Aandeelhouders van Fagron stemmen in met alle voorstellen tot besluit

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 15/05/2018 07:20
Fagron maakt vandaag bekend dat de algemene vergadering van aandeelhouders en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, beiden gehouden op 14 mei 2018, alle voorstellen tot besluit hebben goedgekeurd.

De vergadering heeft onder meer besloten tot vaststelling van de jaarrekening over 2017 en tot vaststelling van het dividend over 2017 van € 0,10 per aandeel. De aandeelhouders hebben volledige kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2017. De coöptatie door de raad van bestuur van Management Deprez BVBA, vast vertegenwoordigd door Veerle Deprez, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en de coöptatie door de raad van bestuur van Rafael Padilla, als uitvoerend bestuurder, werden bekrachtigd. De vergadering heeft tevens besloten om Rafael Padilla en Karin de Jong te herbenoemen tot uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Management Deprez BVBA, vast vertegenwoordigd door Veerle Deprez, werd herbenoemd als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar.

Het brutodividend van Fagron bedraagt € 0,10 per aandeel (couponnummer 10). Het nettodividend bedraagt € 0,07 per aandeel. Dit is het brutodividend verminderd met de roerende voorheffing die in België 30% bedraagt.

De kalender is als volgt:
18 mei Notering ex-dividend
21 mei Record date
22 mei Betaalbaarstelling dividend
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL