In 2027 is de visserij loodvrij

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 09/02/2019 07:22
Een deel van het lood dat in de sportvisserij gebruikt wordt, komt in het milieu terecht. Omdat lood giftig en schadelijk is voor dier en mens, is de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend. In 2027 moet de sportvisserij loodvrij zijn.

In Nederland zijn circa 1,2 miljoen mensen die een of meerdere dagen per jaar aan sportvisserij doen. Veel van die vissers gebruiken lood als verzwaring van de vislijn, in kunstaas of in voerkorven. Het gebruik van lood heeft veel voordelen: het is makkelijk toepasbaar, goedkoop, heeft een hoog soortelijk gewicht en is makkelijk zelf te verwerken. Maar lood is ook giftig. Veel van dat lood komt in het milieu terecht en het is schadelijk voor mens en dier.

Green Deal
Daarom hebben Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland en vier ministeries afgelopen jaar de de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend. Doel van die Green Deal is de komende jaren het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen.

Vakblad Visionair meldt in het artikel 'Weg met het lood' dat de meeste sportvissers ook zelf willen dat het lood verdwijnt. In 2008 is er een enquĂȘte gehouden onder 1000 lezers van het VISblad. Maar liefst 95% van de sportvissers vindt het geen probleem om loodvrij te vissen, mits er voldoende alternatieven voorhanden zijn.

Cultuurverandering
Als het aan de ondertekenaars van de Green Deal ligt, is in 2021 het gebruik van lood met ten minste 30% gedaald. En het is de bedoeling dat er eind 2027 volledig loodvrij gevist wordt. Om dat te bereiken zetten de partijen in op aanpak in de hele keten: van productie, verkoop en gebruik. De initiatiefnemers willen een gedrags- en cultuurverandering op gang brengen bij de sportvissers en een omslag in de retailketen, fabrikanten en importeurs door aanbod van alternatieven.

reactie XEA.nl
Worden wij niet de GROEN?
Straks moet 't weer kunstgras zijn!!
Hebben voetballers een hekel aan.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL