Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders New Sources Energy N.V

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 03/11/2017 09:00
Amsterdam, 3 november 2017
R. Huis in ’t Veld benoemd tot nieuwe uitvoerend bestuurder NSE
Mr. G.J. Houweling en A.M. Mirck benoemd tot niet uitvoerend bestuurders NSE
Toestemming voorgenomen desinvestering New Sources Germany B.V.
Vrijstelling verleend van het verplichte overnamebod aan nieuwe aandeelhouder
Tijdens de gisteren gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) is de heer R. Huis in ’t Veld benoemd tot uitvoerend (statutair) bestuurder van New Sources Energy N.V (“NSE”). Hiermee wordt door de heer R. Huis in ’t Veld de openstaande vacature ingevuld van CEO. Gelijktijdig zijn tot niet uitvoerend bestuurders benoemd de heer mr. G.J. Houweling en de heer A.M. Mirck. Het bestuur van NSE bestaat thans uit drie personen, te weten één uitvoerend en twee niet uitvoerend bestuurders.

Tijdens de vergadering is door de aandeelhouders ingestemd met de overdracht van de 100% deelneming New Sources Germany B.V. (“NSE Germany”), aan een onafhankelijke stichting, de “Stichting vereffening NSE Germany BV”. De totale overnameprijs voor de aandelen New Sources Germany B.V. (“NSE Germany”), bedraagt € 1,- ( één euro). NSE houdt 100% van het aandelenkapitaal in New Sources Germany B.V. (“NSE Germany”), die op haar beurt 100% van het aandelenkapitaal in de vennootschap naar Duits recht Zoneco GmbH (“Zoneco”) houdt. NSE Germany zal samen met de Duitse vennootschap Zoneco GmbH worden overgedragen, zodat nader onderzoek gedaan kan worden naar het vermogen van deze vennootschappen. De eventuele opbrengst van deze vennootschappen zal in een later stadium worden uitgekeerd aan de rechthebbenden.

Tijdens de BAVA werd tevens ingegaan op het beleid voor de rest van dit jaar waarbij het bestuur zal streven naar continuïteit van NSE, het hervatten van de notering, het zorgdragen voor het opstellen van de jaarrekeningen over de afgelopen boekjaren, alsmede het opstellen van een businessplan voor NSE.

De curator van Nieuw Hollands Groen N.V. (“NHG”) heeft aan de aandeelhouders een toelichting gegeven over de overeengekomen gefaseerde verkoop van het 80% aandelenbelang dat NHG houdt in de beursgenoteerde onderneming New Sources Energy N.V. (“NSE”) aan de Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa (“SBBE”).

Door de aandeelhouders is vrijstelling verleend van het verplichte overnamebod. Omdat SBBE bij de verkrijging van de desbetreffende aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ten minste 30% van de stemrechten in de algemene vergadering van de Vennootschap zal kunnen uitoefenen, is sprake van verkrijging van “overwegende zeggenschap” in de zin van artikel 1:1 Wft. Op grond van artikel 5:70 Wft dient SBBE alsdan een openbaar bod uit te brengen op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tenzij zij daarvan wordt vrijgesteld. Op grond van artikel 2 van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft kan de algemene vergadering voorafgaand aan de verkrijging van de overwegende zeggenschap (maar niet langer dan 3 maanden daarvoor) vrijstelling van het verplichte overnamebod verlenen aan degene die overwegende zeggenschap verkrijgt.


Einde bericht.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL