Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

OnKöl remote patient monitoring uses Gemalto IoT connectivity to support 'age in place' individuals

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 11/09/2017 07:08
Amsterdam, September 11, 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leader in digital security, announces the use of its IoT connectivity technology in OnKöl's mHealth solution. Enabled by Gemalto's wireless module, the smart hub connects the elderly and those with special needs to their family and caregivers, allowing them to live in their own home safely, independently and comfortably.

With the population of older individuals due to double in size by 20301 and the ratio of potential caregivers to decrease by over fifty percent2, new technology must rise to meet the need for quality care. However, adoption rates amongst elderly patients have been low as current mHealth options are often too complicated.

Designed for stylish simplicity, the award-winning OnKöl hub removes barriers to technology adoption and encourages engagement without intimidation. Straight out of the box, it can notify family members, caregivers, and even medical professionals of everything from vital signs to medication reminders to emergency response situations.

Equipped with Gemalto's M2M module, the above remote patient monitoring services are securely managed over-the-air to simplify deployment, personalization and software updates. The patient can easily connect health and home monitoring devices, like blood pressure cuffs, heart-monitors, and smoke detectors, and Gemalto's module encrypts and sends the gathered information to the OnKöl platform where it is delivered to caregivers and can even be logged into the patients' electronic medical records.

Monitoring van patiënten op afstand van OnKöl gebruikt Gemalto's IoT-connectiviteit om 'age in place'-individuen te ondersteunen (ouderen die zolang ze kunnen zelfstandig en veilig in een woning va...


Amsterdam, 12 september 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider in digitale beveiliging, kondigt het gebruik aan van zijn IoT-connectiviteitstechnologie in OnKöl's mHealth-oplossing. De smart hub verbindt via Gemalto's draadloze module ouderen en personen met bijzondere behoeften met hun familie en verzorgers, waardoor ze veilig, onafhankelijk en comfortabel in hun eigen huis kunnen wonen.

Het aantal ouderen zal verdubbelen tegen 20301 en het aantal potentiële verzorgers zal met meer dan de helft afnemen2, dus moet er nieuwe technologie worden ontwikkeld om aan de behoefte aan kwaliteitszorg te voldoen. De adoptiegraad bij ouderen is echter laag, aangezien de huidige mHealth-opties vaak te ingewikkeld zijn.

De bekroonde OnKöl-hub, stijlvol en eenvoudig van ontwerp, maakt technologie-adoptie laagdrempelig en moedigt engagement aan zonder te intimideren. De hub is gebruiksklaar en kan meteen familieleden, verzorgers en professionele medische zorgverleners op de hoogte brengen van vitale tekenen tot herinneringen voor geneesmiddelen en noodsituaties waar onmiddellijke respons vereist is.

De bovenstaande diensten voor de monitoring van patiënten op afstand, uitgerust met Gemalto's M2M-module, worden veilig draadloos beheerd om de uitrol, personalisering en software-updates te vereenvoudigen. De patiënt kan er eenvoudig monitoringtoestellen voor de gezondheid en thuis op aansluiten, zoals bloeddrukmanchetten, hartmonitors en rookdetectoren. Gemalto's module versleutelt de verzamelde informatie en stuurt deze naar het OnKöl-platform, waar ze wordt bezorgd aan verzorgers en zelfs kan worden opgeslagen in de elektronische medische verslagen van de patiënten.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL