Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Fagron NV: Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 15/09/2017 07:07
- Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van Alychlo NV en Marc Coucke, ontvangen op 13 september 2017

Op 13 september heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Alychlo NV en Marc Coucke, een moederonderneming of een controlerende persoon, op 5 september onder de kennisgevingsdrempel van 15% is gezakt door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
Op de datum van de kennisgeving bezitten Alychlo NV en Marc Coucke in totaal 10.749.267 stemrechten. 10.742.220 stemrechten worden gehouden door Alychlo NV en 7.047 stemrechten worden gehouden door Marc Coucke.
Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezitten Alychlo NV en Marc Coucke op de datum van de kennisgeving in totaal 14,96% van het totaal aantal stemrechten.
Alychlo NV wordt gecontroleerd door Marc Coucke.
De kennisgeving van Alychlo NV en Marc Coucke kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.


1Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.


Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL