Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Gereglementeerde informatie - Ageas kondigt een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan. Ageas publiceert resultaten eerste halfjaar 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 09/08/2017 07:28
Ageas kondigt vandaag aan dat de Raad van Bestuur heeft beslist een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen te starten[1] voor EUR 200 miljoen[2]. Dit op basis van de goedkeuring verleend door de aandeelhouders in mei 2017.

Ageas zal het inkoopprogramma op 21 augustus 2017 starten voor een periode ten laatste eindigend op 3 augustus 2018.

Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de hoogst gangbare standaard in de industrie en conform de van toepassing zijnde regelgeving. Ageas zal met dit doel een onafhankelijke broker mandateren om het programma uit te voeren door middel van open markt inkoop op NYSE Euronext Brussel.

De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen. Ageas zal zijn aandeelhouders voorstellen om deze aandelen te vernietigen, uitgezonderd het aantal aandelen dat nodig is voor aandelenplannen toegekend aan het senior management. Het inkoopprogramma van eigen aandelen zal geen effect hebben op de solvabiliteitspositie van de verzekeringsactiviteiten.

Ageas zal de markt in lijn met de van toepassing zijnde regelgeving blijven informeren over de vooruitgang van het programma.

Ageas publiceert resultaten eerste halfjaar 2017
Zeer sterk eerste halfjaar
Nettoresultaat
Het nettoresultaat Verzekeringen steeg met 12% naar EUR 445 miljoen (tegenover EUR 396 miljoen), exclusief de in 2016 verkochte activiteiten in Hongkong. Inclusief Hongkong bedroeg het nettoresultaat Verzekeringen van vorig jaar EUR 608 miljoen
Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 161 miljoen negatief tegenover EUR 675 miljoen negatief
Nettoresultaat Groep verbeterde tot EUR 284 miljoen tegenover EUR 67 miljoen negatief

Premie-inkomen
Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) steeg met 12% naar EUR 20,5 miljard (inclusief 2% negatief wisselkoerseffect)
Het premie-inkomen van de Groep (Ageas' deel) steeg met 4% naar EUR 8,2 miljard (inclusief 2% negatief wisselkoerseffect)
Het premie-inkomen Leven nam met 14% toe naar EUR 17,2 miljard, en het premie-inkomen Niet-Leven daalde met 2% naar EUR 3,3 miljard (beide tegen 100%)

Operationeel resultaat
Combined ratio op 95,9% tegenover 99,0%
Operationele marge producten met gegarandeerde rente 114 basispunten tegenover 108 basispunten
Operationele marge Unit-linked 25 basispunten tegenover 28 basispunten
De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten bedroegen EUR 74,2 miljard, stabiel vergeleken met eind 2016

Balans
Eigen vermogen EUR 9,0 miljard, ofwel EUR 44,53 per aandeel, versus EUR 9,6 miljard ofwel EUR 46,56 per aandeel eind 2016
Solvency IIageas -ratio Verzekeringen 193% en Solvency IIageas -ratio Groep 198%
Totale liquide activa Algemene Rekening bedroegen EUR 1,7 miljard tegenover EUR 1,9 miljard per eind 2016

Tweede kwartaal 2017
België
Uitstekende start van het jaar, weerspiegeld in een uitzonderlijk goede combined ratio voor het tweede kwartaal

VK
Herziening Ogden-disconteringsvoet blijft zoals verwacht op het nettoresultaat drukken

Continentaal Europa
Opnieuw solide prestaties in alle landen

Azië
Sterke resultaten dankzij aanhoudende groei van brutopremie-inkomen

Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor het eerste halfjaar van 2017 vergeleken met de cijfers voor het eerste halfjaar van 2016.

CEO Bart De Smet van Ageas: "Ageas boekte in het eerste halfjaar een sterk resultaat; een bewijs van de goede vooruitgang in ons strategisch plan Ambition 2018. Het premie-inkomen Leven blijft groeien en tegelijkertijd wisten we de productmix in België en Azië geleidelijk te optimaliseren. Het resultaat van onze Leven-activiteiten bleef sterk in alle segmenten. De Niet-Leven-activiteiten in België en Continentaal Europa realiseerden uitstekende resultaten, hetgeen weerspiegeld wordt in uitzonderlijk goede combined ratio's. In het VK bleven wij het actieplan om de activiteiten te versterken zeer nauw opvolgen, onder andere als antwoord op de impact van de recente aanpassing van de Ogden-disconteringsvoet.

De financiële positie van de Groep bleef solide met een solvabiliteitsratio voor verzekeringen die door de goede operationele kapitaalgeneratie en de gunstige marktsituatie ruimschoots boven de doelstelling stond.

Tegen deze achtergrond besloot de raad van bestuur van Ageas om de inkoop van eigen aandelen voort te zetten en een nieuw programma van EUR 200 miljoen te lanceren. De voorbije 6 jaar kochten we het equivalent van 22% van de uitstaande aandelen in, wat leidde tot een toename met 28% van de winst en dividend per aandeel."

lees verder op
http://hugin.info/134212/R/2126299/811774.pdf

tijd 09.05
Ageas EUR 39,245 +24ct vol. 37.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL