5.61 +0.14 54 80 National Bank 36 Latimer Q
16:00:00 T 5.61 +0.14 2,300 80 National Bank 79 CIBC KQ

media
Heijmans was gisteren de stijger te Amsterdam, maar de vreugde zal van korte duur zijn, want hoe broos is het daar nog? Ons antwoord is heel broos, Heijmans is door de Banken (lees financiers) gekortwiekt en moest mooie bedrijven van de hand doen. De wegen projecten leveren nog geen winst op en de Westfrisia weg moet nog afgewerkt worden en wat zal daar nog uitkomen?
Wij laten Heijmans naast ons liggen en zouden er nog voor geen goud instappen op deze prijs.
Dan kunnen beleggers beter in goud stappen, dat is door de eeuwen heen geld waard gebleven. Ook kunnen beleggers in Mijnbouw bedrijven stappen en dan meer in bedrijven die deelnemingen in Mijnbouwers hebben. Sandstorm is er zo een, die volgen wij al jaren, heeft nog niet de beste kant van zich laten zien, maar het tij keert bij dit bedrijf is onze taxatie.

media CBS
Groei werkgelegenheid zet door
Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 18 duizend per maand toegenomen tot 8,6 miljoen in juli, meldt het CBS. In deze leeftijdsgroep waren er in totaal 4,3 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hadden. Onder hen waren 436 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 7 duizend per maand. De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is met gemiddeld 4 duizend per maand gedaald. UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 364 duizend in juli. lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/33/groei-werkgelegenheid-zet-door

Maar werkeloosheid is ook HOOG!
media CBS
1,3 miljoen mensen willen (meer) werken
*In het tweede kwartaal van 2017 waren er ruim 1,3 miljoen mensen zonder werk die zochten en/of beschikbaar waren voor werk of die in deeltijd werkten en meer uren wilden werken. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Deze groep van 1,3 miljoen mensen is in drieën te verdelen. Op de eerste plaats mensen die geen betaald werk hadden, actief naar een baan gezocht hebben én daarvoor direct beschikbaar waren (ILO-werkloosheidsindicator). In het tweede kwartaal waren dat er 451 duizend. Daarnaast mensen zonder werk die óf naar werk hebben gezocht óf hiervoor direct beschikbaar waren (436 duizend). En ten slotte deeltijdwerkers die meer uren wilden werken en hiervoor direct beschikbaar waren (460 duizend). 'Beschikbaar' wil in dit verband zeggen dat mensen aangeven binnen twee weken te kunnen beginnen met werken. Hoewel verschillende definities mogelijk zijn, volgt het CBS voor de aanduiding van deze drie groepen de internationaal gangbare definitie ‘onbenut arbeidspotentieel’. Sinds 2014 krimpt dit arbeidspotentieel. Een jaar geleden waren er nog 209 duizend personen meer die hiervan deel uitmaakten. Onder 55-plussers is de afname iets later begonnen.
* redactie XEA.nl
Dit is een heel ander getal van werkeloosheid!
Lees en zie meer op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/33/1-3-miljoen-mensen-willen--meer---werken

media CBS
Bedrijfsleven ervaart personeelstekort
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer moeite met het vinden van geschikte arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal meldt één op de zes ondernemers personeelstekort als een belemmering te ervaren voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Dit komt ook tot uiting in het ondernemersvertrouwen, dat staat op het hoogste niveau sinds eind 2008. Dat melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van nieuwe cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).
lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/33/bedrijfsleven-ervaart-personeelstekort

NN Group reports 2Q17 results
lees elders meer

Boskalis boekt lager resultaat conform verwachting. lees elders meer.

ForFarmers
Stevig eerste halfjaar 2017 ondersteund door herstel agrarische sector. lees elders meer.

Sport Voetbal
FC Utrecht heeft een knappe 1-0 zege geboekt op Zenit. Deze club staat in Rusland wel boven aan! Knappe prestatie van de Utrechtenaren.

Verslag over het eerste halfjaar van 2017 AND International Publishers NV.
lees elders meer.

media,
37 doden bij oproer gevangenis Venezuela
Bij een gevangenisoproer in Puerto Ayacucho in het zuiden van Venezuela zijn minstens 37 gedetineerden omgekomen. lees verder op http://www.telegraaf.nl/

Actuele goud en zilver prijs
17-aug-2017 07:45 CET
Goudprijs: € 1.093,50 +3,06
Zilverprijs: € 14,55 +0,01
Prijzen in euro's en per troy ounce

Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2017 een nettowinst geboekt van EUR 1.516 miljoen. lees elders meer.

Onzekerheid in de wereld.
Dat wordt door allerlei media berichten onder gesneeuwd, maar het is en blijft er nog steeds.
De schuldenlast in de wereld wordt door iedereen verzwegen, ook Mijnheer Dijsselbloem is er enig in. Alles zegt hij wijst in een goede ontwikkeling, maar dat de Nederlanders de grootste schuld privé in de wereld hebben laat hem koud.

XEA.nl
Waarschuwt al jaren voor de alsmaar groeiende schuldenlast in de wereld en Nederland is qua inwoners de grootste schuldenaar.
De privé schuldenbedragen.
Schulden Nederlandse Huishouden, met dank aan het CBS
Financiële balansen en transacties naar sectoren; nationale rekeningen.
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.
Schulden & leningen totaal x miljoen
1995 211 934
2013 747 376
2014 744 918 55 plussers losten veel schulden af.
2015 754 119
2016 760 871 deze zijn < Kortlopende schulden 21.611 en >langlopende schulden 739.260 samen 760.871

Ga eens na als de rente wel gaat stijgen, welke extra last er op de schouders van de Nederlandse huisgezinnen gaat komen, beangstigend.
Nederland heeft de HOOGSTE privé schulden van de wereld.

Koop - Verkoopprijs verschillen.
Verschillen tussen Koop en verkopen is bij veel fondsen veel te groot, vooral lokaal met 10ct of meer. Dit wijst naar manipulatief gedrag.
]De LP 'ers willen zelf de snelste winst binnen halen is ons vermoeden!

Kadaster Nederland, 19.979 verkochte woningen in juli 2017. lees elders meer.

Antea Group, 5 EHS Tips for Protecting & Bolstering Your Tech Brand's Reputation. lees elders meer.

Is dit vraag & aanbod?
Orderboek
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
1 10 3,522 3,638 10 1
1 1.000 3,521 3,639 1.000 1
1 1.000 3,52 3,64 3.000 1

nog een
Orderboek
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
1 17 mkt mkt 14 4 opdrachten !!!! voor 14 aandelen, dat moet Takeaway wel zijn.
1 222 37,645 37,27 79 1
1 125 37,31 38,025 234 1

media - tijd 08.56
De goudprijs in euro per kg 35.166.73 en de zilverprijs in euro per kg 467.58

tijd 09.01
De AEX 524.66 -1,23 -0,23% Bos Kalis EUR 28,15 -1,17 vol. 42.000

tijd 09.05
De Bel 20 3.945,03 -9,05 -0,23% een licht teneur stemming op de Europese beurzen. Niet vreemd, na enekele dagen van plussen.

In de media, 1 lezer maakte ons hier opmerkzaam.
KUL
Wat een argumentatie dat kinderen niet mogen worden uitgezet naar een land waar ze niet zijn geboren en ook nooit zijn geweest. Als dit waar zou zijn, dan mogen er in Nederland ook geen kinderen worden toegelaten die hier niet zijn geboren en ook nooit zijn geweest. L.W. te Almere.
Met dank aan de lezeres.

tijd 09.22
De DAX 12.233,52 -30,34 -0,25% vrij vlak en iets meer verliesjes.

tijd 09.23
De Smallcap 1.011,55 +0,67 +0,07% Takeaway EUR 38,105 +27ct vol. 508 = 18 transacties = 28,23 per transactie.
De CEO maar klagen dat de beurs/dagomzet is gehalveerd. Je moet niet zeuren, de prijsvorming wordt toch bewust gestuwd naar hogere prijzen.
Dan zit je toch als CEO in de prijzen, maar verdienen is heel wat anders aan je business.
Mag je dit handel noemen?
7 17/08/2017 09:00:10 CEST 37,69 3,00 Exchange Continuous
6 17/08/2017 09:00:10 CEST 37,645 76,00 Auction
5 17/08/2017 09:00:10 CEST 37,645 3,00 Auction
4 17/08/2017 09:00:10 CEST 37,645 7,00 Auction
3 17/08/2017 09:00:10 CEST 37,645 1,00 Auction
2 17/08/2017 09:00:10 CEST 37,645 2,00 Auction
1 17/08/2017 09:00:10 CEST 37,645 4,00 Auction
Wat zullen de toezichthouders hiervan denken?
Dit is al maanden gaande! Systemen kunnen je aandeel "maken & breken"!
Daar heb je geen winst cijfers voor nodig en een onzekere toekomst speelt ook niet mee.
Sturen en sturen en een rijbewijs heb je OOK niet nodig, alleen wat geld voor de aankoop van verschillende systemen en je bent de MAN!
Beschamend toch als de handel hierop is gebaseerd!
Voeg nummers aan de digitale aandelen en je haalt ze er zo uit, want geld & aandelen stromen zijn eenvoudig te controleren. Zeker 80% van de handel SCHOON je per direct op!
Waarom doen ze dat dan NIET?

tijd 09.43
Goud loopt iets op naar $ 1.289,10 zilver $ 17,13 en platina $ 976,-- Gold/Silver Ratio 75.21 Olie $ 46,88 en de dollar euro 1,1767
Edelmetaal is aan een doorbrak bezig, dat verwachten wij met deze toestand in de wereld. Wij zijn geen zwartkijkers, maar realisten. Als er 40 - 50 jaar geleden iets was in de wereld, dan trok edelmetaal aan, nu lijkt de wereld wel in brand te staan en wat merkt 't edelmetaal? Systemen en papier edelmetaal maken de diensten UIT!

Financiële waarden, daar lopen wij niet mee weg, maar vergeet niet, in goede en slechte tijden MOET er altijd gegeten & gedronken worden. Houdt daar wel rekening mee.
Dictatuur wordt geaccepteerd, zolang er eten is! Als eten wegvalt, dan krijg je OPROER onder de bevolking!

Welke sectoren moet je zitten?
Innovatieve bedrijven scoren ook goed bij beleggers en vooral op duurzaamheid.

media,
Eerder uitgelekte informatie blijkt correct: Windows Workstation keert terug. Microsoft komt met een aparte Windows 10 variant voor de allerkrachtigste pc-hardware. lees verder op https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/technologie/6180795/5182002/windows-workstation-herleeft.html

tijd 10.02
De cijfers zijn nader bekeken en toch beter gevonden dan bij de opening Bos Kalis EUR 29,97 +6ct vol. 290.000
HET kan verkeren zei". Bredero !

Actuele goud en zilver prijs
17-aug-2017 10:00 CET
Goudprijs: € 1.095,04 +4,59
Zilverprijs: € 14,56 +0,03
Prijzen in euro's en per troy ounce

tijd 10.52
De AEX 524,16 -1,73 -0,33% de Bel 20 3.935.84 -18,24 -0,46% de CAC 5.157,76 -18,85 -0,36% en de DAX 12.236.58 -27,28 -0,22%
Even pas op de plaats in Europa.
Kijken wat de Amerikanen vanmiddag gaan doen. Wij verwachten een terughoudende stemming, want President Trump blijft een moeilijk in te schatten factor voor Nu & de toekomst.

tijd 10.56
De Smallcap 1.014,10 +3,22 +0,32% Kendrion gaat door naar EUR 37,705 +1,44 vol. 64.000 Probiodrug EUR 14,70 -29ct vol. 1.034 Takeaway EUR 38,15 +32ct vol. 876 = 30 transacties = 29,20 per transactie.
Sif EUR 20,355 +23ct vol. 19.484

media,
DSM Nutritional Products appoints new Asia Pacific leadership.
lees elders meer.

tijd 11.13
AND EUR 7,25 -1,85 vol. 44.000

media,
Rijkste Afrikaan investeert in VS en Europa.
lees verder op
http://www.telegraaf.nl/dft/28954013/__Rijkste_Afrikaan_naar_Europa__.html

Ook hier speelt ETEN een belangrijke rol
Je kan nooit een bevolking van 320 miljoen mensen in West-Afrika hebben zonder zelfvoorzienend te zijn. Het eerste wat je dan moet hebben is voedselzekerheid.

Dit onderstreept ook onze visie.(red.).

tijd 11.22
Olie $46,61 en de dollar euro 1,1730

Banken vs Wisselkantoren
Je kunt bij je eigen bank geen vreemde valuta's (USA$, C$ e.a.) mee ophalen, daar doen ze niet meer aan MEE! Je moet dan naar een Wisselkantoor gaan.
Dus moet je kosten maken met de auto e/o Trein om bij een GWK te komen.
Zo worden dienstverleningen steeds kleine bij de banken.

media
Inflatie eurozone blijft stabiel.
LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in juli gelijk gebleven op 1,3 procent op jaarbasis. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Europese statistiekbureau Eurostat naar buiten bracht. lees verder op
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/28954838/__Inflatie_eurozone_blijft_stabiel__.html

tijd 11.51
Mooie verwachtingen bij NN Group, maar de beleggers zien da6t niet in de prijsvorming van het aandeel. Die was al even opgeschroefd en nu wordt er door die partijen winst gepakt. NN. Gr. EUR 34,65 -50ct vol. 686.000
30 dagen
Hoogste prijs 35,35 -1,95 % 10-8-2017
Laagste prijs 32,835 5,56 % 18-7-2017

tijd 11.55
Heijmans stijgt naar EUR 8,42 +42,1ct vol. 420,629
Als dit maar goed afloopt!

tijd 11.57
De goudprijs in euro per kg 35.264.18 en de zilverprijs in euro per kg 467.86

Actuele goud en zilver prijs
17-aug-2017 12:00 CET
Goudprijs: € 1.098,10 +7,66
Zilverprijs: € 14,55 +0,02
Prijzen in euro's en per troy ounce

Shortlijst
AHL Partners LLP Fugro N.V. 0,77 15 aug 2017
AHL Partners LLP Galapagos N.V. BE0003818359 0,81 15 aug 2017
AKO Capital LLP TKH Group N.V. NL0000852523 0,51 15 aug 2017
Arrowstreet Capital, Ltd Partnership Fugro N.V. NL0000352565 0,70 15 aug 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1,40 15 aug 2017
Marshall Wace LLP Flow Traders N.V. NL0011279492 0,80 15 aug 2017
Millennium Intern. Man.LP Galapagos N.V. BE0003818359 0,53 15 aug 2017
Millennium Intern. Man.LP Wereldhave N.V. NL0000289213 0,97 15 aug 2017
AHL Partners LLP Fugro N.V. 0,66 14 aug 2017

tijd 13.08
De AEX 524,67 -1,22 -0,23% Bos Kalis laat de winst weer wegglippen op EUR 29,46 +14ct vol. 586.000 en NN Groep komt weer bij en verkleint het verlies naar EUR 35,03 -12ct vol. 785.000 Aegon EUR 5.117 -7ct vol. 5,4 milj.
Financiële waarden liggen niet bijster in de markt, net zoals PostNl.
tijd 13.11
PostNl EUR 3,412 -3ct vol. 2,2 milj.

tijd 13.13
Goud $1.285,90 zilver $ 17,04 en platina 970,-- Gold/Silver Ratio 75.43
Olie $ 46,65 en de dollar euro 1,1697

tijd 14.36
Basic-Fit heeft baissiers in de tent en houdt daar wel rekening mee.
Basic EUR 15,835 -18ct vol. 5.649

tijd 14.38
De DAX 12.234.76 -29,10 -0,24% Commerz bank EUR 10,955 -24ct vol. 799.000 Deutsche bank EUR 14,12 -45ct vol. 1,4 milj. RWE EUR 20,65 +43ct vol. 657.000 er is een consolidatie in de energie sector bezig, houdt daar wel rekening mee.

tijd 14.48
Goud $ 1.284,50 zilver $ 17,04 platina $974,-- Gold/Silver Ratio 75.36
Olie $ 46,51 en de dollar euro 1,1688

Frieslandcampina sells Riedel to Standard Investment.
lees elders meer.

Actuele goud en zilver prijs
17-aug-2017 15:00 CET
Goudprijs: € 1.097,44 +7,00
Zilverprijs: € 14,58 +0,05
Prijzen in euro's en per troy ounce

Emma en Beter Bed Holding schudden Europese matrassenmarkt wakker. lees elders meer.

media in de VS
The index for current general activity in the Philadelphia Federal Reserve’s manufacturing business outlook survey fell to 18.9 in August from 19.5 in July, suggesting slowing of economic growth, the regional bank said Today.
And
The index for new orders rose to 20.4 in August from 2.1 in July. The shipments index also increased to 29.4 from 12.2. The index for number of employees fell to 10.1 from 10.9, while the index for the average work week rose to 18.8 from 3.8. On the inflation front, the index for prices paid advanced to 21.1 from 19.1. The index for prices received was also up at 13.5 from 9.0.
AND
U.S. initial weekly jobless claims fell by 12,000 to a seasonally adjusted 232,000 in the week to Saturday, the Labor Department said Today. The total was well below expectations.

media ECB
LONDON (Reuters) - The euro sank to a three-week low below $1.17 on Thursday after minutes from the European Central Bank's July policy meeting showed officials warning about a possible market overshoot after six months of gains.
read more on
http://www.reuters.com/article/uk-global-forex-idUSKCN1AX02M

tijd 15.41
De DOW lager naar 21,969.39 -55.48 -0.25%
S&P 500 2,462.28 -5.83 -0.24%
NASDAQ 6,324.13 -20.98 -0.33%
TR US INDEX 219.16 +0.34 +0.16%
Sandstorm Gold Today
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
09:40:22 T 5.58 -0.03 100 101 SG Capital 15 UBS
09:40:22 T 5.58 -0.03 300 101 SG Capital 1 Anonymous
09:40:18 T 5.58 -0.03 10 14 ITG 36 Latimer

tijd 15.44
De Europese beurzen worden niet gesteund door Wall Street en blijven hangen in hun verlies(jes).

tijd 16.33
Bos Kalis zit vandaag in de Volendamse Heen & Weer, dan in de plus en nu weer in de min op EUR 28,82 -50ct vol. 1,1 miljoen.

tijd 16.39
Olie $46,88 en de dollar euro 1,1714

media,
Billionaire builds superyacht to clean up plastic soup.
lees elders meer.

media,
Maersk voor 200-300 miljoen het schip in door malware.
De wereldwijde gijzelsoftware-aanval van eind juni drukt de winst van het Deense logistieke concern Maersk in het derde kwartaal met zo'n driehonderd miljoen dollar. Dit heeft Maersk bekendgemaakt bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers. lees verder op
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/6181836/250449/maersk-voor-200-300-miljoen-het-schip-in-door-malware.html

media, Cisco
Cisco realiseert in fiscaal 2017 een winst van 9,6 miljard dollar. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Toen bedroeg de winst 10,7 miljard dollar. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf. Het fiscale jaar van Cisco eindigde op 29 juli. lees verder op
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/6181348/250449/cisco-sluit-fiscaal-jaar-lager-af.html

EN WEER...!
in de media
Samuel Sanchez is door de UCI betrapt op het gebruik van doping.

Bij de ervaren Spanjaard, tegenwoordig uitkomend voor BMC, werden op 9 augustus bij een out-of-competition-controle sporen van het groeihormoon GHRP-2 gevonden, zo maakte de wielerbond vandaag bekend. lees verder op
http://www.telegraaf.nl/telesport/28956741/__Vuelta_opgeschrikt_door_dopingschandaal__.html

En DEZE persoon mag...
in de media,
How Syria continued to gas its people as the world looked on..
read more on
http://www.reuters.com/investigates/special-report/mideast-crisis-syria-chemicalweapons/

Als deze foto ziet, dan zeg je bij jezelf: "waar wachten de leiders nog op"! Moeten wij trots zijn op wat er gaande is?

tijd 17.09
De DOW laat 't verlies oplopen naar 21,933.13 -91.74 -0.42%
S&P 500 2,456.43 -11.68 -0.47%
NASDAQ 6,297.11 -48.00 -0.76%
TR US INDEX 218.07 -1.09 -0.50%

Is dit HNADEL??
1484 17/08/2017 17:24:54 CEST 25,505 1,00 Exchange Continuous
1483 17/08/2017 17:24:54 CEST 25,505 1,00 Exchange Continuous
1482 17/08/2017 17:23:23 CEST 25,50 2,00 Exchange Continuous
1481 17/08/2017 17:23:22 CEST 25,495 1,00 Exchange Continuous
1480 17/08/2017 17:23:22 CEST 25,495 2,00 Exchange Continuous
1479 17/08/2017 17:23:22 CEST 25,495 2,00 Exchange Continuous
1478 17/08/2017 17:23:22 CEST 25,495 3,00 Exchange Continuous
1477 17/08/2017 17:23:22 CEST 25,495 1,00 Exchange Continuous
1476 17/08/2017 17:23:22 CEST 25,495 2,00 Exchange Continuous
1475 17/08/2017 17:23:22 CEST 25,495 3,00 Exchange Continuous
1474 17/08/2017 17:23:22 CEST 25,495 1,00 Exchange Continuous
In het verleden werden deze aantallen NIET uitgevoerd, de handelaar gaf de Jongste Bediende toen opdracht thee e/o Koffie te halen en telde deze getallen bij elkaar en dan gingen ze met de andere orders mee.
Nu begrijpen wij dat de EURONEXT trost schrijft het aantal opdrachten is met ..% gestegen te Amsterdam. Straks vallen ze van de TROON af!

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
14 aug. EUR 25,05 153.335 1.258 EUR 25,04 171,748 1.323 17.35.13
Om 17.35.00 was de slotprijs EUR 25,08 en daarna teruggezet naar 25,04 Hij moest terug.
15 aug. EUR 25,25 170.458 1.693 EUR 25,185 195.729 1,831 17.35.14
Om 17.35.00 was de slotprijs 25,285 en in 14 seconden terug gezet naar EUR 25,185 Eerlijke handel? Daar zijn het 5 spookminuten en wordt er daarna nog meer gerommeld.
16 aug. EUR 25,35 94.573 912 EUR 25.35 126.034 1.006 17.35.09
Prijs om 17.35.00 EUR 25,37 in 9 seconden 2 ct teruggezet.
17.aug. EUR 25,50 113.059 1.607 EUR 25,505 143.021 1,701 17.35.00
Wij noteerden ook EUR 25,505 om precies 17.35.00

tijd 17.37
De AEX 523,71 -2,18 -0,41%
De Midcap 793,36 -1,12 -0,14%
De Smallcap 1.009,71 -1,17 -0,12%
De Bel 20 3.943,74 -10,34 -0,26%
De CAC 5.146,85 -29,76 -0,57%
De DAX 12.215.28 -48,58 -0,40%

Media Barcelona, Busje rijdt in op mensen.
Een busje is in het centrum van Barcelona ingereden op voetgangers. Veel mensen liggen gewond op de grond. Het incident gebeurde op de bij toeristen erg populaire promenade Las Ramblas. lees verder op
http://www.telegraaf.nl/buitenland/28958607/__Busje_rijdt_in_op_voetgangers_Barcelona__.html

Waar is de wereld mee bezig?
Wat is er van de OPVOEDING uit het verleden overgebleven?
Waar is het respect voor de mede MENS gebleven(Lees overgebleven).

Een avond vol overwegingen o.a. waar moet dit heen?
Waar blijven DE leiders van NU? Thee drinken zal het wel weer worden!
De matte klopper moet uit de kast en daar moet vroeg mee begonnen worden als de ouders dat nodig vinden!Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL