WDP Jaarlijkse resultaten over de periode 01.01.2017 - 31.12.2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 02/02/2018 07:22
2017:
EPRA-winst van 5,60 euro per aandeel, een stijging met 6%
Dividend bevestigd op 4,50 euro per aandeel, een stijging met 6%
Investeringen binnen groeiplan 2016-20 reeds voor 75% geïdentificeerd
Fundament voor verdere uitbreiding in groeimarkten Nederland en Roemenië
___ 2018-20:
Verhoging ambitie EPRA-winst tot 7,00 euro per aandeel in 2020 (voorheen minstens 6,50 euro), een cumulatieve stijging van 25% tegenover 2017
Op basis van cumulatief investeringsvolume binnen groeiplan 2016-20 van 1,25 miljard euro (voorheen 1 miljard euro), gedreven door investeringen in de bestaande kernmarkten, met zwaartepunt in Nederland en Roemenië

1. Samenvatting
De EPRA-winst1 over 2017 bedraagt 121,4 miljoen euro, met name een stijging met 20,5% in vergelijking met 2016 (100,8 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel2 over 2017 bedraagt 5,60 euro, een stijging met 5,6% tegenover 5,30 euro in 2016 en dit met inbegrip van 14% meer gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
Het nettoresultaat (IFRS) over 2017 bedraagt 235,2 miljoen euro in vergelijking met 130,2 miljoen euro in 2016, mede gedreven door een variatie in de onderliggende waarde van de vastgoedportefeuille gedurende 2017 van 95 miljoen euro (met name 4%). Het nettoresultaat (IFRS) per aandeel over 2017 bedraagt 10,84 euro, tegenover 6,86 euro in 2016.
De bezettingsgraad3 bedraagt 97,4% op 31 december 2017, tegenover 97,0% per 31 december 2016. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP-portefeuille bedraagt 6,2 jaar (inclusief zonnepanelen).
Op 31 december 2017 bedraagt de schuldgraad 51,5%/53,1% (IFRS4/proportioneel), tegenover 49,2%/50,5% per 31 december 2016.
De EPRA NAV5 bedraagt 58,3 euro op 31 december 2017, tegenover 51,2 euro op 31 december 2016. De IFRS NAV bedraagt 56,3 euro op 31 december 2017, tegenover 48,4 euro op 31 december 2016.
Het totale geïdentificeerde investeringsvolume in het kader van het groeiplan 2016-20 bedraagt circa 750 miljoen euro, met name 3/4 van het initieel beoogde investeringsvolume van 1 miljard euro. Het betreft een pakket aan complementaire acquisities en voorverhuurde nieuwbouwprojecten met nieuwe en bestaande klanten, resulterend uit een sterk commercieel platform in de Benelux en Roemenië en de positionering van WDP als ontwikkelaar én langetermijn eindinvesteerder.
Op basis hiervan verhoogt WDP zijn doelstelling van een investeringsvolume binnen het groeiplan 2016-20 van 1 miljard euro tot 1,25 miljard euro. De onderneming wil deze ambitie realiseren door verder te groeien binnen de bestaande geografische kernmarkten, met zwaartepunt in Nederland en Roemenië, onder andere op basis van de recent aangekochte grondposities die momenteel in volle commercialisatie zijn. Voor de periode 2018-20 wordt gestreefd naar een cumulatieve stijging van de EPRA-winst van 25% tot 7,00 euro per aandeel, tegenover 5,60 in 2017. 6
Voor 2018 verwacht WDP een EPRA-winst van 6,00 euro per aandeel (een stijging van 7%). Op basis van deze vooruitzichten, wordt een verhoging van het dividend voor 2018 (uitbetaalbaar in 2019) vooropgesteld tot 4,80 euro bruto per aandeel, opnieuw een stijging en dit met 7% ten opzichte van 2017.6
WDP ontving op 17 oktober 2017 de onderscheiding Onderneming van het Jaar® 2017.
In overeenstemming met de richtlijnen die door ESMA (European Securities and Market Authority) werden uitgevaardigd en van toepassing zijn vanaf 3 juli 2016, worden de door WDP gehanteerde Alternative Performance Measures (APM) bij eerste vermelding in dit persbericht via voetnoot van hun definitie voorzien. Deze definitie zal ook steeds van een symbool (?) worden vergezeld, teneinde de lezer op een overzichtelijke wijze te informeren dat de definitie een APM betreft. In hoofdstuk 7-8 van dit persbericht wordt bovendien een reconciliatie van deze indicatoren gegeven.
1 ?EPRA-winst: dit betreft het onderliggende resultaat van de kernactiviteiten en geeft aan in welke mate de huidige dividendbetalingen worden ondersteund door de winst. Dit resultaat wordt berekend als het nettoresultaat (IFRS) exclusief het resultaat op de portefeuille, de variaties in de reële waarde van financiële instrumenten en de afschrijving en waardevermindering voor zonnepanelen. Zie ook www.epra.com.
2 ?De EPRA-winst per aandeel betreft de EPRA-winst op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen.
3 De bezettingsgraad wordt berekend in functie van de huurwaarden voor de verhuurde gebouwen en de niet-verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.
4 ?De schuldgraad (IFRS) wordt op dezelfde manier berekend als de schuldgraad (proportioneel) conform het GVV-KB, maar gebaseerd op en reconcilieerbaar met de geconsolideerde balans die in overeenstemming is met IFRS waarin joint ventures verwerkt worden via vermogensmutatie.
5 ?EPRA NAV: dit is de NAV die werd aangepast zodat ze ook vastgoed en overige investeringen tegen hun reële waarde omvat en die bepaalde posten uitsluit die naar verwachting geen vaste vorm zullen krijgen in een bedrijfsmodel met vastgoedbeleggingen op lange termijn. Zie ook www.epra.com.


lees en zie verder op
https://www.wdp.eu/sites/default/files/items/files/3.%20WDP%20-%20PB%20FY2017%2002.02.2018_NL%20%5Bfinal%5D_0.pdf


Raad van Bestuur uitgebreid
De Raad van Bestuur van de zaakvoerder van WDP, De Pauw NV, draagt een nieuwe extra bestuurder voor, namelijk Jürgen Ingels. Bijkomend wordt voorgesteld om de bestuursmandaten die ten einde lopen, te hernieuwen. Zo worden de continuïteit en complementariteit verzekerd om bij te dragen tot de verdere groei van de onderneming.

tijd 09.17
De Midcap 841,02 -5,80 -0,68% WDP EUR 102,20 +2,70 Vol. 4.331Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL