Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Fagron NV: Disclosure of received notification

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 09/10/2017 09:22
Pursuant to the Belgian law of 2 May 2007 regarding the disclosure of major shareholdings in listed companies, Fagron received the following notification.

Notification of Evermore Global Advisors, LLC, received on 6 October 2017

On 6 October 2017, Fagron received a notification that the shareholding of Evermore Global Advisors, a person that notifies alone, has crossed the disclosure threshold of 3% on 18 May 2017 as the result of the acquisition of voting securities or voting rights.
On the notification date, Evermore Global Advisors held a total of 2,203,472 voting rights.
Based on the denominator of 71,843,904 (total number of voting rights), in total Evermore Global Advisors held on the notification date 3.07% of the total number of voting rights.
Evermore Global Advisors is not a controlled undertaking.
The notification of Evermore Global Advisors can be viewed on investors.fagron.com via this link.


Fagron NV: Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving


Gereglementeerde informatie

Nazareth (Belgiƫ)/Rotterdam (Nederland)1, 9 oktober 2017Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van Evermore Global Advisors, LLC, ontvangen op 6 oktober 2017

Op 6 oktober 2017 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Evermore Global Advisors, een persoon die alleen kennis geeft, op 18 mei 2017 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
Op de datum van de kennisgeving bezit Evermore Global Advisors in totaal 2.203.472 stemrechten.
Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezit Evermore Global Advisors op de datum van de kennisgeving in totaal 3,07% van het totaal aantal stemrechten.
Evermore Global Advisors is geen gecontroleerde onderneming.
De kennisgeving van Evermore Global Advisors kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL