ALBATROSS met GLPG2222 laat positieve klinische resultaten zien bij CF-patiënten

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 20/11/2017 11:02
•Evaluatie van C1 corrector GLPG2222 als toevoeging op ivafactor (Kalydeco®[1]) in heterozygote Klasse III/F508del CFTR patiënten
•Patiëntenstudie binnen vijf maanden gerekruteerd in Europa en Australië
•GLPG2222 werd goed verdragen bij dagelijkse doseringen gedurende 28 dagen
•Doseringsgerelateerde stijging in FEV1
•Statistisch significante daling waargenomen van chlorideconcentratie in zweet
•Klinische validatie van in vitro voorspellend platform

Mechelen, België; 19 november 2017, 22.01 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) rapporteert positieve resultaten uit de ALBATROSS Fase 2 studie in patiënten met cystic fibrosis (CF) met C1 corrector GLPG2222.

De ALBATROSS studie omvatte 37 CF-patiënten met een gating (Klasse III) mutatie op één allel en F508del (Klasse II) mutatie op het andere allel. Alle patiënten werden op het moment van de screening reeds gedurende een lange periode behandeld met een stabiele dosis Kalydeco (150mg tweemaal daags) en zijn dit medicijn blijven gebruiken tijdens de studie. De ALBATROSS studie was binnen vijf maanden volledig gerekruteerd.

Primaire doelstellingen van deze gerandomiseerde, dubbelgeblindeerde, placebo-gecontroleerde studie waren om de veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen van deze nieuwe C1 corrector GLPG2222 in deze groep CF-patiënten te onderzoeken. Dagelijks werden doseringen van 150mg GLPG2222, 300mg GLPG2222 of placebo toegediend.

GLPG2222 werd goed verdragen. De waargenomen behandeling-gerelateerde negatieve effecten waren vooral mild of gematigd van aard en typerend voor een CF-patiënten populatie. Er werden geen ernstige negatieve effecten gerapporteerd en geen stopzettingen naar aanleiding van negatieve effecten.

De beoogde blootstellingen van GLPG2222 werden bereikt in deze patiëntenstudie, wat de doseringsmodellering voor de eerste drievoudige combinatie in ontwikkeling versterkt. De bereikte blootstellingen bij patiënten waren in lijn met de blootstellingen geobserveerd bij gezonde vrijwilligers.

De geobserveerde aanvullende activiteit met de behandeling van GLPG2222 bovenop Kalydeco, was in lijn met de observaties bij tezacaftor gecombineerd met Kalydeco in een Fase 2 studie in dezelfde doelgroep. Er werd een statistisch significante doseringsafhankelijke daling van de chlorideconcentratie in zweet waargenomen, met een daling van 6 mmol/L in de 300mg cohort. Het algemene, voorspelde gemiddelde percentage FEV1 (ppFEV1) niveau was 70% tijdens de screening (voorafgaand aan de behandeling met GLPG2222). Aan het einde van de behandeling met 300mg GLPG2222 was het ppFEV1 niveau gestegen met 2,2%.

Placebo (n=7) 150mg (n=15) 300mg (n=14)
Chlorideconcentratie in zweet, gemiddelde verandering D29 vs D1, in mmol/L
+5,6 (3,75^) -3,8 (2,55)* -6,0 (2,66)*
ppFEV1, gemiddelde verandering D29 vs D1, % -0,8% (1,79) -0,6% (1,23)
+2,2% (1,28)

*= p<0,05
^= LS-gemiddelde (SE) van een ANCOVA model met behandeling als factor en startpunt als covariantie

"De resultaten van deze studie zijn bemoedigend: ze laten zien dat de toevoeging van de nieuwe CFTR corrector GLPG2222 bovenop de bijzonder werkzame CFTR modulator die deze patiënten met gating mutaties al jaren gebruiken, goed werd verdragen en aanvullende voordelen kan opleveren voor patiënten. Daarnaast laat deze studie duidelijk de belangstelling en bereidheid van de CF-gemeenschap zien om door te gaan met de ontwikkeling van nieuwe behandelingen," zegt Prof. Scott Bell van het Prince Charles Hospital in Brisbane, Australia en hoofdonderzoeker voor ALBATROSS.

"De ALBATROSS resultaten zijn de eerste resultaten die erop wijzen dat GLPG2222 goed wordt verdragen door CF-patiënten. Daarnaast ondersteunen de bereikte blootstellingen, gecombineerd met de waargenomen activiteit, onze doserings- en selectieplannen voor de drievoudige combinatietherapie in ontwikkeling", zegt Dr. Piet Wigerinck, CSO van Galapagos. "Wij zijn onder de indruk van de omvang van de effecten die we hebben gezien in chlorideconcentratie in zweet en FEV1 bij patiënten die al jaren een optimale behandeling hebben met Kalydeco."

GLPG2222 is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nog niet definitief vastgesteld.

tijd 11.03
Galapagos EUR 80,60 +3,27 vol. 229.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL