Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 07/04/2017 07:10
Mechelen, België; 6 april 2017; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van warrants.
Galapagos heeft 247.070 nieuwe aandelen uitgegeven op 6 april 2017, met een totale kapitaalverhoging van €4.033.858,30 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.
Overeenkomstig de regels van het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos’ directiecomité, dat erin voorziet dat leden van het directiecomité automatisch een minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft CEO Onno van de Stolpe 15.000 warrants uitgeoefend. Twee andere leden van het directiecomité hebben in het totaal 10.000 warrants uitgeoefend. Naast Onno van de Stolpe, heeft ook een ander lid van de raad van bestuur 5.400 warrants uitgeoefend.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans €251.523.815,18 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 46.503.148, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.369.337, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL