Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

‘Nieuw kabinet moet rol biomassa sterker stimuleren’

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 31/07/2017 13:31

Publicatiedatum: 31-07-2017


‘Het maximaal benutten van biomassa als duurzame energiebron is hard nodig om aan internationale klimaatafspraken te kunnen voldoen. Met alleen zon en wind komen we er niet. De discussie over biomassa wordt te nauw gevoerd (het gaat alleen over biomassa meestook in kolencentrales) en het nieuwe kabinet moet het voortouw nemen om innovatie en marktintroductie van biogebaseerde technologie te versnellen.’ Dat schrijft Jaap Kiel, Programme Development Manager Biomass van ECN in zijn zomercolumn op Duurzaamnieuws.nl.

In zijn column schrijft Kiel dat in de discussie rond de reductie van emissies van CO2 en andere broeikasgassen, de rol van biomassa als duurzame energiebron onderbelicht blijft. ‘Als deze al wordt genoemd, betreft het vaak enkel als meestook in kolencentrales en is de toon vaak negatief. Dit is onterecht en brengt het halen van de Parijsafspraken in gevaar’, aldus Kiel.

Volgens Kiel blijkt uit verschillende studies dat biomassa een grote rol kan en moet spelen. Hij refereert aan een studie van het International Energy Agency (IEA) en het Duitse onderzoeksinstituut IRENA. Hieruit blijkt dat het biomassa-aandeel in de wereldwijde energiemix in 2050 zo’n 37% bedraagt, tegen PV en wind samen met 26%.

Kiel stelt dat de tijd dringt en dat de overheid snel stappen moet ondernemen om ervoor te zorgen dat biomassa in 2050 een prominente rol speelt.

lees verder op
https://www.duurzaamnieuws.nl/nieuw-kabinet-moet-rol-biomassa-sterker-stimuleren/Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL