Antea Groep Benchmark Beheer Openbare Ruimte zet standaard voor gemeenten

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 06/04/2019 06:12
. Een half miljard euro aan beheer en onderhoud.
Afgelopen vrijdag hebben de directeuren van de vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de gemeente Arnhem (G4eA) hun handtekening gezet onder de oplevering van een gezamenlijke benchmark voor het beheer van de openbare ruimte. Deze Benchmark Beheer Openbare Ruimte is uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen, waaronder Antea Group en CROW. Gemeenten worden uitgenodigd om zich bij deze benchmark aan te sluiten om van elkaar te leren.


Businesslijnen: Beheer en Realisatie

Tags: benchmark,
crow,
assetmanagement,
Planmatig wegbeheer,
groenbeheer,
openbare ruimte

De directeuren en beheermanagers van de G4eA gemeenten concluderen dat deze benchmark hen als gemeenten heeft geholpen om meer inzicht in en grip op hun assets te krijgen. Marc de Jong, als beheerexpert vanuit Antea Group betrokken bij het proces en opsteller van de rapportages: “De managers geven aan dat deze benchmark hen bijzonder geholpen heeft om de basis beter op orde te krijgen. Inzicht in omvang, kwaliteit en kosten van de assets vergt een continu proces voor gemeenten. Maar het werkt stimulerend als je dat gelijktijdig met andere gemeenten oppakt. De snelheid waarmee je deze informatie kunt aanleveren is een mooie indicatie in hoeverre je als beheerder in controle bent.”

Bestuurlijke thema’s en opgaven

Er gaat veel geld om in het beheer van de leefomgeving. Bij deze benchmark maar liefst bijna een half miljard euro voor wegen, groen en schoon. Maar dat is niet het belangrijkste. In de openbare ruimte komen veel actuele vraagstukken en opgaven samen zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en verduurzaming. Beheerders kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Dan is het belangrijk dat we ‘niet traditioneel met ons areaal blijven omgaan’, zoals een van de directeuren het verwoordde, maar dat we beter aansluiten op de bestuurlijke thema’s en opgaven.
Benchmarken hoort bij de ‘emancipatie van beheer’, zo viel een andere directeur hem bij. Het is onderdeel van professioneel beheer en het proces van assetmanagement.

Samenwerking voortzetten

Belangrijker dan de cijfers, vinden de directeuren dat gemeenten meer gaan leren van elkaar, om kennis, ervaring en expertise uit te wisselen. De gemeenten zien daarin nog volop kansen en onderlinge verschillen om nader te onderzoeken.

De directeuren spraken daarom de intentie uit om komende jaar gezamenlijk verder te gaan. Zij nodigen graag ook andere gemeenten uit om mee te doen. Interesse om deel te nemen aan de Benchmark Beheer Openbare Ruimte?

Over de benchmark
Naast Antea Group, CROW en de G4eA gemeenten waren Wageningen Environmental Research (WenR) en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) betrokken bij de ontwikkeling van de Benchmark Beheer Openbare Ruimte. Antea Group verzorgde daarbij de analyses en stelde de overkoepelende rapporten op. Op de website van CROW vind je meer informatie over de samenwerking en de benchmarksystematiek.

zie & lees verder op
https://www.anteagroup.nl/nl/nieuws/benchmark-beheer-openbare-ruimte-zet-standaard-voor-gemeenten

EN
Antea Group werd door de stad Antwerpen aangesteld voor de opmaak van de klimaatadaptatiestrategie 2030, in een consortium met Endeavours, Overmorgen en Kode.

Klimaatadaptatie is een gegeven dat in alle lagen van een stad terug te vinden is, en sterk gelinkt is aan zowel ruimtelijk beleid, groenbeleid als waterbeleid. Met de ondertekening van de Burgemeestersconvenant heeft de stad het engagement genomen om een stadsbrede strategie op te maken als voorbereiding op de klimaatverandering en ook direct de nodige adaptatiemaatregelen te nemen in al haar lopende plannen en processen.

In deze opdracht zal vanuit een onderbouwde analyse van het klimaatveranderingsgebeuren (water, droogte, hittestress…) toegewerkt worden naar een stadsbrede adaptatie-strategie en governance-structuur. Deze strategie zal uitgewerkt worden met bijzondere aandacht voor innovatie, co-creatie en gedragsverandering.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL