Meer kennis over Xylella-bacterie

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 13/02/2020 10:57
De bacterie Xylella fastidiosa veroorzaakt ziekten op meer dan 400 waardplanten. De economische gevolgen van een aantasting door X. fastidiosa zijn groot. Van die bacterie, die binnen de EU een quarantainestatus heeft, ontbreekt nog veel kennis. Een onderzoeksproject heeft belangrijke kennis opgeleverd.

De bacterie Xylella fastidiosa, die meer dan 400 waardplanten heeft, heeft binnen de EU een quarantainestatus. Omdat de economische gevolgen van een aantasting groot kunnen zijn, is meer betrouwbare kennis gewenst. Daarom is binnen het EU-programma een kennisagenda opgesteld met onderzoeksonderwerpen. Zo wordt er onderzoek uitgevoerd naar de vectoren - de insecten die de bacterie kunnen overdragen - maar ook naar de waardplanten, verspreiding in verschillende klimaatzones en betrouwbare protocollen om de bacterie aan te tonen.

Waardplanten
In een artikel in vakblad de Boomkwekerij wordt aandacht besteed aan het onderzoek naar de ontwikkeling van protocollen om de bacterie te kunnen aantonen. Het Nederlandse onderzoeksproject is gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Van de bacterie zijn vier verschillende ondersoorten geïsoleerd: Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa, multiplex, pauca en sandyi. Om te kijken in welke plantensoorten de bacterie zich kan vermeerderen, zijn diverse soorten besmet met de verschillende ondersoorten van de bacterie.

Uit dat onderzoek bleek dat de bacterie zich kan vermenigvuldigen in maagdenpalm (Vinca minor), postelein (Portulaca oleracea) en tabaksplanten (Nicotiana tabacum). De ondersoorten van de Xylella-bacterie gedroegen zich daarbij verschillend. Zo bleek de ondersoort fastidiosa zich alleen in de tabaksplant te kunnen vermenigvuldigen.

Download artikel in vakblad de Boomkwekerij

ga naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Meer-kennis-over-Xylella-bacterie.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL