ASR, sterke resultaten H1 door solide operationele prestaties en gedisciplineerde executie

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 23/08/2019 13:28
Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘Ik ben trots op het resultaat dat we in de eerste zes maanden van dit jaar hebben gerealiseerd. De gedisciplineerde executie van onze strategie, de inzet van onze medewerkers en de focus op operationele effectiviteit heeft tot een sterke stijging van het operationeel resultaat geleid. Het operationele rendement op het eigen vermogen is met bijna 17% op jaarbasis ruim boven onze doelstelling en onze Solvency II ratio volgens de standaard formule is met 191% robuust.'

-Operationeel resultaat stijgt met 21,0% naar € 459 miljoen (H1 2018: € 380 miljoen).
-Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 16,8%, ruim boven de doelstelling van ’12-14%’.
-Solvency II (standaard formule) per 30 juni 2019 bedraagt na interim dividend 191%

a.s.r. kondigt overname Veherex aan
Sterke financiële resultaten
- Operationeel resultaat stijgt met 21,0% naar € 459 miljoen (H1 2018: € 380 miljoen1). De toename is voornamelijk
gedreven door een sterk toegenomen resultaat in het segment Schade.
- Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 16,8%, ruim boven de doelstelling van ’12-14%’.
- Combined ratio bedraagt 93,5%2, beter dan de doelstelling ’94-96%’.
- Operationeel resultaat van het segment Schade neemt sterk toe naar € 122 miljoen (H1 2018: € 66 miljoen),
gedreven door lagere schadelast van calamiteiten (stormschade € 20 miljoen lager dan vorig jaar) en goede
resultaten in de productlijn AOV.
- Operationeel resultaat van het segment Leven stijgt met 8,3% tot € 368 miljoen, voornamelijk door een hogere
investment margin.
- Netto IFRS resultaat stijgt met 46,5% naar € 540 miljoen (H1 2018: € 368 miljoen), door hoger operationeel resultaat,
incidenteel resultaat van een overname en hogere indirecte beleggingsopbrengsten.
- Interim dividend van € 98 miljoen of € 0,70 per aandeel, gelijk aan 40% van het dividend over geheel 2018.
Robuuste solvabiliteit
- Solvency II (standaard formule) per 30 juni 2019 bedraagt na interim dividend 191%3 (31 december 2018: 197%).
- De kwaliteit van de balans blijft sterk met een robuust eigen vermogen, met een toename van € 126 miljoen van het
Unrestricted Tier 1 vermogen naar € 5,5 miljard. De financiële flexibiliteit is ruim met een totale headroom voor
hybride kapitaal van € 1,3 miljard.
- Organische kapitaalcreatie bedraagt € 189 miljoen (H1 2018: € 179 miljoen), 5,1% van het vereiste kapitaal.
- Acquisitie van Loyalis gefinancierd door de uitgifte van een benchmark € 500 miljoen Tier 2 instrument in april 2019.
- De financial leverage ratio bedraagt 30,4%.
Solide commerciële resultaten
- Bruto geschreven premies in segment Schade zijn gestegen met € 74 miljoen tot € 1.791 miljoen. De organische groei
van AOV & PC samen was 3,3% (inclusief de impact van de sanering van Generali Nederland portefeuille) en voldoet
aan de doelstelling van 3-5% groei van premies.
- Bruto geschreven premies in het segment Leven bedragen € 849 miljoen (H1 2018: € 885 miljoen). De afname
weerspiegelt de daling in Individueel leven en Pensioen DB. Dit wordt deels gecompenseerd door de 55% stijging van
de bruto geschreven premies in Pensioen DC (Werknemers Pensioen) en de bijdrage van Loyalis.
- Beheerd vermogen voor derden is met € 3,3 miljard gestegen tot € 19,3 miljard (€ 16,0 miljard per 31 december
2018). De groei reflecteert stortingen van € 800 miljoen in het ASR Hypotheekfonds, € 430 miljoen in de nieuwe
ESG-fondsen en koersstijgingen.
Gedisciplineerde executie van de strategie
? De overname van Loyalis is op 1 mei 2019 succesvol afgerond.
? Met de overnames van Loyalis en Veherex, de uitbreiding van het belang in HumanTotalCare (een dienstverlener op
het gebied van re-integratie) begin dit jaar en de strategische samenwerking met Discovery voor het Vitality
programma verstevigt a.s.r. haar positie als inkomensverzekeraar en dienstverlener op het gebied van duurzame
inzetbaarheid.
? Op 19 juli heeft a.s.r. de overname aangekondigd van VvAA Levensverzekeringen N.V. Over 2018 rapporteerde
VvAA een bruto geschreven premie van € 28 miljoen en een technische voorziening van € 430 miljoen.
? Oprichting Dutch Science Park Fund als vierde vastgoedfonds, waarmee a.s.r. real estate door middel van specifieke
beleggingen een bijdrage levert aan de kennissector in Nederland.
? Op 21 maart 2019 heeft a.s.r. aangekondigd dat de spaaractiviteiten van a.s.r. bank aan Achmea Bank N.V. zijn
verkocht.
? Integratie van Generali Nederland is grotendeels afgerond. De bijdrage aan het operationeel resultaat en het
rendement van de overname is hoger dan initieel verwacht.

- a.s.r. kondigt vandaag de overname van Veherex aan4, een inkomensverzekeraar gericht op de bedrijfssectoren
spoorwegen en openbaar vervoer. Bruto geschreven premies bedroegen € 15 miljoen in 2018.

1 Vergelijkende cijfers zijn restated, voornamelijk doordat de bank als discontinued is geclassificeerd.
2 Schade en AOV.
3 Exclusief a.s.r. bank en a.s.r. vermogensbeheer.
4 Onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders.

zie & lees verder op
https://www.asrnederland.nl/investor-relations/financiele-publicaties

tijd 15.29
ASR EUR 32,13 +73ct vol. 596.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL