Natuurbeheer schuldig aan stikstofcrisis

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 26/09/2019 10:15
Staatsbosbeheer beheert een groot laagveenmoerasgebied in Friesland dat is aangemerkt als Natura 2000. Om moerasvegetatie terug te krijgen is voedselarm water nodig. Hiervoor heeft men jaren geleden met veel geld helofytenfilters aangelegd.

Echter enkele tientallen jaren geleden heeft men ook, hoewel discutabel, bedacht dat de grauwe gans in dit gebied zou horen en dit dus geïnitieerd. Uiteraard zonder beheerplan. In een mum van tijd breidde de populatie zich zodanig uit, dat het een plaag werd, met miljoenen aan schade door in de omliggende weilanden foeragerende ganzen. ’s Winters aangevuld met tienduizenden brand- en kolganzen uit het hoge noorden poepen ze er lustig op los en brengen dus grote hoeveelheden stikstof in dit kwetsbare natuurgebied met alle gevolgen voor de flora en fauna.

Het tijdig inperken van de groei door bestrijding heeft men lang niet gewild en is met goedkeuring van de provincie jaren verboden geweest en later met allerlei regeltjes onuitvoerbaar gemaakt. Nu wil Rob Jetten de helft van de veestapel ruimen en daarmee de miskleun van natuurbeheerders op de schouders van boeren leggen.
bron B.P.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL