Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Fagron: Omzet stijgt met 7,1% naar € 109,9 miljoen

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 13/04/2017 07:07
Kernpunten
Omzetgroei in Europa, Zuid-Amerika en bij de steriele activiteiten in Noord-Amerika
Verkoop van farmaceutische grondstoffen in Noord-Amerika stabiliseert in eerste kwartaal van 2017
Nieuwe faciliteit voor steriele bereidingen in Wichita (Kansas, VS) sinds eind maart 2017 operationeel

Hans Stols, CEO van Fagron: "De steriele bereidingsactiviteiten in de Verenigde Staten en de activiteiten in Zuid-Amerika en Europa hebben zich goed ontwikkeld in het afgelopen kwartaal. Door de sterke en veelal leidende marktposities in Europa, hebben we in vrijwel alle landen omzetgroei kunnen realiseren. De substantiële versterking van de Braziliaanse real ten opzichte van de US dollar heeft geresulteerd in inkoopvoordelen voor onze activiteiten in Brazilië. Ondanks het feit dat onze klanten in Brazilië hiervan hebben geprofiteerd in de vorm van lagere prijzen, is de omzet tegen constante wisselkoersen gestegen. Onze activiteiten in Brazilië waren in staat om significante volumegroei te realiseren en het marktleiderschap in Brazilië verder te versterken.

De verkoop van farmaceutische grondstoffen in de Verenigde Staten heeft zich gestabiliseerd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. Een duidelijke kentering ten opzichte van de omzetdalingen in de afgelopen zes kwartalen.

De nieuwe 503B-bereidingsfaciliteit in Wichita (Kansas) is sinds eind maart operationeel. De nieuwe faciliteit heeft op dit moment licenties in 43 staten. We zijn als management positief over de mogelijkheden en het potentieel van deze nieuwe faciliteit. Naar verwachting zal er binnen drie tot vijf jaar een omzet van 100 miljoen US dollar worden gerealiseerd.

Voor 2017 zijn we onverminderd positief over de mogelijkheden die we zien in de verschillende markten waarin we actief zijn."

Omzet (x € 1.000)
Q1 2017 Q1 2016 Totale groei Totale Groei CER Org. groei Org. Groei CER
Fagron Europa 63.023 61.023 3,3% 3,0% 3,3% 3,0%
Fagron Zuid-Amerika 25.136 19.529 28,7% 0,4% 28,7% 0,4%
Fagron Noord-Amerika 19.995 20.026 -0,2% -3,6% -0,2% -3,6%
Fagron (excl. HL Technology) 108.154 100.577 7,5% 1,2% 7,5% 1,2%
HL Technology 1.723 1.978 -12,9% -15,0% -12,9% -15,0%
Fagron Groep 109.877 102.556 7,1% 0,9% 7,1% 0,9%
Desinvestering in Frankrijk2 - 1.008 - - - -

Totaal 109.877 103.563 6,1% -0,1% - -

CER = constant exchange rates (constante wisselkoersen)

1 Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.
2 De desinvestering in Frankrijk betreft de verkoop van een kleine bereidingsapotheek in Marseille, zoals aangekondigd in het persbericht van 5 augustus 2016.

tijd 09.15
De Smallcap 936,10 +1,21 +0,13% Fagron EUR 12,22 +82ct vol. 143.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL