Perspectief voor waterstof uit Noord- Nederland

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 08/02/2020 07:48
Waterstof is een belangrijke grondstof in de procesindustrie en chemie en een energiedrager. Met hulp van groene stroom kun je waterstof duurzaam produceren zonder CO?-emissie. Noord-Nederland wil 2,8 miljard euro investeren in de productie van waterstof.

Waterstof (H?) wordt als grondstof gebruik voor bijvoorbeeld de productie van kunstmest, methanol en voor de de ontzwaveling van olieproducten. In totaal gaat het nu om zo’n 800.000 ton H?. Dat waterstof wordt nu vaak geproduceerd uit aardgas dat gekraakt wordt. Bij die productie komt veel CO? vrij. Maar liefst negen ton CO? komt er vrij bij de productie van 1 ton H?. Maar je kunt waterstof ook schoon produceren door elektrolyse van water waarbij geen CO? vrijkomt.

Groene waterstof
In drie artikelen besteedt Agro&Chemie aandacht aan de productie van waterstof, met name aan de ambities van Noord-Nederland. Voor duurzame productie van grondstoffen is innovatie nodig, schrijft Agro&Chemie. Belangrijke grondstoffen voor de chemie zijn naast waterstof ook koolstof (C), zuurstof (O) en stikstof (N). Waterstof en zuurstof kan duurzaam geproduceerd worden via elektrolyse uit water. Stikstof kan uit de lucht gehaald worden. Voor koolstof blijven biomassa of fossiele koolwaterstoffen belangrijke grondstoffen. Je zou in theorie koolstof ook uit CO? uit de lucht kunnen halen, maar dat is nu niet rendabel.

Download artikel band tussen waterstof en biobased economy

Voor de schone productie van waterstof heeft Noord-Nederland amibitieuze plannen: er wordt de komende jaren 2,8 miljard euro geïnvesteerd in waterstofproductie. Noord-Nederland wil installaties ontwikkelen voor de productie van blauwe waterstof - zonder CO?-emissie - en groene waterstof - waarbij je groene stroom gebruikt. Het doel is om installaties te ontwikkelen voor minimaal 100MW voor groene waterstof en 1,2GW voor blauwe waterstof. Agro&Chemie beschrijft in het artikel diverse initiatieven. Zo wordt in een artikel het idee besproken om de opgewekte elektriciteit van een windmolenpark van Westereems te gebruiken voor het aandrijven van een grote elektrolyser die 100% groene waterstof kan produceren.

Download artikel over groene waterstofproductie bij Eemshaven

Begin van ontwikkeling
Voor de transport van waterstof zou je gebruik kunnen maken van het bestaande gasnetwerk. Door dat te splitsen in een netwerk voor waterstof en een netwerk voor methaan, is er voldoende capaciteit om waterstof te transporteren. De Gasunie denkt dat er in 2030 er een landelijk waterstofnetwerk kan zijn.

Groene waterstof is op dit moment nog duur, meldt Agro&Chemie. Maar de prijs kan veranderen als er voldoende zon- en windstroom beschikbaar komt. Op dit moment is de prijs voor groene stroom te hoog en die van CO? te laag, zegt Jörg Gigler van innovatieplatform TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie: 'De overheid kan daarin sturen'. Ook moet er nog een reeks aan maatschappelijke, veiligheids- en wetgevingsvragen beantwoord worden. 'We staan nog aan het begin van een ontwikkeling', aldus Gigler.

ga voor meer naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Perspectief-voor-waterstof-uit-Noord-Nederland.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL