Ageas rapporteert resultaten over 1ste kwartaal van 2018 + AVA besluiten

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 16/05/2018 07:32
- Zeer sterk resultaat Verzekeringen ondersteund door uitzonderlijk resultaat in China
- Solide operationeel resultaat in alle segmenten

Nettoresultaat
Nettoresultaat Verzekeringen steeg met 35% naar EUR 299 miljoen versus EUR 222 miljoen
Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 52 miljoen negatief tegenover EUR 112 miljoen negatief
Nettoresultaat Groep EUR 248 miljoen tegenover EUR 110 miljoen

Premie - inkomen
Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) daalde met 6% naar EUR 11,9 miljard (inclusief 4% negatief wisselkoerseffect)
Het premie-inkomen van de Groep (Ageas' deel) daalde met 5% naar EUR 4,5 miljard (inclusief 4% negatief wisselkoerseffect)
Het premie-inkomen Leven kwam 7% lager uit op EUR 10,1 miljard, en Niet-Leven daalde met 3% naar EUR 1,7 miljard (beide tegen 100%)

Operationeel Resultaat
Combined ratio op 98,8% tegenover 98,3%
Operationele marge producten met gegarandeerde rente 137 basispunten tegenover 124 basispunten
Operationele marge Unit-linked 32 basispunten tegenover 33 basispunten
De Technische verplichtingen Leven van geconsolideerde entiteiten bedroegen EUR 74,3 miljard, iets lager dan eind 2017

Balans
Eigen vermogen EUR 9,9 miljard, EUR 49,91 per aandeel, versus EUR 9,6 miljard ofwel EUR 48,30 per aandeel eind 2017
Solvency II ageas ratio Verzekeringen 196% and Solvency IIageas ratio Groep 195%
Totale liquide activa Algemene Rekening bedroegen EUR 1,7 miljard tegenover EUR 1,8 miljard per eind 2017

België
Sterke groei premie-inkomen in zowel Leven als Niet-Leven. Ondanks slechte weersomstandigheden uitstekend nettoresultaat

VK
Gedisciplineerde uitvoering van de strategie resulteert in lager premie-inkomen en, ondanks de ongunstige weersomstandigheden, een verbeterd nettoresultaat

Continetaal Europa
Goede prestaties op vergelijkbare basis met sterke stijging premie-inkomen en hogere nettowinst dankzij uitstekend resultaat Niet-Leven

Azië
Lager premie-inkomen, vooral vanwege voorziene daling van koopsomcontracten in China
Zeer sterk nettoresultaat dankzij sterk eerste kwartaal in China ondersteund door enkele uitzonderlijk elementen

Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor het eerste kwartaal van 2018 vergeleken met de cijfers voor het eerste kwartaal van 2017.

CEO Bart De Smet van Ageas: "Wij wisten de uitstekende resultaten van 2017 voort te zetten en zijn verheugd om te zien dat onze activiteiten opnieuw solide prestaties leverden. Ondanks de ongunstige weersomstandigheden in België en het VK was het operationele resultaat in het eerste kwartaal sterk. In combinatie met een uitzonderlijk hoge bijdrage uit China kunnen wij voor het eerste kwartaal een bijzonder sterk resultaat voor Verzekeringen voorleggen. De verbeterede kwaliteit van de verkopen compenseerde het gedaalde premie-inkomen in het eerste kwartaal. In China daalde het premie-inkomen door gewijzigde regelgeving die een verschuiving veroorzaakte van hoge verkoopvolumes in kortlopende koopsomcontracten naar producten met periodieke premies en in het VK door de voorkeur die werd gegeven aan winstgevendheid boven volume. België kende dan weer een hernieuwde groei van het premie-inkomen."

zie & lees meer op
http://hugin.info/134212/R/2193033/849272.pdf

tijd 09.09
De Bel 20 3.875,14 -1,43 -0,04% Ageas EUR 44,92 +33ct vol. 198.000

Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 16 mei 2018

Op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV hebben de aandeelhouders alle voorstellen goedgekeurd die door de Raad van Bestuur zijn voorgelegd.

Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 38,27%.

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd:
de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2017;
de betaling van een brutocashdividend van EUR 2,10 per Ageas aandeel[1];
het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (KPMG), voor het boekjaar 2017;
het remuneratieverslag;
de remuneratie van de Voorzitter en van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur;
de benoeming van mevrouw Sonali Chandmal als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2022;
de benoeming van PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d'entreprises als commissaris voor een periode van drie jaar, startend vanaf het tweede kwartaal van 2018;
de wijziging aan artikel 4 van de Statuten door het invoegen van een nieuwe paragraaf, verwijzend naar de organisatie en uitoefening van herverzekeringsactiviteiten;
de vernietiging van 6.377.750 in 2017 ingekochte aandelen;
de machtiging van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens 148.000.000 Euro;
de machtiging van de Raad van Bestuur om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen, waarbij het maximale aantal aandelen die kunnen worden verkregen, niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL