Strukton, zonnewegdek SolaRoad op weg naar grootschalige toepassing. en andere nieuws

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 02/03/2019 16:13
Op 7 maart wordt op twee locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland in totaal 150 meter zonnewegdek in gebruik genomen. Beide provincies gaan hiermee ervaring opdoen met het beheer en onderhoud van zonnewegdekken. SolaRoad zet met deze twee wegtrajecten een belangrijke stap in de richting van de beoogde grootschalige toepassing van dit innovatieve product waarbij zonnepanelen zijn geïntegreerd in het wegdek en zonlicht op grote schaal wordt omgezet in elektriciteit. Het is voor het eerst dat er in Nederland op een dergelijke schaal energie zal worden gewonnen uit ons wegennet.

De stroken zonnewegdek zijn aangelegd op de parallelweg langs de N232 in de Haarlemmermeer (Noord-Holland) en op de busbaan langs de N218 bij Spijkenisse (Zuid-Holland). De techniek die SolaRoad daarvoor gebruikt is de afgelopen vier jaar succesvol getest op 90 meter fietspad bij Krommenie en is inmiddels dermate doorontwikkeld dat het nu toegepast kan worden op de rijbaan.

De verwachte elektriciteitsopbrengst per 100 meter zonnewegdek ligt nu rond de 30.000 kWh per jaar. Die energie kan gebruikt voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s en huishoudens. Wanneer in de toekomst een derde van het totale Nederlandse wegennet (140.000 km) uit zonnewegdek zou bestaan, dan kunnen alle 9 miljoen auto’s gevoed worden vanuit SolaRoad! Samen met andere duurzame initiatieven als de CO?-negatieve weg N211 tussen Den Haag en Poeldijk en de Wattway in de provincie Utrecht, bewijst Nederland met SolaRoad eens te meer haar voorhoedepositie op het gebied van duurzame mobiliteit.

Duurzaamheidsdoelstellingen provincies Noord- en Zuid-Holland
Betrokken provincies Noord- en Zuid-Holland zijn als eerste afnemers zeer enthousiast over SolaRoad. Ze willen als wegbeheerders ervaring opdoen met het beheer, onderhoud en in de toekomst ook aanbesteding van zonnewegdekken. Als overheidsinstantie hebben zij veel oppervlak in beheer dat ze hiermee een dubbele functie kunnen geven, zonder enige vorm van hinder voor de weggebruiker of de omgeving. De zonneweg gaat daarmee een forse bijdrage leveren aan hun doelstellingen om meer duurzame energie op te wekken.

Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit, provincie Noord-Holland:
"De pilot met het SolaRoad-fietspad langs de N203 in Krommenie heeft ons veel geleerd sinds 2014. We weten dat het wegdek voldoende energie opbrengt en goed kan presteren met de belasting van fietsers. Ik heb steeds uitgekeken naar de toekomst, waarin dit zonnewegdek uit zou groeien tot een product waarover ook zwaar verkeer kan rijden. Op dat punt staan we nu! En ik kijk vol vertrouwen uit naar de resultaten die deze versie van SolaRoad op gaat leveren."

Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer & Vervoer, provincie Zuid-Holland:
“Wanneer we in Zuid-Holland wegen aanleggen of vernieuwen willen we dat op een duurzame manier doen. In samenwerking met de markt passen we innovaties toe die daaraan bijdragen door in en om onze wegen CO? te besparen en op te wekken. Als het nodig is, geven we SolaRoad en andere kansrijke innovaties met een investering het laatste zetje naar marktintroductie om de weg te openen voor toepassing elders.”


Het SolaRoad-project is gerealiseerd in samenwerking met TNO en bouwbedrijf Strukton Civiel.

Arian de Bondt, directeur van Strukton Civiel Regio West:
"SolaRoad is een voor fietspaden bewezen technologie en voor deze toepassing marktrijp product. Op de busbaan en de parallelweg zetten we de eerste stap naar toepassing op wegen voor zwaar verkeer. Als Strukton richten we ons graag op projecten of producten met een sterke technologie component. SolaRoad past hier uitstekend bij. Met vertrouwen zetten wij samen de stap naar grootschalige toepassingen, waarmee wij bijdragen aan een comfortabele, duurzame infrastructuur voor iedereen."

Paul de Krom, voorzitter raad van bestuur TNO:
“Dit project is een prachtig voorbeeld van de wijze waarop TNO kennis en innovaties ontwikkelt, toepast en opschaalt, in nauwe samenwerking met partners uit overheid en bedrijfsleven. Met haar deelname in SolaRoad levert TNO een significante bijdrage aan de energietransitie door innovatieve technologie in te passen en bij te dragen aan een duurzame en veilige infrastructuur.”

Sten de Wit, commercieel directeur van SolaRoad BV:
“De opening van deze twee stroken zonnewegdek betekent een doorbraak op het gebied van duurzame energievoorziening. Zeker als het wegconcept uitgroeit tot een systeem waarmee de opgewekte elektriciteit wordt getransporteerd naar de voertuigen die over de weg rijden. Stel je voor, energie wordt dan opgewekt op de plaats waar deze nodig is. Dan wordt een grote stap mogelijk richting een energieneutraal mobiliteitssysteem.”

Uitnodiging opening SolaRoad
De start van deze gezamenlijke toepassing van SolaRoad voor zwaar verkeer in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland vindt plaats op donderdag 7 maart. Vanaf 11.00 uur is de pers van harte welkom voor een kort inhoudelijk programma waarna de wegvakken in beide provincies officieel in gebruik zullen worden genomen.

Locatie: IBDL, Boyleweg 10, 3208 KC Spijkenisse

Meer informatie: www.solaroad.nl


Drie NEN-ISO certificaten in één keer.
Het is consortium R Creators, bestaande uit Strukton Worksphere, Facilicom en Ballast Nedam, gelukt om tijdens het eerste exploitatiejaar van rijkskantoor de Knoop maar liefst drie NEN-ISO certificaten te behalen! Een unieke prestatie waar we erg trots op zijn!

Rijkskantoor de Knoop in Utrecht is een publiek private samenwerking (PPS) waar Strukton Worksphere verantwoordelijk is voor de exploitatie van 20 jaar. De exploitatiefase is in februari 2018 van start gegaan na een ontwerp- en realisatiefase van 3 jaar. Van belang is een beheerste exploitatie organisatie waarbij de processen en diensten op orde zijn. De drie certificaten tonen voor zowel de opdrachtgever, bestaande uit het Rijksvastgoedbedrijf en de hoofdgebruiker van het gebouw, de Belastingdienst, maar ook voor de banken en toezichthouders aan dat R Creators in control is.
Processen geborgd met NEN-ISO 9001
Vanuit het contract was de verplichting de NEN-ISO 9001 te halen, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt gebruikt om aan te tonen dat de organisatie haar processen heeft geborgd, in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten en de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.
Milieumanagement volgens ISO 14001
Door R Creators is daar zelf de NEN-ISO 14001 aan toegevoegd. ISO 14001 is de norm waarin de eisen zijn beschreven waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Het is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. Hiermee kan R Creators gericht aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beïnvloeden, zoals het energieverbruik tijdens de exploitatiefase.
NEN-ISO 27001 voor informatiebeveiliging
Als laatste heeft R Creators ervoor gekozen te certificeren volgens de NEN-ISO 27001. Met deze norm is het mogelijk om de beveiliging van onze informatie te structureren. Het is wereldwijd de meest populaire norm voor informatiebeveiliging. R Creators heeft beschreven hoe zij procesmatig met het beveiligen van informatie omgaat, met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak.

Het team van R Creators is hierin ondersteund door Eline van Osch en Robin de Boer. Zij hebben de structuur en handboeken opgezet waarlangs is gecertificeerd en de vele in- en externe audits van Dekra begeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olwin Verhappen, Exploitatiemanager R Creators.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL