Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

DPA Group N.V. ziet omzet eerste kwartaal 2017 fors dalen door Wet DBA, gedeeltelijk gecompenseerd door autonome omzetgroei

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 20/04/2017 07:32
Hoofdpunten eerste kwartaal 2017:
Omzet: 31,1 miljoen euro (Q1 2016: 33,2 miljoen euro)
Brutowinst: 8,7 miljoen euro (Q1 2016: 8,8 miljoen euro)
Brutomarge: 27,9% van de omzet (Q1 2016: 26,5%)
Genormaliseerde EBITDA: 3,0 miljoen euro (Q1 2016: 3,1 miljoen euro)
Nettowinst: 1,1 miljoen euro (Q1 2016: 1,2 miljoen euro)

Kerncijfers DPA Group N.V.1
in miljoenen euro's tenzij anders aangegeven
Q1 2017 Q1 2016
Omzet 31,1 33,2
Brutowinst2 8,7 8,8
Brutomarge2 27,9% 26,5%
EBITDA2 3,0 3,1
Nettoresultaat 1,1 1,2

1. Op deze cijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd
2. Genormaliseerd voor bijzondere en eenmalige baten en lasten

Eric Winter, CEO van DPA Group N.V. licht toe:
"De onduidelijkheid rondom de Wet DBA heeft voor een forse daling gezorgd van onze omzet uit de bemiddeling van zelfstandige professionals. Hierdoor zetten we nu 70% minder zelfstandige professionals in dan in het begin van 2016. Dit leidt tot circa 4,1 miljoen euro minder omzet in het eerste kwartaal van 2017 en een margeverlies van 0,7 miljoen euro. Het effect hiervan proberen we op te vangen met autonome groei. Dit gaat gepaard met extra investeringen in eigen professionals in loondienst, young professional programs, alsmede start-ups en scale-ups."

Resultaten eerste kwartaal 2017
In het eerste kwartaal van 2017 behaalde DPA een omzet van 31,1 miljoen euro (Q1 2016: 33,2 miljoen euro). Deze omzetdaling van 6% ten opzichte van het voorgaande jaar is een direct gevolg van de inwerkingtreding van de Wet DBA. Eerder bleek in de 'Kwartaalmonitor voor de detacheringsbranche' van PwC dat in de Nederlandse detacheringsbranche na drie jaar van groei in het vierde kwartaal van 2016 een krimp is ingezet door de forse daling van de omzet uit bemiddeling van zelfstandige professionals. Bij DPA daalde de omzet uit bemiddeling van zelfstandige professionals in het eerste kwartaal van 2017 met 37%. Naar verwachting heeft de Wet DBA ook in het tweede kwartaal van 2017 een negatief effect op de omzet van de onderneming, waarna dit eenmalige effect in het tweede half jaar van 2017 zal minimaliseren.

Begin 2016 heeft DPA vanwege de Wet DBA aangegeven minder gebruik te willen gaan maken van de flexibele schil van zelfstandige professionals. Na de invoering van de Wet DBA per 1 mei 2016 is dit beleid door DPA versneld doorgevoerd. In het eerste kwartaal van 2017 is 11% van de bij opdrachtgevers gewerkte uren ingevuld door zelfstandige professionals via DPA. Dit was in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar 16%.

De genormaliseerde operationele kosten bleven met 5,7 miljoen euro gelijk ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. De normalisatie betreft 0,7 miljoen euro en heeft betrekking op de opstartkosten van nieuwe initiatieven, waaronder start-ups en scale-ups. De genormaliseerde winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie van goodwill en bijzondere en eenmalige kosten (EBITDA) bedraagt 3,0 miljoen euro (Q1 2016: 3,1 miljoen euro). De nettowinst bedraagt 1,1 miljoen euro (Q1 2016: 1,2 miljoen euro). Naar verwachting zullen de investeringen in start-ups vanaf het eerste kwartaal van 2018 gaan renderen.

De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 8,7 miljoen euro (Q1 2016: 8,8 miljoen euro). Als gevolg van de veranderde verhouding tussen eigen professionals in loondienst en zelfstandige professionals steeg de brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten naar 27,9% (Q1 2016: 26,5%).

Autonome groei
In het eerste kwartaal van 2017 was het gemiddelde aantal eigen professionals in loondienst (fte's) ongeveer hetzelfde als in dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Autonoom steeg het aantal fte's met 4%. Door hun hogere inzetbaarheid is met eigen professionals een omzetstijging gerealiseerd van 4,0% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Dit ondanks relatief meer opleidingsdagen en een hoger leeglooppercentage als gevolg van de verhoogde nadruk op autonome groei. Als het in 2016 geacquireerde PeopleGroup en het in 2016 verkochte DPA CreditForce niet worden meegewogen, laat de organische omzet een daling van 8,9% zien.

De verhouding directe-indirecte medewerkers was per 31 maart 2017 6,6 (31 maart 2016: 7,9). Dit is een direct gevolg van de investeringen in autonome groei, start-ups en scale-ups.

Overname activiteiten Your Professionals
Op 24 maart 2017 is de overname van 61,1% van de aandelen in Your Professionals door DPA afgerond. Deze onderneming bemiddelt professionals voor permanente en interim functies binnen de specialistische vakgebieden Finance, IT, Techniek, Engineering en Woningcorporaties. Your Professionals is opgericht in 2007 en gevestigd te Almere. Bij Your Professionals zijn 125 mensen werkzaam. Naar verwachting draagt deze scale-up vanaf het tweede kwartaal van 2017 bij aan de winst per aandeel van DPA.

Over DPA Group N.V.
DPA richt zich op hoogwaardig advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische professionals en continue ontwikkeling van kennis en kunde. DPA biedt oplossingen voor vernieuwings- en verandertrajecten, projecten, complexe vraagstukken en tijdelijke vervanging. DPA is genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

tijd 09.08
DPA EUR 1,686 -6,4ct vol. 36.529

Aandeelhouders DPA Group N.V. stemmen in met dividendvoorstel en intrekking aandelen
Amsterdam, 20 april 2017 - De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA Group N.V. heeft tijdens de jaarvergadering op 20 april 2017 de jaarrekening over 2016 vastgesteld en het dividendvoorstel aangenomen.

Dividend
Conform het met ingang van 2015 ingezette dividendbeleid is het dividend 40% van het gerealiseerde resultaat na belastingen. Van het in 2016 behaalde resultaat van 6,9 miljoen euro wordt 3,9 miljoen euro toegevoegd aan de algemene reserve en een dividend in contanten uitgekeerd van 0,06 euro per aandeel. De registratiedatum voor betaling is 24 april 2017 en de betaalbaarstelling van het dividend is 3 mei 2017.

Intrekking aandelen
De vergadering stemde ook in met de andere agendapunten, waaronder de voorgestelde intrekking van door DPA in eigen portefeuille gehouden aandelen.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL